Minimum programowe

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 07.12.2006 (z późn. zm.) oraz Programem studiów doktoranci nieposiadający dyplomu magisterskiego (lub licencjackiego) z dyscypliny, z której przygotowują rozprawę doktorską, zobowiązani są do zdania egzaminów z przedmiotów wynikających z minimum programowego ustalonego dla każdego kierunku.

Egzaminy należy zdać do końca drugiego roku studiów i przed otwarciem przewodu doktorskiego. Decyzję o zaliczeniu któregoś z przedmiotów na podstawie dotychczas odbytych studiów podejmuje Dziekan na wniosek doktoranta.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

Psychologia

1.    Psychologia ogólna
2.    Psychologia społeczna
3.    Psychologia rozwojowa
4.    Psychologia osobowości
5.    Metodologia badań psychologicznych

oraz opcjonalnie dwa przedmioty dodatkowe wyznaczone przez opiekuna pracy.

Filozofia

1.    Metafizyka
2.    Teoria poznania
3.    Historia filozofii
4.    Logika i Metodologia
5.    Etyka

oraz opcjonalnie dwa przedmioty dodatkowe wyznaczone przez opiekuna pracy.

 

Karty egzaminacyjne dla minimum programowego można pobrać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WFCh.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach