Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
 
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r.
– zał. nr 20
Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.
 
Wnioski o akademik są do pobrania na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.  
Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
 
Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników WFCH

Miło nam poinformować, że następujący pracownicy Wydziału otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe (wręcznie odbędzie się 28 maja w święto uczelni):

 • Ks. Łepko Zbigniew –  Złoty Krzyż Zasługi; 
 • Tomczyk Jacek –  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Buczkowska Janina –  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Ks. Sochoń Jan -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Świętorzecka Kordula -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • ks. Woźniak Waldemar -  Srebrny Krzyż Zasługi; 
 • Augustyniuk-Kram Anna -  Brązowy Krzyż Zasługi;
 • Andrzejuk Artur -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Gasiul Henryk -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę; 
 • Dzwonkowska Dominika -  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę; 

Grant z NCK dla pracowników Instytutu Filozofii

Miło jest nam poinformować, że pracownicy Instytutu Filozofii otrzymali grant w ramach programu"Kultura - interwencje" NCK dotowanego ze środków MKDNiS. W ramach realizacji projektu pt. "Tomizm egzystencjalny i konsekwentny" przewidywana jest publikacja monografii prezentującej tomizm w wersji tomizmu konsekwentnego oraz organizację dwóch konferencję upamiętniających wybitnych tomistów: śp. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB i prof. Mieczysława Gogacza. Kierownikiem grantu jest prof. A. Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Grant z NCN dla pracownika Instytutu Psychologii

Miło nam poinformować, że dr Radosław Rogoza (Instytut Psychologii) otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki: Życie i odcienie nadwrażliwego narcyzmu: Odkrywając intra- i inter-personalne konsekwencje narcyzmu nadwrażliwego przez pryzmat modelu nadwrażliwej izolacji i wrogości. 
 
Wysokość grantu 866 300 zł
 
Serdecznie gratulujemy!

Aplikacja na AŚSF

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych
 
Aplikacja na rok 2021/2022:
 • termin składania dokumentów: 17 września 2021
 • rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2021
Rozliczenie za rok 2020/2021: 
 • termin rozliczenia: 1 lipca 2021
 

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała sie nowa praca ks. prof. Jana Sochonia: Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Lublin 2021,  Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Więcej o książce i autorze: http://noweksiazki.com.pl/pl/numer/4-2021

Wyniki ankiet

Zbiorcze wyniki ankiet studenckich za sem. zimowy 2020/21 są dostępne pod adresem: wyniki ankiet.

Wizyta pracowników CEiE na Uniwersytecie Rolniczym Islandii

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu z Funduszu Współpracy Dwustronnej Inicjatywy finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, została zrealizowana w dniach 23-30.03.2021 wizyta przygotowawcza nr FWD/20/WP/0014  na Uniwersytecie Rolniczym z Islandii. Wizyta odbyła się z wykorzystaniem nowych technologii w trybie zdalnym.

 

Wizyta umożliwiła pracownikom obu jednostek omówienie obecnie realizowanych przedsięwzięć i przyszłych działań wzmacniających współpracę w obszarze edukacji oraz badań naukowych. Pięć intensywnych dni rozmów pomogło wypracować długofalowy plan działań wymienić się dobrymi praktykami badawczymi oraz dydaktycznymi i przygotować wnioski na kolejne działania wspierające współpracę.

 

Wartość dofinansowania wyniosła: 3.500 EUR. Dziękujemy Operatorowi Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za współpracę!

Wyniki rekrutacji na program Erasmus

Wyniki rekrutacji na program Erasmus - plik do pobrania

Publikacja w prestiżowym czasopiśmie pracowników CEiE

Z przyjemnością informujemy o nowym współautorskim artykule naukowym pracowników Instytutu Nauk Biologicznych i Centrum Ekologii i Ekofilozofii dr hab. Krassimiry Ilievej-Makulec prof. ucz., dr Anny Augustynik-Kram, dr Izabelli Olejniczak, dr Kamila Karabana, mgr Pawła Bonieckiego oraz prof. dr hab. Andrzeja Kulczyckiego opublikowanym w czasopiśmie „Science of the Total Environment”. Jest to jedno z prestiżowych, interdyscyplinarnych czasopism naukowych, w którym publikowane są wyniki nowatorskich i o wysokiej wartości merytorycznej badań dotyczących środowiska.
 
Ilieva-Makulec K., Augustyniuk-Kram A., Olejniczak I., Karaban K., Boniecki P., Nowicki M., Runka T., Kulczycki A., Kałużny J. 2021. Medium-term response of the natural grassland soil biota to multiwalled carbon nanotube contamination,  Science of The Total Environment, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146392.
 
Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.

Nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii

Ukazała się nowa książka prof. Jana Terelaka: Terelak, J. F. (2021). Antarctic Winter-Over Syndrome. Narrative Perspective. Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙ Oxford ∙ Wien: Peter Lang. ISSN 2196-0151

Szczegóły: https://www.peterlang.com/abstract/title/73832?rskey=iyxYTP&result=1

 

 

Webinaria filozoficzne dla młodzieży

Instytut Filozofii organizuje webinaria filozoficzne dla młodzieży.  Webinaria będą się odbywać się w piątki o godzinie 18,00 (co dwa tygodnie) w mediach społecznościowych.

Pierwsze webinarium 26 marca o godz. 18.00.
Szczegóły na plakacie i na stronie www.filozoficzne.pl

Nowa publikacja pracownika IF

Ukazała się monografia autorstwa D. Kucharskiego "Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a. Między teologią kalwińską a platonizmem z Cambridge". (Wydawnictwo UKSW). 

Opis: Refleksja nad relacją zachodzącą pomiędzy rozumem i wiarą to przedmiot ożywionych dyskusji. Zagadnienie to nie jest jednak nowe, ma swoją długą historię. Książka poświęcona jest poszukiwaniom racjonalnego uzasadnienia wiary w Boga, które podejmowano w siedemnastowiecznej Anglii. Co ciekawe, istotnym kontekstem tego przedsięwzięcia były pewne tezy teologii kalwińskiej, które Henry More i inni platonicy z Cambridge odrzucali, ponieważ ich zdaniem umniejszały rolę rozumu w poznawaniu Boga i prowadziły do zniekształcenia chrześcijaństwa.

Seminaria polsko-ukraińskie w CEiE

Zapraszamy na pierwszy wykład rozpoczynający serię seminariów w ramach rozpoczętej współpracy naukowej Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW z Centrum Eko-Teologicznym i Zrównoważonego Rozwoju na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.
We wtorek 2 marca br., dr hab. Dominika Dzwonkowska z CEiE, wygłosi wykład na temat "Environmental Virtue Ethics" (godz. 14.00).
 
Link do spotkania dostępny jest na stronie:
http://ceie.edu.pl/interdyscyplinarne-seminaria-ekologiczne/
 
Wykłady są otwarte, bezpłatne i odbywają się w języku angielskim.
Nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Awanse pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Miło nam poinformować, że pracownik CEiE dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, a dr Kamil Karaban, także pracownik CEiE, podczas publicznej obrony przeprowadzonej przed Radą Naukową Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych. Serdecznie gratulujemy.

Grant dla Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Miło nam poinformować, że Naukowe Towarzystwo Tomistyczne otrzymało dotację od Fundacji PZU na realizację projektu pt. „Ojciec Józef Maria Bocheński jako filozof". Projekt przewiduje przygotowanie szeregu artykułów i ich publikację w Roczniku Tomistycznyoraz udostępnienie mini wykładów na platformie You Tube. Filmy będę przygotowane przez p. Adriana Łazarskiego, studenta UKSW, twórcę kanału Sofiofilia i popularyzatora filozofii w przestrzeni internetowej.
 
Artykuły zaś będą przygotowane przez pracowników i studentów UKSW, w szczególności: ks. bpa Jacka Grzybowskiego prof. UKSW; prof. Artura Andrzejuka; dra hab. Michała Zembrzuskiego prof. UKSW, ks. dra Marka Porwolika, inż. Macieja Nowaka, mgr Natalię Herold, Adriana Łazarskiego. Ponadto w projekcie wezmą udział: dr Izabella Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj (WAT), dr hab. Tomasz Pawlikowski (prof. WSEZiNS w Łodzi), dr Joanna Pyłat (PUNO), ks. dr Michał Cherubin (WSD Łomża). Koordynatorem projektu jest prof. Artur Andrzejuk.
 
Gratulujemy!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studenta psychologii

Miło nam poinformować, że p. Piotr Jan Szymczak, student psychologii, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-...

Zmarł ks. mgr January Budzisz

Z żalem informujemy o śmierci ks. mgr Januarego Budzisza
 
Ks. J. Budzisz był absolwentem ATK, a w latach 1994-2003 wykładowcą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz seminariów duchownych w Pelplinie i Łomży. Był stypendystą Instytutu Katolickiego w Paryżu, uczonym o rozległej wiedzy, obejmującej filozofię klasyczną i współczesną, szczególnie zagadnienia Boga i religii, jako nauczyciel akademicki bezgranicznie oddany młodzieży, gorliwy duszpasterz i prawy świadek Ewangelii.
 
Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w czwartek, 25 lutego 2021 roku, o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie.
 
Requiescat in pace 

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej odbędzie się w dniu 03.03.2021 w pok 303 bud. 23 o godz 13.00.

Wykłady prof. Jana Terelaka

Prof. dr hab. Jan Terelak jako ekspert naszej Uczelni został zaproszony przez Kampanię Edukacyjno-Informacyjną „Zrozum. Poczuj. Działaj”  o udzielenie wsparcia psychologicznego Pracodawcom RP i Grupie ArteMis w postaci czterech krótkich wykładów zamieszczonych na stronie Webinar na temat sposobów radzenia sobie ze stresem izolacji pandemicznej.

Wykłady dostępne są pod linkami: 

 

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...

 • Czasopismo wydziałowe Studia Philosophiae Christianae uzyskało 40 pkt,

a czasopisma redagowane przez naszych pracowników:   

 • Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (prof. M. Ryś) - 70 pkt
 • Rocznik Tomistyczny (prof. A. Andrzejuk) - 70 pkt

 

Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Wiceminister edukacji i nauki, Pełnomocnik Rządu Marzena Machałek odwiedziła Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie, które działa przy Instytucie Psychologii UKSW. 
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Akademia Młodego Przyrodnika

Popularyzacja wiedzy – uruchomiono wykłady on-line w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW.
 
4 lutego br. zainaugurowaliśmy cykl otwartych wykładów on-line skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości prowadzenia warsztatów (jak miało to miejsce wcześniej) w laboratoriach badawczych Uniwersytetu, zrodził się pomysł, aby zorganizować wykłady w przestrzeni wirtualnej.
Przygotowaliśmy cykl 15 wykładów, które realizowane będą od lutego do maja 2021 r. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, do zagadnień z bioetyki, idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
 
Pierwszy wykład „Barwy w świecie zwierząt” spotkał się z zainteresowaniem uczniów. Zalogowało się ponad 60 osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony z „Akademią Młodego Przyrodnika” nie będzie czasem straconym dla uczestników, ale będzie inspiracją do odkrywania bogactwa i piękna otaczającego ich świata.
 
Plakat - do pobrania

Prof. dr. hab. Artur Andrzejuk członkiem komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Profesor dr. hab. Artur Andrzejuk z Instytutu Filozofii WFCh UKSW znalazł się wśród 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na nową kadencję. Obejmuje ona lata 2021–2024. Gratulujemy.

Subskrybuje zawartość