Nowa punktacja czasopism WFCh

Zgodnie z komunikatem MNiE dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopisma WFCh otrzymały punktację:
  • Studia Philosophiae Christianae - 70 pkt
  • Studia Ecologiae et Bioeticae - 40 pkt
  • Studia Psychologica - 20 pkt

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach