Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów

W dniu 17 czerwca 2021 odbyła się uroczysta promocja doktorów hab. i doktorów, którzy w ostatnim czasie uzyskali stopnie naukowe na  Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W uroczystości - poza promowanymi dr. hab. i dr. - wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich (ks. prof. Marek Stokłosa), dziekańskich, promotorzy, promotorzy pomocniczy. Na zakończenie promocji w imieniu dr. hab wystąpił dr hab. Michał Zembrzuski, prof. uczelni, w imieniu dr. podziękowała dr Małgorzata Najderska.

 
 
Promowani zostali:  
 
Doktorzy habilitowani:
1. dr hab. Dominika Dzwonkowska
2. ks. dr hab. Kazimierz Gryżenia
3. dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni
4. dr hab. Michał Zembrzuski, prof. uczelni
 
Doktorzy:
1. dr Karolina Ćwik                             
2. dr Agnieszka Gondek                    
3. dr Maria Kłym-Kuba                       
4. dr Zbigniew Małysz                         
5. dr Małgorzata Najderska                  
6. dr Maciej Papierski                           
7. dr Ewa Skimina                                
8. dr Krzysztof Stanisławski                 
9. ks. dr Tomasz Sztajerwald                
10. dr Kinga Wojcieszek                       
11. dr Dorota Zagończyk                       
12. ks. dr Michał Ziółkowski