Stypendia

Doktoranci WFCh mogą ubiegać się o następujące stypendia:
 
1) Stypendia socjalne i naukowe przyznawane przez Dział Pomocy Materialnej
2) Stypendium doktoranckie
3) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Informacje na temat 1) znajdują się na stronie Dział Pomocy Materialnej:

Informacje na temat 2) oraz 3) znajdują się poniżej.
 
*
 
Regulaminy oraz zasady przyznawania stypendiów wraz z wnioskami o ich przyznanie:
 
  • Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW

DO POBRANIA

  • Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na WFCh

DO POBRANIA

  • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantowi II-V roku

DO POBRANIA

  • Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktoranta II-V roku

DO POBRANIA

  • Aktualne Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich (36/2018)

DO POBRANIA

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach