Strategia Rozwoju WFCh 2014-2020

(uchwalona przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w dniu 6.11.2014)