Konkurs na stanowisko referenta administracyjno-technicznego Instytutu Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej poszukuje pracownika na stanowisko referenta administracyjno-technicznego Instytutu Nauk Biologicznych
 
INSTYTUCJA: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Nauk Biologicznych
STANOWISKO: referent administracyjno-technicznego
DYSCYPLINA NAUKOWA:  biologia
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Główne zadania związane są z pracą w Laboratorium Toksykologii i Technik Środowiskowych przygotowującego się do uzyskania certyfikatu  akredytacji zgodnego z normą PN-EN ISO/ISC 17025, obejmują: 
- opiekę nad aparaturą pomiarową i pomocnicza w określonym zakresie, 
- monitorowanie warunków środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych i monitorowanie warunków pracy aparatury pomiarowej i pomocniczej,
- wykonywanie zleconych pomiarów i analiz, 
- opiekę (inwentaryzację, naprawy – współpracę z serwisem, sprawdzanie) nad drobnym sprzętem laboratoryjnym i naczyniach laboratoryjnych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla ww. sprzętu, 
- opiekę nad magazynem chemicznym i odczynnikami chemicznymi, w tym prowadzenie dokumentacji i niezbędnych zapisów, 
- współudział w przygotowywaniu specyfikacji do zakupów aparatury, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz prowadzenie zapisów laboratoryjnych w tym zakresie.
 
Szczegóły w pliku

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach