Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studenta psychologii

Miło nam poinformować, że p. Piotr Jan Szymczak, student psychologii, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-...

Zmarł ks. mgr January Budzisz

Z żalem informujemy o śmierci ks. mgr Januarego Budzisza
 
Ks. J. Budzisz był absolwentem ATK, a w latach 1994-2003 wykładowcą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz seminariów duchownych w Pelplinie i Łomży. Był stypendystą Instytutu Katolickiego w Paryżu, uczonym o rozległej wiedzy, obejmującej filozofię klasyczną i współczesną, szczególnie zagadnienia Boga i religii, jako nauczyciel akademicki bezgranicznie oddany młodzieży, gorliwy duszpasterz i prawy świadek Ewangelii.
 
Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w czwartek, 25 lutego 2021 roku, o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie.
 
Requiescat in pace 

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej odbędzie się w dniu 03.03.2021 w pok 303 bud. 23 o godz 13.00.

Wykłady prof. Jana Terelaka

Prof. dr hab. Jan Terelak jako ekspert naszej Uczelni został zaproszony przez Kampanię Edukacyjno-Informacyjną „Zrozum. Poczuj. Działaj”  o udzielenie wsparcia psychologicznego Pracodawcom RP i Grupie ArteMis w postaci czterech krótkich wykładów zamieszczonych na stronie Webinar na temat sposobów radzenia sobie ze stresem izolacji pandemicznej.

Wykłady dostępne są pod linkami: 

 

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...

  • Czasopismo wydziałowe Studia Philosophiae Christianae uzyskało 40 pkt,

a czasopisma redagowane przez naszych pracowników:   

  • Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (prof. M. Ryś) - 70 pkt
  • Rocznik Tomistyczny (prof. A. Andrzejuk) - 70 pkt

 

Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Wiceminister edukacji i nauki, Pełnomocnik Rządu Marzena Machałek odwiedziła Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie, które działa przy Instytucie Psychologii UKSW. 
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Akademia Młodego Przyrodnika

Popularyzacja wiedzy – uruchomiono wykłady on-line w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW.
 
4 lutego br. zainaugurowaliśmy cykl otwartych wykładów on-line skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości prowadzenia warsztatów (jak miało to miejsce wcześniej) w laboratoriach badawczych Uniwersytetu, zrodził się pomysł, aby zorganizować wykłady w przestrzeni wirtualnej.
Przygotowaliśmy cykl 15 wykładów, które realizowane będą od lutego do maja 2021 r. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, do zagadnień z bioetyki, idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
 
Pierwszy wykład „Barwy w świecie zwierząt” spotkał się z zainteresowaniem uczniów. Zalogowało się ponad 60 osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony z „Akademią Młodego Przyrodnika” nie będzie czasem straconym dla uczestników, ale będzie inspiracją do odkrywania bogactwa i piękna otaczającego ich świata.
 
Plakat - do pobrania

Prof. dr. hab. Artur Andrzejuk członkiem komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Profesor dr. hab. Artur Andrzejuk z Instytutu Filozofii WFCh UKSW znalazł się wśród 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na nową kadencję. Obejmuje ona lata 2021–2024. Gratulujemy.

Rekrutacja do programu Erasmus +

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus + na rok akademicki 2021/22. Etapy rekrutacji to: 
 
  • Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2021 r. godz. 23:59.
  • Egzaminy językowe - SJO
  • Rozmowa kwalifikacyjna 16 marca, godzina 10:00
  • Ogłoszenie wyników: 18 marca 2021

Rejestracja na semestr letni

  • pierwsza tura 16-18.02
  • przeliczenie 19.02 (piątek)
  • druga tura 22-24.02

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Joanny Skurzak pt. Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii.

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/52-9788363487508

Sesja egzaminacyjna - psychologia stacjonarna

Terminarz sesji dla kierunku psychologia - plik do pobrania

Nowy doktor habilitownany w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Filozofii UKSW - p. dr hab. Dominika Dzwonkowska - decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.      

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Michała Piekarskiego pt. "MECHANIZMY PREDYKCYJNE I ICH NORMATYWNOŚĆ"

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/51-mechanizmy-predykcyjne-i-ich-normatywnosc

Zmarła prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grum.

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci pani prof. dr hab. Gabrieli Bujalskiej-Grum. Pani Profesor była związana z  Centrum Ekologii i Ekofilozofii  (dawnej Instytutem Ekologii i Bioetyki) od 2003 r. Była wybitnym biologiem i ekologiem. Jej zainteresowania badawcze obejmowały zagadnienia demografii, konkurencji i behawioryzmu drobnych gryzoni. Wykłady prowadzone przez Panią Profesor cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Dała się poznać w Instytucie, jako osoba niezwykle ciepła, życzliwa i otwarta.  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Zmarł ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB

Z żalem informujemy, że 27 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 70 lat ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB filozof i metafizyk, wieloletni wykładowca KUL, kierownik Katedry Metafizyki. Czytaj więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej życzenia Chrystusowego pokoju, błogosławieństwa Bożego i opatrzności Bożej. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Nam Wszystkim jak najwięcej Bożych łask.
 
ks. Maciej Bała
Dziekan WFCh

Prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch na liście „The World’s Top 2% Scientists”

Badacze z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z Wydawnictwem Elsevier opracowali listę 2% najczęściej obecnie cytowanych naukowców ze wszystkich nauk. W tym gronie znalazł się dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Psychologii.
 
Artykuł opisujący metodologię oraz listy naukowców można znaleźć tutaj.
 
Gratulujemy!

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Na Wydziale Filozofii UW rozpoczęło działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Z Centrum są związani dwaj nasi profesorowie: prof.ucz. dr hab. Witold Płotka (jako wspólpracownik) oraz prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka  (jako członek Centrum). Pierwszym ciekawym przejawem działań CBSLW są warsztaty zorganizowane dla studentów i licealistów, które odbędą się już w lutym 2021.
 
Adres do strony LWS Research Center: https://slw.uw.edu.pl/home
 
Szczególy w pliku - do pobrania

O pułapkach poznania - nowa publikacja prof. R. Piłata

Ukazała się kolejna część refleksji prof. R. PIłata. 

O pułapkach poznania

Pogłębiamy nasze rozumienie świata przez sumienność i metodyczność, lecz na tej drodze często spotyka nas rozczarowanie. Im mocniej wyostrzamy spojrzenie, tym bardziej widzimy samo doświadczenie, a nie rzeczywistość, która się za nim kryje. Dostrzegamy niepewność zmysłów, umowność pojęć i chwiejność sądów. Podstawy naszych silnych przekonań okazują się słabe. Świat bezpośredni, rozciągający się przed naszymi oczami, wydaje się zanikać, a samo pojęcie rzeczywistości staje się zagadkowe. Im bardziej dążymy do wiedzy, tym więcej napotykamy pułapek. Czy współczesna nauka i filozofia pozwalają nam jeszcze na indywidualną rozumność? Czy prawda jest czymś uchwytnym dla każdego? Czy zdrowy rozsądek potrafi nas obronić przed łatwością przesądów i zakusami ideologii? Eseje zawarte w tym tomie są poszukiwaniem pozytywnej, optymistycznej odpowiedzi na te pytania. Bowiem gdy zamiast odwracać wzrok od paradoksów wiedzy uświadomimy je sobie w pełni, zobaczymy też, że mamy już wszystko, co konieczne, by sobie z nimi poradzić. 

(opis ze strony PWN)

https://ksiegarnia.pwn.pl/O-pulapkach-poznania,868832347,p.html

 

Nowa Redakcja i Rada Naukowa czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis

Decyzją Dziekana WFCh zostały powołane: nowa Redakcja i Rada Naukowa czasopisma Instytutu Psychologii - "Studia Psychologica: Theoria et Praxis".

Szczegóły:

Ks. prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski nowym biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej

W dniu 26 listopada 2020 roku, Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości informację, że Papież Franciszek mianował pracownika WFCh z Instytutu Filozofii, ks. prof. uczelni dr hab. Jacka Grzybowskiego nowym biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. 
 
Biskupowi Nominatowi serdecznie gratulujemy!

Nowe Rady Naukowe czasopism wydziałowych

Decyzją dziekana WFCh zostały powołane Rady Naukowe czasopism wydziałowych:

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach