Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Przewodniczący:
 
dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Członkowie:
 
dr hab. Dariusz Piętka, prof. UKSW - sekretarz
dr Katarzyna Knopp
dr Dominika Dzwonkowska
mgr Karolina Rymarczyk (przedstawicielka doktorantów, WRD)
Agnieszka Żelizkowicz (przedstawicielka studentów, WRS)

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach