Komunikat o zebraniu wyborczym 2

Komunikat w sprawie wyboru kandydata na członka senatu Uniwersytetu (wybory uzupełniające) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na WFCH niebędących profesorami lub profesorami uniwersytetu 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na WFCH niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru członka senatu Uniwersytetu, na dzień 6 grudnia 20201 r. o godz. 9.00 
 
Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania on-line. Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie i głosowania zostaną podane wkrótce, po ustaleniu ich z CSI.
 
Kandydaci do senatu mogą być zgłaszani przez każdego członka wspólnoty Uniwersytetu do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 drogą mailową na adres przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej: janina.buczkowska@uksw.edu.pl.
 
Janina Buczkowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WFCH
 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach