Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodniczący:
 
dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Członkowie:
 
dr hab. Dariusz Piętka (przedstawiciel IF) - sekretarz
dr Tomasz Rowiński (przedstawiciel IP)
dr Grzegorz Embros (przedstawiciel IEIB)
mgr Karolina Rymarczyk (przedstawiciel doktorantów, WRD)
Agnieszka Żelizkowicz (przedstawiciel studentów, WRS)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach