Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
  • trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
  • szkolenie „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym” – warsztaty dla studentów wolontariuszy (nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pomoc dziecku, w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracja i efektywność nauki, pozytywna samoocena dziecka, zwiększanie motywacji do nauki, techniki uczenia),
  • obserwację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego przez specjalistów poradni, 
  • konsultacje ze specjalistami poradni (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, neurologopeda) – w zależności od problemów dziecka, 
  • bezpośrednią pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa, klasy 1-4),  
  • spotkanie integrujące wolontariuszy. 
Wolontariusz będzie zobowiązany do pracy z dzieckiem 1 raz w tygodniu ok. 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 lub w innym wyznaczonym przez koordynatora miejscu (biblioteka, mediateka, szkoła). Wolontariusz otrzymuje wsparcie koordynatora, opiekę merytoryczną specjalistów PPP 10, ubezpieczenie NNW. 
Informacje i aktualności pod linkiem:  https://padlet.com/PPP10Padlet/wolontariat.
Rekrutacja i weryfikacja zgłoszeń: alicja.golonka@ppp10.waw.pl.
Nabór trwa do 10 września 2021 r. Do projektu może przystąpić 10 studentów.
Wolontariat można rozliczyć w ramach obowiązkowych kierunkowych praktyk zawodowych.
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach