Debata oxfordzka – „Filozofowie kontra Filozofowie” (23.10.2018) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na debatę oxfordzką – „Filozofowie kontra Filozofowie” – 23 października (wtorek) godz. 16:30, sala 108 w budynku 23, kampus Wóycickiego. Zapraszamy!

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (25.10.2018) - zaproszenie

W dniu 25 października 2018 o godz. 16:45 w sali 201 (bud. 23) odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym prof. dr hab. Anna Lemańska wygłosi referat pt. "Matematyka i przyroda". Zapraszamy wszystkich pracowników oraz zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Konkurs w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Szczegółowe informacje do pobrania:

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w IEiB

27 września 2018 oficjalnie rozpoczęła się realizację projektu "Od przygody do wiedzy: świat wokół nas" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.01.00-00-U056/17). Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie: SP nr 77 w Warszawie, SP w Dziekanowie Leśnym oraz SP nr 2 w Zielonce z zainteresowaniem uczestniczyła w pierwszych zajęciach z modułu "Człowiek i jego życie codzienne". W pierwszym bloku zajęciowym uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą nad ludzkim materiałem szkieletowym, ocenić płeć i wiek osobnika na podstawie cech kośćca oraz przeanalizować widoczne na kościach wybrane zmiany spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W drugim bloku zajęciowym uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami dotyczącymi wody. Podczas zajęć zostały przedstawione "subtelne" różnice, często niedostrzegalne i niewyczuwalne zmysłami, pomiędzy różnymi rodzajami wody.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: H. Gasiul (red.), "Metody badania emocji i motywacji"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika IP WFCh, dr. hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW, pt. "Metody badania emocji i motywacji", Warszawa: Difin 2018.

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: Z. Zaleski, "Psychologia lęku przed przyszłością"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pracownika IP WFCh, prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego, pt. "Psychologia lęku przed przyszłością", Warszawa: Difin 2018.

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343

Wyniki ankiety oceny zajęć dydaktycznych w USOS za semestr letni 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej i doktoranckiej dotyczącej zajęć w semestrze letnim 2017/2018 (studia doktoranckie z Filozofii i Psychologii; studia I i II stopnia z Filozofii i Ochrony Środowiska; studia mgr (stacjonarne) z Psychologii; studia mgr (niestacjonarne) z Psychologii - cały rok; zajęcia pedagogizacyjne): https://wfch.uksw.edu.pl/node/2658.

Ankieta została przeprowadzona w USOS w okresie: 11.06.-31.07.2018. Dziękujemy wszystkim studentom i doktorantom, którzy wzięli udział w ankiecie.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: A. K. Döring, J., Cieciuch (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter"

Ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika Instytu Psychologii WFCh, dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW - Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter", Warschau: Liberi Libri 2018.

Więcej informacji: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/36-werteentwicklung-im-kindes-und-jugendalter#o-ksiazce

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: E. Stojanowska, "Percepcja JA w relacjach interpersonalnych"

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. Elżbiety Stojanowskiej-Borowiec, prof. UKSW, pt. "Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

Sympozjum naukowe "Świadek Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)" (27.10.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w sympozjum naukowym współorganizowanym przez WFCh: "Świadek Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)", które odbędzie się w Białymstoku 27.10.2018. 

Program do pobrania

Subskrybuje zawartość