Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

  rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia, jednolite mgr 

została zakończona

 

  rekrutacja na studia niestacjonarne  

została zakończona

 

  rekrutacja na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej UKSW  

została zakończona

 

  rekrutacja na studia podyplomowe  

została zakończona

 

  MA studies in English - registration for academic year 2019/2020  

  CLOSED

 

 

 

OGÓLNY HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji

*

SKRÓCONY HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA WFCh

*

ZASADY REKRUTACJI (do pobrania - WFCh: s. 7-8)

*

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK UKSW)

 irk.uksw.edu.pl 

*

NIEZBĘDNIK KANDYDATA

REKRUTACJA KROK PO KROKU

http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/52

*

SEE OUR MA PROGRAMS IN ENGLISH:

 

PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE - EXPERIENCE AND THOUGHT (PCE-CE)

 

folder to download

IRK System Registration Guide to download

*

SUSTAINABILITY STUDIES (SuSt)

folder to download

IRK System Registration Guide to download

*

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1057

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach