Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Projekt Formy ochrony przyrody w Islandii na Uniwersytecie Rolniczym Islandii o numerze EOG/21/K1/D1/W/0005 korzysta z dofinansowania o wartości  8 780,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Na łączną kwotę dofinansowania składają się środki z:

1) Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w wysokości 7 463,00 EUR,
2) Budżetu państwa w wysokości 1 317,00 EUR. 

 

Główne cele wizyty to:

1. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia UKSW;

2. Podniesienie jakości kształcenia w zakresie studiów zrównoważonego rozwoju poprzez zdobycie nowej wiedzy przez wykładowców; szczególnie w zakresie form ochrony przyrody na Islandii;

3. Wzmocnienie i utrzymanie dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii oraz poszukiwanie nowych obszarów dla potencjalnych przyszłych projektów edukacyjnych i naukowych;

4. Podniesienie kompetencji językowych uczestników wizyty;

5. Stworzenie możliwości podniesienia kompetencji zawodowych (poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i badań naukowych);

6. Zdobycie nowej wiedzy na temat praktyk dobrego zarządzania w sektorze edukacji;

7. Wzmocnienie kompetencji w zakresie tworzenia programów edukacyjnych promujących włączenie społeczne.

 

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Czas trwania projektu:

  • 01.05.2022 – 30.09.2022

Budżet projektu:

  • 8 780,00 EUR

Partnerzy projektu:

  • University of Agriculture of Iceland

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach