Wymagania - Plany zajęć - Karty przedmiotów - ECTS 2019/2020

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA DOKTORANTÓW ROZPOCZYNAJACYCH STUDIA PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020:

(kliknij na kierunek, aby pobrać)

 

 

 

PLANY ZAJĘĆ:

Z podanych poniżej planów (link do USOS) należy wybrać przedmioty zgodnie z wymaganiami, aktualnymi dla danego roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem studiów.

UWAGA! Nie należy wybierać przedmiotów spoza podanego planu zajęć. Wyjątek stanowią przedmioty pozakierunkowe z dyscypliny dodatkowej, wybranej przez doktoranta, z której będzie zdawał egzamin doktorski. Istnieje możliwość realizowania wykładów monograficznych pozakierunkowych poza WFCh, ale jedynie w ramach zajęć przeznaczonych dla III stopnia studiów (por. Program studiów, p. II.2.1).

Dodatkowe informacje związane z wyborem zajęć i rejestracją na zajęcia zob.:  Harmonogram rejestracji na zajęcia (LINK)

 

 

 

Aby zobaczyć kartę przedmiotu (opis, ECTS itd.), kliknij jego nazwę w USOS.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach