Wyniki rekrutacji na program Erasmus

Wyniki rekrutacji na program Erasmus - plik do pobrania

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie pracowników CEiE

Z przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii dr hab. Krassimiry Ilievej-Makulec prof. ucz., dr Anny Augustynik-Kram, dr Izabelli Olejniczak, dr Kamila Karabana, mgr Pawła Bonieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kulczyckiego opublikowanym w czasopiśmie „Science of the Total Environment”. Jest to jedno z prestiżowych, interdyscyplinarnych czasopism naukowych, w którym publikowane są wyniki nowatorskich i o wysokiej wartości merytorycznej badań dotyczących środowiska.
 
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J. 2021. Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination,  Science of The Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146392.
 
Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.

Nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii

Ukazała się nowa książka prof. Jana Terelaka: Terelak, J. F. (2021). Antarctic Winter-Over Syndrome. Narrative Perspective. Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Wien: Peter Lang. ISSN 2196-0151

Szczegóły: https://www.peterlang.com/abstract/title/73832?rskey=iyxYTP&result=1

 

 

Webinaria filozoficzne dla młodzieży

Instytut Filozofii organizuje webinaria filozoficzne dla młodzieży.  Webinaria będą się odbywać się w piątki o godzinie 18,00 (co dwa tygodnie) w mediach społecznościowych.

Pierwsze webinarium 26 marca o godz. 18.00.
Szczegóły na plakacie i na stronie www.filozoficzne.pl

Nowa publikacja pracownika IF

Ukazała się monografia autorstwa D. Kucharskiego "Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a. Między teologią kalwińską a platonizmem z Cambridge". (Wydawnictwo UKSW). 

Opis: Refleksja nad relacją zachodzącą pomiędzy rozumem i wiarą to przedmiot ożywionych dyskusji. Zagadnienie to nie jest jednak nowe, ma swoją długą historię. Książka poświęcona jest poszukiwaniom racjonalnego uzasadnienia wiary w Boga, które podejmowano w siedemnastowiecznej Anglii. Co ciekawe, istotnym kontekstem tego przedsięwzięcia były pewne tezy teologii kalwińskiej, które Henry More i inni platonicy z Cambridge odrzucali, ponieważ ich zdaniem umniejszały rolę rozumu w poznawaniu Boga i prowadziły do zniekształcenia chrześcijaństwa.

Seminaria polsko-ukraińskie w CEiE

Zapraszamy na pierwszy wykład rozpoczynający serię seminariów w ramach rozpoczętej współpracy naukowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW z Centrum Eko-Teologicznym i Zrównoważonego Rozwoju na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.
We wtorek 2 marca br., dr hab. Dominika Dzwonkowska z CEiE, wygłosi wykład na temat "Environmental Virtue Ethics" (godz. 14.00).
 
Link do spotkania dostępny jest na stronie:
http://ceie.edu.pl/interdyscyplinarne-seminaria-ekologiczne/
 
Wykłady są otwarte, bezpłatne i odbywają się w języku angielskim.
Nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Awanse pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Miło nam poinformować, że pracownik CEiE dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, a dr Kamil Karaban, także pracownik CEiE, podczas publicznej obrony przeprowadzonej przed Radą Naukową Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy.

Grant dla Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Miło nam poinformować, że Naukowe Towarzystwo Tomistyczne otrzymało dotację od Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Ojciec Józef Maria Bocheński jako filozof". Projekt przewiduje przygotowanie szeregu artykułów i ich publikację w Roczniku Tomistycznyoraz udostępnienie mini wykładów na platformie You Tube. Filmy będę przygotowane przez p. Adriana Łazarskiego, studenta UKSW, twórcę kanału Sofiofilia i popularyzatora filozofii w przestrzeni internetowej.
 
Artykuły zaś będą przygotowane przez pracowników i studentów UKSW, w szczególności: ks. bpa Jacka Grzybowskiego prof. UKSW; prof. Artura Andrzejuka; dra hab. Michała Zembrzuskiego prof. UKSW, ks. dra Marka Porwolika, inż. Macieja Nowaka, mgr Natalię Herold, Adriana Łazarskiego. Ponadto w projekcie wezmą udział: dr Izabella Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj (WAT), dr hab. Tomasz Pawlikowski (prof. WSEZiNS w Łodzi), dr Joanna Pyłat (PUNO), ks. dr Michał Cherubin (WSD Łomża). Koordynatorem projektu jest prof. Artur Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studenta psychologii

Miło nam poinformować, że p. Piotr Jan Szymczak, student psychologii, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-...

Zmarł ks. mgr January Budzisz

Z żalem informujemy o śmierci ks. mgr Januarego Budzisza
 
Ks. J. Budzisz był absolwentem ATK, a w latach 1994-2003 wykładowcą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz seminariów duchownych w Pelplinie i Łomży. Był stypendystą Instytutu Katolickiego w Paryżu, uczonym o rozległej wiedzy, obejmującej filozofię klasyczną i współczesną, szczególnie zagadnienia Boga i religii, jako nauczyciel akademicki bezgranicznie oddany młodzieży, gorliwy duszpasterz i prawy świadek Ewangelii.
 
Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w czwartek, 25 lutego 2021 roku, o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie.
 
Requiescat in pace 

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej odbędzie się w dniu 03.03.2021 w pok 303 bud. 23 o godz 13.00.

Wykłady prof. Jana Terelaka

Prof. dr hab. Jan Terelak jako ekspert naszej Uczelni został zaproszony przez Kampanię Edukacyjno-Informacyjną „Zrozum. Poczuj. Działaj”  o udzielenie wsparcia psychologicznego Pracodawcom RP i Grupie ArteMis w postaci czterech krótkich wykładów zamieszczonych na stronie Webinar na temat sposobów radzenia sobie ze stresem izolacji pandemicznej.

Wykłady dostępne są pod linkami: 

 

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...

  • Czasopismo wydziałowe Studia Philosophiae Christianae uzyskało 40 pkt,

a czasopisma redagowane przez naszych pracowników:   

  • Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (prof. M. Ryś) - 70 pkt
  • Rocznik Tomistyczny (prof. A. Andrzejuk) - 70 pkt

 

Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Wiceminister edukacji i nauki, Pełnomocnik Rządu Marzena Machałek odwiedziła Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie, które działa przy Instytucie Psychologii UKSW. 
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Akademia Młodego Przyrodnika

Popularyzacja wiedzy – uruchomiono wykłady on-line w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW.
 
4 lutego br. zainaugurowaliśmy cykl otwartych wykładów on-line skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości prowadzenia warsztatów (jak miało to miejsce wcześniej) w laboratoriach badawczych Uniwersytetu, zrodził się pomysł, aby zorganizować wykłady w przestrzeni wirtualnej.
Przygotowaliśmy cykl 15 wykładów, które realizowane będą od lutego do maja 2021 r. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, do zagadnień z bioetyki, idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
 
Pierwszy wykład „Barwy w świecie zwierząt” spotkał się z zainteresowaniem uczniów. Zalogowało się ponad 60 osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony z „Akademią Młodego Przyrodnika” nie będzie czasem straconym dla uczestników, ale będzie inspiracją do odkrywania bogactwa i piękna otaczającego ich świata.
 
Plakat - do pobrania

Prof. dr. hab. Artur Andrzejuk członkiem komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Profesor dr. hab. Artur Andrzejuk z Instytutu Filozofii WFCh UKSW znalazł się wśród 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na nową kadencję. Obejmuje ona lata 2021–2024. Gratulujemy.

Rekrutacja do programu Erasmus +

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus + na rok akademicki 2021/22. Etapy rekrutacji to: 
 
  • Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2021 r. godz. 23:59.
  • Egzaminy językowe - SJO
  • Rozmowa kwalifikacyjna 16 marca, godzina 10:00
  • Ogłoszenie wyników: 18 marca 2021

Rejestracja na semestr letni

  • pierwsza tura 16-18.02
  • przeliczenie 19.02 (piątek)
  • druga tura 22-24.02

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Joanny Skurzak pt. Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii.

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/52-9788363487508

Sesja egzaminacyjna - psychologia stacjonarna

Terminarz sesji dla kierunku psychologia - plik do pobrania

Nowy doktor habilitownany w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Filozofii UKSW - p. dr hab. Dominika Dzwonkowska - decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.      

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Michała Piekarskiego pt. "MECHANIZMY PREDYKCYJNE I ICH NORMATYWNOŚĆ"

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/51-mechanizmy-predykcyjne-i-ich-normatywnosc

Zmarła prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grum.

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci pani prof. dr hab. Gabrieli Bujalskiej-Grum. Pani Profesor była związana z  Centrum Ekologii i Ekofilozofii  (dawnej Instytutem Ekologii i Bioetyki) od 2003 r. Była wybitnym biologiem i ekologiem. Jej zainteresowania badawcze obejmowały zagadnienia demografii, konkurencji i behawioryzmu drobnych gryzoni. Wykłady prowadzone przez Panią Profesor cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Dała się poznać w Instytucie, jako osoba niezwykle ciepła, życzliwa i otwarta.  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach