Wakacyjne temriny otwarcia dziekanatu WFCh dla studentów

Informujemy, że w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia dziekanat WFCh dla studentów będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-12:00.

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Informujemy, że mgr Ewa Skimina, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskała finansowanie projektu badawczego "Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie" w ramach konkursu NCN "Etiuda". Serdecznie gratulujemy!

Zmiana terminu dyżuru dziekan A. Latawiec

Dziekan prof. dr hab. Anna Latawiec przenosi dyżur z 18 na 19 lipca w godz. 13:00-14:00.

Śp. Danuta Biernat

W dniu 11 lipca 2018 roku zmarła w wieku 68 lat

śp. Danuta Biernat

 żona naszego wieloletniego wykładowcy w Instytucie Ekologii i Bioetyki

dr. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT

 Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w dniu 18 lipca 2018 roku o godzinie 15:00 w kościele św. Jana Chrzciciela Józefów-Michalin (ul. Kasprowicza 2), po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Józefowie.

Panu Profesorowi oraz Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy współczucia zapewniając o modlitwie w intencji Zmarłej.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Graduacja 2018 - Ochrona Środowiska

Rekrutacja podstawowa - listy rankingowe

 FILOZOFIA I STOPNIA

 FILOZOFIA II STOPNIA

 PHILOSOPHY AND CULTURE OF EAST-CENTRAL EUROPE

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

  • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
  • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
  • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
     

"Laboratoria Młodzieżowe na UKSW" w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Zakończyliśmy kolejną edycję warsztatów dla młodzieży licealnej Warszawy i Mazowsza w ramach Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół dla grupy około 530 uczniów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie pod nadzorem pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki wykonywali proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywali analizy wody czy żywności na specjalistycznej aparaturze, przygotowywali preparaty mikroskopowe i oglądali je pod mikroskopem. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję. Mamy nadzieję, że warsztaty były ciekawym urozmaiceniem zajęć szkolnych.

Studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne, prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca.

Film promocyjny studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki

Film promocyjny został stworzony przez studentów ochrony środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - członków Koła Naukowego Przyrodników UKSW. Przedstawione zostały laboratoria, sprzęt laboratoryjny, dostępne dla studentów kierunku ochrona środowiska. W filmie ukazane są także zwierzęta, które znajdują się w Laboratorium Roślin i Bezkręgowców.

Nagranie i montaż: Michał Sołtysik
Muzyka użyta w filmie: Scott Holmes Music (NonCommercial license) www.freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/

Studiuj z nami ochronę środowiska!

"Forum Logicum" z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Belanach uczniowie klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z zakresu logiki i retoryki – „Forum Logicum”.

  Czytaj więcej

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2017/2018

Informujemy, że od 11 czerwca do 31 lipca 2018 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2017/2018. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych będzie dotyczyła zajęć z całego roku).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 11-15 czerwca) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Czytaj więcej

Awans kierunków studiów prowadzonych na WFCh w Rankingu Perspektyw 2018

Informujemy, że w Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh poprawiły swoje lokaty rankingowe:

  • FILOZOFIA - 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) - w 2017: 6 miejsce
  • PSYCHOLOGIA - 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) - w 2017: 10 miejsce

Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów".

Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w kategorii "Cytowalność". Czytaj więcej

Subskrybuje zawartość