Opłaty 2019/2020

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Opłaty za studia student dokonuje na indywidualny rachunek, który jest podany w umowie, a także w USOS.

Liczy się data wpływu środków na konto uczelni.

Dowód wpłaty musi zawierać:

 • rok studiów (np. I rok studiów)
 • kierunek
 • semestr

Koszt studiów 6.250 PLN

Opłatę można wpłacać:

 • w całości - 5% zniżki – płatne do 10.10.2019
 • w dwóch ratach :
  • I rata płatna do 10.10.2019 - 3.125 PLN
  • II rata płatna do 15.02.2020 - 3.125 PLN
 • w czterech ratach :
  • I rata płatna do 10.10.2019 - 1.640 PLN
  • II rata płatna do 30.11.2019 - 1.641 PLN
  • III rata płatna do 15.02.2020 - 1.640 PLN
  • IV rata płatna do 15.04.2020 - 1.641 PLN

Student I roku podpisuje umowę o warunkach odpłatności oraz składa deklarację płatności, którą może zmienić w kolejnych latach studiów.

W przypadku zmiany formy płatności student zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji płatności i złożenia jej w dziekanacie odpowiedniego Wydziału w terminie do 1 października oraz dokonania wpłat rat w określonych terminach (§ 4 pkt. 5 umowy).

Deklarację płatności prosimy wypełnić komputerowo.

 

Deklaracja do pobrania

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach