Dyżury planistów

Filozofia
 
dr Karolina Rozmarynowska
5.10 godz. 13.15-14.15
11.10  godz. 13.15-14.15.
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5n-SQGSbbwBs3aKnJB0Ctz7dcWFVPU0998RoGKozLWM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5352637b-6953-4455-b2db-a0e6bb5b57f4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 
dr Marek Porwolik
4.10 godz. 15.00-16.00 
14.10 godz. 19.30-20.30
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3U0d1asPwnHZNYC2njV9qe1QYlys9ANVLm_ByeadQ3g1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc0a58f5-c761-4ebc-877b-c2251196df7e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 
dr Michał Wagner
 6.10 godz. 16.30-17.30
13.10 godz. 8:00-9:00
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3affb533a1278e41ecba93a1af7cf8aab3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e764b74c-d974-4c4c-83c5-9b48bf08ba00&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3.
 
 
Ochrona środowiska
 
dr Kamil Karaban
6.10.2021 od 12:00 do 13:00, budynek 24 lab. 312
13.10.2021 od 12:00 do 13:00, budynek 24 lab. 312
dr Marcin Klimski
8 października godz. 10-11 na teamsach 
14 października godz. 10-11 na teamsach
 
Psychologia
 
Kontakt bezpośredni podczas wyznaczonego dyżuru lub poprzez e-mail:
Aneta Topolska (a.topolska@uksw.edu.pl), Instytut Psychologii, pokój 1401, 6 i 12 października, 10:30 – 12:00;
Michał Obidziński (m.obidzinski@uksw.edu.pl), Instytut Psychologii, pokój 1410, 7 i 14 października, 12:00 – 13:30;
 
Przedstawiając sprawę Planistom w czasie dyżuru lub w e-mailu WARTO PAMIĘTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:
1. należy KONIECZNIE podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu, dokładną nazwę przedmiotu (z kodem) i ew. nr grupy lub grup, których prośba dotyczy;
2. Planiści będą realizować wszystkie prośby związane z nieudaną rejestracją na przedmioty obowiązkowe (choć wybór grupy nie musi być zgodny z życzeniem Studenta);
3. z uwagi na reżim sanitarny zmiana grupy w przypadku zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny (stacjonarny) jest ograniczona i możliwa tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach;
4. dopisanie do zajęć nieobowiązkowych PONAD limit miejsc możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej (np. e-mailowej) zgody osoby prowadzącej;
5. Studenci z przeniesienia lub realizujący zaliczenia warunkowe będą traktowani w uprzywilejowany sposób, jeśli chodzi dopisywanie do zajęć.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach