2 konkursy na stanowisko asystenta na kierunku psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
2 STANOWISKA: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: na zastępstwo
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 
- dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami naukowymi
 
- dorobek dydaktyczny – doświadczenie w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych lub metodologii
 
- doświadczenie w realizacji projektów grantowych (wykonawca lub kierownik w projektach)
 
Opis szczegółowy: plik do pobrania

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach