Wydział Filozofii Chrześcijańskiej | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Powołanie Ośrodka Projektowego WFCh

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra. Zob. https://wfch.uksw.edu.pl/node/2630

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2018/2019 - studia niestacjonarne z Psychologii

Informujemy, że do 12.09. trwa rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne na rok 2018/2019:

 • PSYCHOLOGIA - JEDNOLITE MGR (9 wolnych miejsc)

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zarejestrowanych w IRK odbędzie się 14 września  w godz. 10:00-13:00, w bud. 14, pok. 1407. Zapraszamy!

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2018/2019 - studia stacjonarne

Informujemy, że do 16.09. trwa rekrutacja uzupełniająca na studia na rok 2018/2019 na kierunki:

 • FILOZOFIA - I STOPIEŃ (5 wolnych miejsc)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA - I STOPIEŃ (31 wolnych miejsc)
 • FILOZOFIA - II STOPIEŃ (12 wolnych miejsc)
 • PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE - II STOPIEŃ W J. ANG. (10 wolnych miejsc)
 • OCHRONA ŚRODOWISKA - II STOPIEŃ (5 wolnych miejsc)
 • SUSTAINABILITY STUDIES - II STOPIEŃ W J. ANG. (6 wolnych miejsc)

Ogłoszenie wyników 21.09. Zapraszamy!

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniach 06-27.08.2018

Informujemy, że z powodu przerwy urlopowej sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny w dniach 6-27 sierpnia.

Wakacyjne terminy otwarcia dziekanatu WFCh dla studentów

Informujemy, że w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia dziekanat WFCh dla studentów będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-12:00.

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Informujemy, że mgr Ewa Skimina, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskała finansowanie projektu badawczego "Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie" w ramach konkursu NCN "Etiuda". Serdecznie gratulujemy!

Graduacja 2018 - Ochrona Środowiska

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

 • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
 • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
 • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
   

"Laboratoria Młodzieżowe na UKSW" w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów dla młodzieży licealnej Warszawy i Mazowsza w ramach Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół dla grupy około 530 uczniów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie pod nadzorem pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki wykonywali proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywali analizy wody czy żywności na specjalistycznej aparaturze, przygotowywali preparaty mikroskopowe i oglądali je pod mikroskopem. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję. Mamy nadzieję, że warsztaty były ciekawym urozmaiceniem zajęć szkolnych.

Studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne, prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca.

Film promocyjny studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki

Film promocyjny został stworzony przez studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - członków Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Przedstawione zostały laboratoria, sprzęt laboratoryjny, dostępne dla studentów kierunku ochrona środowiska. W filmie ukazane są także zwierzęta, które znajdują się w Laboratorium Roślin i Bezkręgowców.

Nagranie i montaż: Michał Sołtysik
Muzyka użyta w filmie: Scott Holmes Music (NonCommercial license) www.freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/

Studiuj z nami ochronę środowiska!

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

  Czytaj więcej

Awans kierunków studiów prowadzonych na WFCh w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh poprawiły swoje lokaty rankingowe:

 • FILOZOFIA - 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) - w 2017: 6 miejsce
 • PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) - w 2017: 10 miejsce

Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów".

Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w kategorii "Cytowalność". Czytaj więcej

Subskrybuje zawartość