Wyniki ankiet studenckich 2008-2019 - sumaryczne i procentowe

W diagramach znajdują się zbiorcze wyniki ankiet studenckich i doktoranckich przeprowadzonych w systemie USOS dotyczących oceny zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów WFCh z okresu 2008/2009 - 2018/2019.
 
Wykresy za poszczególne lata ukazują procentowy i liczbowy rozkład ocen przyznanych prowadzonym zajęciom przez studentów i doktorantów wypełniających ankietę.
 

1. Procentowy rozkład ocen

 

kierunek: FILOZOFIA

 

kierunek: PSYCHOLOGIA

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PEDAGOGIZACJA

 

2. Liczbowy rozkład ocen

 

kierunek: FILOZOFIA

 

kierunek: PSYCHOLOGIA

 

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

PEDAGOGIZACJA

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach