Komunikat o zebraniu wyborczym 1

Komunikat w sprawie zwołania zebrania wyborczego (wybory uzupełniające) w celu wyboru członka Rady Dyscypliny Filozofia spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na UKSW i niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu. 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członka Rady Dyscypliny Filozofia spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu w dniu 6 grudnia 2021 r. o godz. 9. 45.
 
Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania on-line. Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie zostaną podane przez w terminie poprzedzającym zebranie. CSI.
 
 
Janina Buczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WFCH
 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach