Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Jan F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation", Perer Lang, Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2019, ss. 228, w serii: "Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities". Więcej szczegółów na stronie: https://www.peterlang.com/view/title/68920?format=EPDF

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert na tłumaczenie symultaniczne

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji naukowej pt. "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska". Konferencja odbędzie się w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w czwartek, 16 maja br. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dołączonych plikach: 1) Zapytanie ofertowe; 2) Formularz oferty tłumaczenie symultaniczne; 3) Wzór umowy. Oferentów prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza ofertowego wraz z informacją na temat doświadczenia firmy w tego typu tłumaczeniach na adres e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl.

Termin składania ofert upływa w piątek, 26 maja 2019 o godz. 12.00.

wzór umowy

zapytanie ofertowe

formularz oferty

Wyniki ankiet studenckich 2018/2019 - semestr zimowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne).

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2791

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Erasmus+: rekrutacja uzupełniająca na 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej, uzupełniającej rekrutacji do programu Erasmus+ na rok  akademicki 2019/2020 (na semestr zimowy lub letni). Terminy rekrutacji to:

  • 09.05.2019 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w  USOSweb
  • 13-17.05.2019  – egzaminy językowe
  • 20-24.05.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

Konferencja "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego" (23.05.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW organizuje konferencję studencko-doktorancką: "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego". Konferencja odbędzie się 23 maja (czwartek) w kampusie UKSW na ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa. Zapraszamy wszystkich - tematy i abstrakty przesyłamy do 5 maja na adres: konferencje.knsf.uksw@gmail.com

Międzynarodowa konferencja naukowa "Science - Philosophy - Theology. Dialogue areas and perspectives" (15-16.10.2019) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Science – Philosophy – Theology. Dialogue areas and perspectives” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 15-16 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz uczestnictwa są dostępne na stronie: https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/.

Czasopisma WFCh ze wsparciem dla czasopism naukowych MNiSzW

Dwa czasopisma naukowe redagowane na WFCh "Studia Ecologiae et Bioeticae" i "Studia Philosophiae Christianae" zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Certyfikaty jakości kształcenia dla kierunku Psychologia w ramach konkursu "Studia z Przyszłością"

Prowadzony na WFCh kierunek studiów Psychologia został nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia w ramach kolejnej edycji konkursu "Studia z Przyszłością". Kierunek otrzymał certyfikat jakości kształcenia oraz specjalne certyfikaty: Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji" oraz certyfikat "Premium" z racji uzyskania akredytacji konkursowej po raz czwarty z rzędu.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 18 marca 2019 w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. Pracownikom i Studentom serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence - EARA, www.earaonline.org). W poprzedniej kadencji funkcję przedstawiciela pełniła dr Dominiki Karaś. Kadencja przedstawiciela trwa cztery lata. Serdecznie gratulujemy!

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Our ERASMUS+ English Courses 2019/2020

detailed information on:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

Subskrybuje zawartość