Opłaty 2021/22

ROK AKADEMICKI 2021/22

Opłaty za studia student dokonuje na indywidualny rachunek, który jest podany w umowie, a także w USOSie.

Liczy się data wpływu środków na konto uczelni.

Dowód wpłaty musi zawierać:

 • rok studiów (np. I rok studiów)
 • kierunek
 • semestr

Koszt studiów:

I rok -        6.600  

II- V rok  - 6.250 zł

Opłatę można wpłacać:

I rok :

 • w całości - 5% zniżki – płatne do 11.10.2021
 • w dwóch ratach :
  • I rata płatna do 11.10.2021 -  3.300 zł
  • II rata płatna do 15.02.2021 - 3.300 zł
 • w czterech ratach :
 • I rata płatna do   11.10.2021 - 1.733 zł
 • II rata płatna do  30.11.2021 - 1.732 zł
 • III rata płatna do 15.02.2022 - 1.733 zł
 • IV rata płatna do 15.04.2022 - 1.732 zł

II- V rok :

 • w całości - 5% zniżki – płatne do 11.10.2021
 • w dwóch ratach :
  • I rata płatna do 11.10.2021 - 3.125 zł
  • II rata płatna do 15.02.2021 - 3.125 zł
 • w czterech ratach :
 • I rata płatna do   11.10.2021 - 1.640 zł
 • II rata płatna do  30.11.2021 - 1.641 zł
 • III rata płatna do 15.02.2022 - 1.640 zł
 • IV rata płatna do 15.04.2022 - 1.641 zł

Student I roku podpisuje umowę o warunkach odpłatności oraz składa deklarację płatności, którą może zmienić w kolejnych latach studiów.

W przypadku zmiany formy płatności student zobowiązany jest do wypełnienia nowej deklaracji płatności i złożenia jej w dziekanacie odpowiedniego Wydziału w terminie do 1 października oraz dokonania wpłat rat w określonych terminach (§ 4 pkt. 5 umowy).

W sprawie zmiany deklaracji prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem:

psychologiaz@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach