Kształcenie doktorantów

UWAGA!

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE SĄ W RAMACH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UKSW

(doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020, kontynuują je na dotychczasowych zasadach)

WYJAŚNIENIE

Uczestnicy studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej):

1) którzy otworzyli przewód doktorski przed 30.04.2019:
- kontynuują procedurę doktoryzowania na podstawie dotychczasowych przepisów, a jedyna zmiana dotyczy tego, że stopień zostanie nadany przez Radę Dyscypliny, a nie Radę Wydziału;
- przewód doktorski musi zakończyć się przed 31 grudnia 2021 (w przeciwnym razie jest zamykany).

2) którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego:
- będą podlegać nowym zasadom doktoryzowania, określonym przez Senat UKSW (Uchwała 201/2019);
- studia i uzyskanie stopnia doktora muszą zakończyć się do 31 grudnia 2023.

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia

*

Regulamin Studiów Doktoranckich UKSW

DO POBRANIA ze strony:

http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/doktoranci

(pozostałe informacje znajdują się w zakładkach bocznych)

 


 

Kierownik doktoranckiej ścieżki Psychologia w Szkole Doktorskiej UKSW oraz Kierownik Studiów Doktoranckich WFCh:

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Przyjęcia interesantów:

czwartek, w godz. 14:00-15:00

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, pok. 1401

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) dyżury nie odbywają się.

 

Kierownik doktoranckiej ścieżki Filozofia w Szkole Doktorskiej UKSW:

dr hab. Magdalena Płotka, prof. UKSW

Przyjęcia interesantów:

piątek, w godz. 15:30-16:30

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 303

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) dyżury nie odbywają się.

 

Sekretariat:

mgr Weronika Dowalewska

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 301A

01-938 Warszawa 

tel. 22 569 96 75(czynny w godzinach obsługi interesantów)

e-mail: sd@uksw.edu.pl

Sekretariat jest czynny dla interesantów:

poniedziałek - 10:00-13:00

wtorek -          11:00-14:00

środa -           11.00 -14.00 

czwartek -       10:00-12:00

piątek -           nieczynne

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach