II Tydzień Jakości Kształcenia w UKSW

Zapraszamy do udziału w II Tygodniu Jakości Kształcenia w UKSW (18-22 października 2021 r.).
Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się PROGRAMEM
 
Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
Oferta TJK skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów i doktorantów.
 
Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:

Nowa publikacja prof. J. Terelaka

Sympozjum poświęcone śp. Ks. Prof. Andrzejowi Maryniarczykowi SDB

Serdecznie zapraszamy na Sympozjum poświęcone śp. Ks. Prof. Andrzejowi Maryniarczykowi SDB. Sympozjum odbędzie się w najbliższy wtorek, 12 października 2021, rozpoczynamy o godz. 16:30 w sali 101 w budynku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (nr 23) przy ul. Wóycickiego 1/2 w Warszawie. Szczegóły na załączonym plakacie.

Nowa publikacja prof. ucz. dr hab. W. Płotki

 
Zapraszamy do lektury nowej książki prof. W. Płotki, Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7683-197-8.
 
Książka prezentuje rezultaty prac podjętych w ramach grantu badawczego – finansowanego przez Narodowe Centrum 

Nauki w programie OPUS 14 – pt. Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce (nr 2017/27/B/HS1/02455).
 
Z okładki: Książka ta jest poświęcona myśli Leopolda Blausteina, filozofa, estetyka i pedagoga, „najwybitniejszego przedstawiciela”, jak pisał o nim Roman Ingarden, grupy późnych uczniów Kazimierza Twardowskiego. […] Jak się wydaje, o wartości filozofii Blausteina decyduje zbudowana przez niego i konsekwentnie stosowana metoda badawcza, która łączy w sobie elementy głównych nurtów psychologii końca XIX i początku XX wieku oraz zyskującej wówczas na znaczeniu fenomenologii. W literaturze przedmiotu brakuje jednak opracowania, które w sposób systematyczny i całościowy śledziłoby te nawiązania i wskazywało na ciągłość jego programu badawczego […]. Biorąc to pod uwagę, podstawowym celem niniejszej pracy jest próba wypełnienia zaznaczającej się tutaj luki i krytyczna analiza wybranych wątków metody stosowanej przez Blausteina.

Zajęcia warsztatowe z obsługi pakietu statystycznego R dla studentów psychologii stacjonarnej

 
W semestrze zimowym prowadzone są zajęcia z wprowadzenia do pakietu statystycznego R, bardzo ważnego narzędzia we współczesnych badaniach naukowych z psychologii. Są to zajęcia fakultatywne, kierowane do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji statystycznych, przede wszystkim zaś do studentów rozważających kontynuację studiów z psychologii w Szkole Doktorskiej. Zajęcia prowadzi dr Ewa Skimina, odbywają one w co drugą środę semestru zimowego o 13:15 w sali 1451 i trwają 15h dydaktycznych. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy z prowadzącą zajęcia: e.skimina@uksw.edu.pl. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 20.10.2021.

Psychopatologia oraz Podstawy psychoterapii - późniejszy termin rozpoczęcia

Uwaga Studenci Psychologii III i IV roku! 

Wykład Psychopatologia 1 dla III roku oraz Podstawy psychoterapii 1 dla IV roku rozpoczną się 19 października.

Nowy kierownik kierunku filozofia

Decyzją Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w został powołany nowy kierownik kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -  dr Michał Piekarski.

Gratulujemy!

Dyżury planistów

Filozofia
 
dr Karolina Rozmarynowska
5.10 godz. 13.15-14.15
11.10  godz. 13.15-14.15.
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5n-SQGSbbwBs3aKnJB0Ctz7dcWFVPU0998RoGKozLWM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5352637b-6953-4455-b2db-a0e6bb5b57f4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 
dr Marek Porwolik
4.10 godz. 15.00-16.00 
14.10 godz. 19.30-20.30
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3U0d1asPwnHZNYC2njV9qe1QYlys9ANVLm_ByeadQ3g1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc0a58f5-c761-4ebc-877b-c2251196df7e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 
dr Michał Wagner
 6.10 godz. 16.30-17.30
13.10 godz. 8:00-9:00
Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3affb533a1278e41ecba93a1af7cf8aab3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e764b74c-d974-4c4c-83c5-9b48bf08ba00&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3.
 
 
Ochrona środowiska
 
dr Kamil Karaban
6.10.2021 od 12:00 do 13:00, budynek 24 lab. 312
13.10.2021 od 12:00 do 13:00, budynek 24 lab. 312
dr Marcin Klimski
8 października godz. 10-11 na teamsach 
14 października godz.

Sekretariat studiów doktoranckich

Informujemy, że w dniach 30.09 - 01.10.2021 r. sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awanse pracowników WFCH

Decyzją Senatu UKSW dr hab. Dominika Dzwonkowska (Instytut Filozofii) i dr hab. Andrzej Pankalla (Instytutu Psychologii) zostali powołani na stanowsko profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy! 

Spotkanie dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień nauczycielskich oraz aktualnie realizujących kształcenie nauczycielskie

Szanowni Państwo,
 
Na stronie wydziału znajdują się aktualne informacje dotyczące przygotowania nauczycielskiego do nauczania etyki, filozofii i przyrody oraz nauczycieli psychologów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja
 
W dniu 27 września o g.19.30 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie z wydziałowymi pełnomocnikami ds. praktyk nauczycielskich drem A. Waleszczyńskim. i ks. drem P.

Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 23 września 2021 r. sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH

Spotkanie organizacyjne dla 1 roku filozofii, psychologii i ochrony środowiska
SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH
studia stacjonarne
 
29 września 2021
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 101/ budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
 
godz. 10.00
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE
(prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
- informacje Kierowników Studiów -  (dr Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, dr Michał Piekarski – Filozofia)
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
g. 10:15
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:30
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab.

Harmonogram rejestracji - rok akademicki 2021/22 psychologia niestacjonarna

I rok nie rejestruje się.

II i IV rok  - 27.09.2021 od godz. 20.00 do 2.10. 2021  do godz 23.00

III  i  V rok    -   4.10.2021 od godz. 20.00 do 9.10 .2021 do godz .23.00

Harmonogram rejestracji na sem. zimowy 2021/22 studia stacjonarne

23.09.2021 - Początek rejestracji

23.09-25.09 - I Tura rejestracji
26.09-27.09. -  Przeliczenie I tury rejestracji
28.09-30.09 - II Tura rejestracji
1.10.2021 - Pierwszy dzień zajęć
4.10-15.10 - Dyżury planistów – godziny zostaną podane

Szczegóły: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Komunikat p. Prorektor w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg

"W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ na adres: 
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 
ul. Wóycickiego 1/3 
01-938 Warszawa"
 
Szczegóły: plik do pobrania 

Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
  • trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
  • szkolenie „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym” – warsztaty dla studentów wolontariuszy (nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pomoc dziecku, w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracja i efektywność nauki, pozytywna samoocena dziecka, zwiększanie motywacji do nauki, techniki uczenia),
  • obserwację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego przez specjalistów poradni, 
  • konsultacje ze specjalistami poradni (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, neurologopeda) – w zależności od problemów dziecka, 
  • bezpośrednią pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa, klasy 1-4),  
  • spotkanie integrujące wolontariuszy. 
Wolontariusz będzie zobowiązany do pracy z dzieckiem 1 raz w tygodniu ok. 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 lub w innym wyznaczonym przez koordynatora miejscu (biblioteka, mediateka, szkoła). Wolontariusz otrzymuje wsparcie koordynatora, opiekę merytoryczną specjalistów PPP 10, ubezpieczenie NNW. 
Informacje i aktualności pod linkiem:  https://padlet.com/PPP10Padlet/wolontariat.
Rekrutacja i weryfikacja zgłoszeń: alicja.golonka@ppp10.waw.pl.
Nabór trwa do 10 września 2021 r.

Rekrutacja dodatkowa

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Studia stacjonarne (studia I stopnia: Filozofia i Ochrona Środowiska oraz na studia II stopnia: Filozofia i Ochrona Środowiska) 
 
Rekrutacja dodatkowa: 
• 6 sierpnia 2021 (g. 12:00) – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 
• 12 września 2021 – ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
• 17 września 2021 (godz. 12:00) – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
 
Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne: 
• osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 20-21 września 2021 (pn.-wt.)
 
Studia stacjonarne II stopnia prowadzone: - ochrona środowiska (Sustainability Studies)
12 września 2021 - ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
20 września 2021 - ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
22-24 września 2021 – przyjmowanie dokumentów
 

Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 10 wrzesnia  sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnienie dla prof. Jana Terelaka

Profesor Jan F. Terelak z Instytutu Psychologii otrzymał Złotą Lotkę - najwyższe wyróżnienie polskich pilotów oraz zasadził dąb w Alei Kosmonautów we Wrocławiu. Pan Profesor został nagrodzony najwyższym wyróżnieniem polskich pilotów „Złotą Lotką” za „całokształt w działalności lotniczej w zakresie psychologii lotniczej.
 
Działalność astronautyczna Profesora w zakresie psychologii kosmicznej została doceniona przez Kapitułę Klubu Lotników i Kosmonautów „Dąb”. Zgodnie z obyczajem Laureat nagrody posadził drzewo swojego imienia w Alei Kosmonautów we Wrocławiu, w której rosną już dęby posadzone przez kilkudziesięciu astronautów amerykańskich i kosmonautów europejskich, rosyjskich i hinduskich

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych - rekrutacja

Przypominamy studentom 1 i 2 roku I stopnia Filozofii oraz studentom 1 roku II stopnia Filozofii o możliwości składania wniosków o realizację studiów w ramach Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych. Termin składania dokumentacji upływa w dniu 17 września 2021r. Więcej informacji pod linkiem: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2974 Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o akademik

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2021r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20 Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Nowa publikacja prof. R. Piłata

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. R. Piłata, Pojęcia i rozumienia świata, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021.
 
Praca powstała w ramach dotacji w ramach „Doskonała nauka” DNM/SP/465699/2020
 
Nota z okładki książki:
Tradycyjna nauka i filozofia zakładały, że podsiadanie jasnego i wyraźnego pojęcia, które można poddawać analizie, testować i komunikować w języku jest szczytowym osiągnięciem poznawczym. Jasne pojęcia obiecywały nie tylko satysfakcję poznawczą, lecz także solidne oparcie dla norm społecznych i moralnych. Te zadania i aspiracje myślenia pojęciowego doznały współcześnie głębokich przemian. Analiza pojęciowa nie jest już dominującym motorem naukowego postępu, w to miejsce weszły zmatematyzowane, probabilistyczne modelowanie, komputerowe symulacje. Również odeszła od budowania wszechobejmujących pojęciowych gmachów. W konsekwencji rzadziej zadaje się dziś ogólne pytania: Czym jest pojęcie? Jak osiągnąć jasność i adekwatność pojęć? Jaki jest związek pomiędzy pojęciowością i normami działania? Czy pojęcia mają sens dosłowny czy metaforyczny? Jak poszczególne pojawiają się pojęcia w kulturach i jak z nich znikają? A jednak w regulowaniu indywidualnego i zborowego życia wciąż odwołujemy się do pojęć, wierzymy instynktownie, że istnieje w umysłach warstwa, która w głęboki i zobowiązujący sposób wyznacza nasz stosunek do świata i innych ludzi. W tej książce przedstawiam pojęciowość jako zdolność rozumienia odwołującą się do szerokiego horyzontu sensu. Pojęcia przedstawiają świat, którego nieodłączną częścią jest myśląca o tym świecie ludzka istota. 
 

Studia Ecologiae et Bioethicae w dwóch prestiżowych repozytoriach

Czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez dwa prestiżowe repozytoria czasopism naukowych:
 
Gratulujemy!

Dofinasowanie studiów podyplomowych

Miło nam poinformować, że Centrum Ekologii i Ekofilozofii otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe Zarządzanie jakością powietrza. 
Studia rozpoczną się w październiku 2021, będą trwały 2 semestry, koszt dla uczestnika to tylko 450 zł za całość studiów
 
Przedmioty będą realizowane w blokach zajęć:
zarządzanie ochroną powietrza 
prawo ochrony powietrza
technologie ochrony powietrza  (wyjazdy studyjne do  Geotermii Mszczonów oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o.)
edukacja ekologiczna (zajęcia terenowe w Kampinosie i cennych przyrodniczo terenach Warszawy)
wpływ zmian klimatu na zdrowie
 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dominika Dzwonkowska; Zastępcą kierownika projektu jest: prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk. 
Subskrybuje zawartość