Studia - dokumenty

Regulamin Studiów Doktoranckich UKSW

DO POBRANIA ze strony:

http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/doktoranci

*

Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora UKSW z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UKSW

DO POBRANIA

Załącznik (wzór zaświadczenia)

DO POBRANIA

*

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 24 października 2014

DO POBRANIA

*

(pozostałe informacje znajdują się w zakładkach bocznych)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach