Rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta (SONATA BIS 11)

Zawiadamiamy o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył stypendium przyznanego na 12 miesięcy. Komisja Stypendialna najwyżej oceniła aplikację mgra Rafała Lewandowskiego.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach