Ranking Perspektyw 2021

Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów

W dniu 17 czerwca 2021 odbyła się uroczysta promocja doktorów hab. i doktorów, którzy w ostatnim czasie uzyskali stopnie naukowe na  Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W uroczystości - poza promowanymi dr. hab. i dr. - wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich (ks. prof. Marek Stokłosa), dziekańskich, promotorzy, promotorzy pomocniczy. Na zakończenie promocji w imieniu dr. hab wystąpił dr hab. Michał Zembrzuski, prof. uczelni, w imieniu dr. podziękowała dr Małgorzata Najderska. Czytaj więcej

Wykłady prof. Jana Hrkuta

Zapraszamy na wykłady on line prof. Jana Hrkuta.
Więcej o profesorze: http://en.ff.ku.sk/?page_id=1081
 

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarne

Poniżej znajduje się wykaz terminów rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą studenci III roku już w czerwcu (tj. tuż po zakończeniu zajęć dydaktycznych na III roku) wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku przygotowując w jego ramach pracę magisterską. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego.
 

Pracownik Instytutu Psychologii lauratem stypendium START 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.
 
Wsród lauratów - Radosław Rogoza, pracownik Instytutu Psychologii. Gratulujemy!
 
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.
 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus +

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus: Czytaj więcej

Nowa publikacja prof. J. Terelaka

W wydawnictwie UKSW ukazała się nowa publikacja prof. J. Terelaka: Syndrom zimowników antarktycznych. Perspektywa narracyjna, Warszawa 2021.

Diariusz prof. Jana F. Terelaka z pobytu na stacji im. H. Arctowskiego – to pozycja wyjątkowa. I to nie tylko ze względu na barwny opis obyczajów izolowanej społecz­ności w polskiej bazie polarnej. Otóż w zaskakujący sposób sens tej pracy zmienia się z upływem lat – wraz z nabierającym coraz śmielszych kształtów marzeniem człowieka o podboju kosmosu. Dlatego też rekomenduję drugie wydanie, uzupełnione o nowy rozdział IV, dokumentujący miesięczny rejs statkiem do kraju po wypełnionej przez „zimowników” misji III Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk.                                                                                                                                                                                Z przedmowy Piotra Jaworskiego - reżysera filmu "Syndrom zimownika"

Terminarz sesji - studia stacjonarne

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/21:

 1. filozofia
 2. psychologia
 3. ochrona środowiska

 

 

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii: 

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Michała Zembrzuskiego.

E-BOOK do pobrania gratis: https://bit.ly/2TlsfP9

 
ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI
 2 czerwca 2021 roku, godz. 19.00
 
Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams poprowadzi
prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
 
Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d

 

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
 
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r.
– zał. nr 20
Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.
 
Wnioski o akademik są do pobrania na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.  
Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
 
Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników WFCH

Miło nam poinformować, że następujący pracownicy Wydziału otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe (wręcznie odbędzie się 28 maja w święto uczelni):

 • Ks. Łepko Zbigniew –  Złoty Krzyż Zasługi; 
 • Tomczyk Jacek –  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Buczkowska Janina –  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Ks. Sochoń Jan -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Świętorzecka Kordula -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • ks. Woźniak Waldemar -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Augustyniuk-Kram Anna -  Brązowy Krzyż Zasługi;
 • Andrzejuk Artur -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Gasiul Henryk -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Dzwonkowska Dominika -  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę; 

Grant z NCK dla pracowników Instytutu Filozofii

Miło jest nam poinformować, że pracownicy Instytutu Filozofii otrzymali grant w ramach programu"Kultura - interwencje" NCK dotowanego ze środków MKDNiS. W ramach realizacji projektu pt. "Tomizm egzystencjalny i konsekwentny" przewidywana jest publikacja monografii prezentującej tomizm w wersji tomizmu konsekwentnego oraz organizację dwóch konferencję upamiętniających wybitnych tomistów: śp. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB i prof. Mieczysława Gogacza. Kierownikiem grantu jest prof. A. Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Grant z NCN dla pracownika Instytutu Psychologii

Miło nam poinformować, że dr Radosław Rogoza (Instytut Psychologii) otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki: Życie i odcienie nadwrażliwego narcyzmu: Odkrywając intra- i inter-personalne konsekwencje narcyzmu nadwrażliwego przez pryzmat modelu nadwrażliwej izolacji i wrogości. 
 
Wysokość grantu 866 300 zł
 
Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja na AŚSF

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych
 
Aplikacja na rok 2021/2022:
 • termin składania dokumentów: 17 września 2021
 • rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2021
Rozliczenie za rok 2020/2021: 
 • termin rozliczenia: 1 lipca 2021
 

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała sie nowa praca ks. prof. Jana Sochonia: Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Lublin 2021,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Więcej o książce i autorze: http://noweksiazki.com.pl/pl/numer/4-2021

Wyniki ankiet

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich za sem. zimowy 2020/21 są dostępne pod adresem: wyniki ankiet.

Wizyta pracowników CEiE na Uniwersytecie Rolniczym Islandii

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu z Funduszu Współpracy Dwustronnej Inicjatywy finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, została zrealizowana w dniach 23-30.03.2021 wizyta przygotowawcza nr FWD/20/WP/0014  na Uniwersytecie Rolniczym z Islandii. Wizyta odbyła się z wykorzystaniem nowych technologii w trybie zdalnym.

 

Wizyta umożliwiła pracownikom obu jednostek omówienie obecnie realizowanych przedsięwzięć i przyszłych działań wzmacniających współpracę w obszarze edukacji oraz badań naukowych. Pięć intensywnych dni rozmów pomogło wypracować długofalowy plan działań wymienić się dobrymi praktykami badawczymi oraz dydaktycznymi i przygotować wnioski na kolejne działania wspierające współpracę.

 

Wartość dofinansowania wyniosła: 3.500 EUR. Dziękujemy Operatorowi Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za współpracę!

Wyniki rekrutacji na program Erasmus

Wyniki rekrutacji na program Erasmus - plik do pobrania

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie pracowników CEiE

Z przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii dr hab. Krassimiry Ilievej-Makulec prof. ucz., dr Anny Augustynik-Kram, dr Izabelli Olejniczak, dr Kamila Karabana, mgr Pawła Bonieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kulczyckiego opublikowanym w czasopiśmie „Science of the Total Environment”. Jest to jedno z prestiżowych, interdyscyplinarnych czasopism naukowych, w którym publikowane są wyniki nowatorskich i o wysokiej wartości merytorycznej badań dotyczących środowiska.
 
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J. 2021. Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination,  Science of The Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146392.
 
Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.

Nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii

Ukazała się nowa książka prof. Jana Terelaka: Terelak, J. F. (2021). Antarctic Winter-Over Syndrome. Narrative Perspective. Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Wien: Peter Lang. ISSN 2196-0151

Szczegóły: https://www.peterlang.com/abstract/title/73832?rskey=iyxYTP&result=1

 

 

Webinaria filozoficzne dla młodzieży

Instytut Filozofii organizuje webinaria filozoficzne dla młodzieży.  Webinaria będą się odbywać się w piątki o godzinie 18,00 (co dwa tygodnie) w mediach społecznościowych.

Pierwsze webinarium 26 marca o godz. 18.00.
Szczegóły na plakacie i na stronie www.filozoficzne.pl

Nowa publikacja pracownika IF

Ukazała się monografia autorstwa D. Kucharskiego "Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a. Między teologią kalwińską a platonizmem z Cambridge". (Wydawnictwo UKSW). 

Opis: Refleksja nad relacją zachodzącą pomiędzy rozumem i wiarą to przedmiot ożywionych dyskusji. Zagadnienie to nie jest jednak nowe, ma swoją długą historię. Książka poświęcona jest poszukiwaniom racjonalnego uzasadnienia wiary w Boga, które podejmowano w siedemnastowiecznej Anglii. Co ciekawe, istotnym kontekstem tego przedsięwzięcia były pewne tezy teologii kalwińskiej, które Henry More i inni platonicy z Cambridge odrzucali, ponieważ ich zdaniem umniejszały rolę rozumu w poznawaniu Boga i prowadziły do zniekształcenia chrześcijaństwa.

Seminaria polsko-ukraińskie w CEiE

Zapraszamy na pierwszy wykład rozpoczynający serię seminariów w ramach rozpoczętej współpracy naukowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW z Centrum Eko-Teologicznym i Zrównoważonego Rozwoju na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.
We wtorek 2 marca br., dr hab. Dominika Dzwonkowska z CEiE, wygłosi wykład na temat "Environmental Virtue Ethics" (godz. 14.00).
 
Link do spotkania dostępny jest na stronie:
http://ceie.edu.pl/interdyscyplinarne-seminaria-ekologiczne/
 
Wykłady są otwarte, bezpłatne i odbywają się w języku angielskim.
Nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Awanse pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Miło nam poinformować, że pracownik CEiE dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, a dr Kamil Karaban, także pracownik CEiE, podczas publicznej obrony przeprowadzonej przed Radą Naukową Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy.

Grant dla Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Miło nam poinformować, że Naukowe Towarzystwo Tomistyczne otrzymało dotację od Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Ojciec Józef Maria Bocheński jako filozof". Projekt przewiduje przygotowanie szeregu artykułów i ich publikację w Roczniku Tomistycznyoraz udostępnienie mini wykładów na platformie You Tube. Filmy będę przygotowane przez p. Adriana Łazarskiego, studenta UKSW, twórcę kanału Sofiofilia i popularyzatora filozofii w przestrzeni internetowej.
 
Artykuły zaś będą przygotowane przez pracowników i studentów UKSW, w szczególności: ks. bpa Jacka Grzybowskiego prof. UKSW; prof. Artura Andrzejuka; dra hab. Michała Zembrzuskiego prof. UKSW, ks. dra Marka Porwolika, inż. Macieja Nowaka, mgr Natalię Herold, Adriana Łazarskiego. Ponadto w projekcie wezmą udział: dr Izabella Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj (WAT), dr hab. Tomasz Pawlikowski (prof. WSEZiNS w Łodzi), dr Joanna Pyłat (PUNO), ks. dr Michał Cherubin (WSD Łomża). Koordynatorem projektu jest prof. Artur Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach