Nauka i rozwój naukowo-badawczy

Działalność naukowa WFCh obejmuje: prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji naukowych, działalność wydawniczą. Aby sprostać wymogom i wyzwaniom współczesności, związanym z działalnością naukowo-badawczą, Wydział dąży do bycia jednostką naukową liczącą się nie tylko w skali krajowej, ale także w skali europejskiej i światowej. Dlatego usiłuje wykazywać się badaniami, które spełniają najwyższe standardy i wytyczające nauce nowe perspektywy oraz wspiera różnorodność badawczą, zabiegając jednocześnie o harmonijny rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z historii istnienia i sposobu funkcjonowania Jednostki oraz jej dotychczasowej tradycji i profilu prowadzonych badań. Realizując tę misję Wydział promuje i realizuje zadania badawcze, które odznaczają się doniosłością, innowacyjnością i mają zastosowania praktyczne, poszukuje zadań interdyscyplinarnych oraz dąży do nawiązywania przez pracowników współpracy z pracownikami innych jednostek uczelnianych i ośrodków badawczych w kraju i zagranicą.
 
Informacje na temat rozwoju naukowego, prowadzonych badań i ich efektów znajdują się w poszczególnych zakładkach.
 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach