Filozofia dla teologów - Lwów

 
W duchu solidarności z Ukrainą serdecznie zapraszamy na kolejną edycję sympozjum „Filozofia dla teologów” organizowanego przez Instytut Teologiczny im. św. abp. J. Bilczewskiego we Lwowie i Instytut Filozofii UKSW. Sympozjum odbywa się w formie on-line. Szczegółowy program i link dostępu oraz informacja na temat sympozjum - w załączeniu.
 
Cykl sympozjów „Filozofia dla teologów” jest organizowany corocznie we Lwowie (od 2000 roku) przez tamtejszy Instytut Teologiczny im. św. abp. J. Bilczewskiego oraz Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie dla przedstawicieli społeczności polskiej zamieszkującej na Ukrainie, w szczególności studentów, nauczycieli, przedstawicieli duchowieństwa oraz innych osób zainteresowanych tematyką sympozjów, również spoza społeczności polskiej. W trakcie sympozjów prezentowana jest problematyka filozoficzna dotycząca relacji między nauką i religią, naukami przyrodniczymi i teologią, naukowym i teologicznym obrazem świata, wiarą religijną i rozumem, a także rozmaite zagadnienia filozoficzne nawiązujące do problematyki teologicznej i religijnej. Podstawowe cele sympozjów to: odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie społeczne dotyczące wyjaśniania kwestii z zakresu relacji nauka – religia; kształtowanie światopoglądu religijnego jako postawy racjonalnej, otwartej także na ustalenia naukowe i pozwalającej na ich spójne włączenie w religijny obraz świata; tworzenie okazji do spotkań i dyskusji między przedstawicielami przyrodoznawstwa, filozofii i teologii; utrwalanie łączności między społeczeństwem Polskim a społecznością polską na Ukrainie i edukacyjne wspomaganie jej.
 
Plik do pobrania - plik

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach