Komunikat p. Prorektor w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg

"W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ na adres: 
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 
ul. Wóycickiego 1/3 
01-938 Warszawa"
 
Szczegóły: plik do pobrania 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach