Przyznanie pozytywnej oceny instytucjonalnej WFCh przez PKA

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała WFCh pozytywną ocenę po odbytej w 2013 roku wizytacji instytucjonalnej na naszym Wydziale. We wszystkich kryteriach oceny uzyskaliśmy ocenę "w pełni", a w przypadku kryterium dotyczącego prowadzenia badań naukowych ocenę "wyróżniająco". Akredytacja została przyznana na 5 lat. W związku z w tym wyrażamy wdzięczność wszystkim Pracownikom, Doktorantom, Studentom i Przedstawicielom Pracodawców, którzy przyczynili się do uzyskania pozytywnej oceny instytucjonalnej.

Kolegium Dziekańskie WFCh

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach