Program studiów i wzór sprawozdania

Regulamin Studiów Doktoranckich UKSW

DO POBRANIA ze strony:

http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/doktoranci

*

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WFCh 

(uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 wraz z późniejszymi poprawkami - tekst jednolity) 

DO POBRANIA

*

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA DOKTORANCKIEGO

DO POBRANIA

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach