Zmiana godzin dyżuru prodziekana G. Embrosa w dniu 19.06.2018

Dyżur prodziekana dr. Grzegorza Embrosa w dniu 19.06. zostaje przeniesiony na godz. 11:00-13:00.

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych - aplikacja na 2018/2019 i rozliczenie 2017/2018

Informacje dla studentów zainteresowanych studiami w ramach Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych oraz realizujących już studia w ramach AŚSF (http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/90):

Aplikacja na rok 2018/2019:

  • termin składania dokumentów: 30.06.2018
  • rozmowa kwalifikacyjna: 02.07.2018, g. 13:00, sala 305, bud. 23

Rozliczenie za rok 2017/2018:

  • termin rozliczenia: 30.06.2018

Rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarnej

W dniach 11-22.06.2018 odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego. W załączniku znajduje się wykaz seminariów magisterskich, na które prowadzony jest nabór na rok akademicki 2018/2019. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminach dyżurów prowadzących seminaria (http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/pracownicy).

Zestawienie seminariów

"Laboratoria Młodzieżowe na UKSW" w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów dla młodzieży licealnej Warszawy i Mazowsza w ramach Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół dla grupy około 530 uczniów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie pod nadzorem pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki wykonywali proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywali analizy wody czy żywności na specjalistycznej aparaturze, przygotowywali preparaty mikroskopowe i oglądali je pod mikroskopem. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję. Mamy nadzieję, że warsztaty były ciekawym urozmaiceniem zajęć szkolnych.

Studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne, prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca.

Film promocyjny studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki

Film promocyjny został stworzony przez studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - członków Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Przedstawione zostały laboratoria, sprzęt laboratoryjny, dostępne dla studentów kierunku ochrona środowiska. W filmie ukazane są także zwierzęta, które znajdują się w Laboratorium Roślin i Bezkręgowców.

Nagranie i montaż: Michał Sołtysik
Muzyka użyta w filmie: Scott Holmes Music (NonCommercial license) www.freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/

Studiuj z nami ochronę środowiska!

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

 

Terminy egzaminów w sesji letniej 2017/2018 - studia stacjonarne

Informujemy, że terminy egzaminów w sesji letniej oraz aktualne zmiany terminów egzaminów są podane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2017/2018

Informujemy, że od 11 czerwca do 31 lipca 2018 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2017/2018. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych będzie dotyczyła zajęć z całego roku).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 11-15 czerwca) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Grant NCBiR dla IEiB WFCh

Z radością informujemy, że Instytut Ekologii i Bioetyki otrzymał finansowanie projektu w ramach NCBiR: "Od przyrody do wiedzy: świat wokół nas” (WND-POWR.03.01.00-00-U056/17-01). Projekt otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 247.127,18 PLN. Gratulujemy!

Awans kierunków studiów prowadzonych na WFCh w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh poprawiły swoje lokaty rankingowe:

  • FILOZOFIA - 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) - w 2017: 6 miejsce
  • PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) - w 2017: 10 miejsce

Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów".

Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w kategorii "Cytowalność".

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunki studiów prowadzonych na WFCh: Filozofia II stopnia, Psychologia - jednolite magisterskie, Ochrona Środowiska II stopnia uzyskały akredytacyjne certyfikaty jakości. Dodatkowo kierunek Filozofia II stopnia otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji" przyznawany kierunkom studiów za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

 

Subskrybuje zawartość