Spotkanie dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień nauczycielskich oraz aktualnie realizujących kształcenie nauczycielskie

Szanowni Państwo,
 
Na stronie wydziału znajdują się aktualne informacje dotyczące przygotowania nauczycielskiego do nauczania etyki, filozofii i przyrody oraz nauczycieli psychologów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja
 
W dniu 27 września o g.19.30 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie z wydziałowymi pełnomocnikami ds. praktyk nauczycielskich drem A. Waleszczyńskim. i ks. drem P.

Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 23 września 2021 r. sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH

Spotkanie organizacyjne dla 1 roku filozofii, psychologii i ochrony środowiska
SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH
studia stacjonarne
 
29 września 2021
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 101/ budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
 
godz. 10.00
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE
(prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
- informacje Kierowników Studiów -  (dr Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, dr Michał Piekarski – Filozofia)
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
g. 10:15
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:30
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab.

Harmonogram rejestracji - rok akademicki 2021/22 psychologia niestacjonarna

I rok nie rejestruje się.

II – IV rok  - 27.09.2021 od godz. 20.00 do 2.10. 2021  do godz 23.00

III- V rok    -   4.10.2021 od godz. 20.00 do 9.10 .2021 do godz .23.00

Harmonogram rejestracji na sem. zimowy 2021/22 studia stacjonarne

23.09.2021 - Początek rejestracji

23.09-25.09 - I Tura rejestracji
26.09-27.09. -  Przeliczenie I tury rejestracji
28.09-30.09 - II Tura rejestracji
1.10.2021 - Pierwszy dzień zajęć
4.10-15.10 - Dyżury planistów – godziny zostaną podane

Szczegóły: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Komunikat p. Prorektor w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg

"W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ na adres: 
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 
ul. Wóycickiego 1/3 
01-938 Warszawa"
 
Szczegóły: plik do pobrania 

Praktyki-wolontariat studencki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie oferuje studentom psychologii UKSW możliwość udziału w projekcie obejmującym:
  • trzymiesięczny wolontariat współorganizowany z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
  • szkolenie „Jak efektywnie wspierać dziecko w procesie edukacyjnym” – warsztaty dla studentów wolontariuszy (nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, pomoc dziecku, w planowaniu nauki i organizacji miejsca pracy, koncentracja i efektywność nauki, pozytywna samoocena dziecka, zwiększanie motywacji do nauki, techniki uczenia),
  • obserwację procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego przez specjalistów poradni, 
  • konsultacje ze specjalistami poradni (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, neurologopeda) – w zależności od problemów dziecka, 
  • bezpośrednią pracę z dzieckiem z trudnościami w nauce (szkoła podstawowa, klasy 1-4),  
  • spotkanie integrujące wolontariuszy. 
Wolontariusz będzie zobowiązany do pracy z dzieckiem 1 raz w tygodniu ok. 1,5 godziny na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 lub w innym wyznaczonym przez koordynatora miejscu (biblioteka, mediateka, szkoła). Wolontariusz otrzymuje wsparcie koordynatora, opiekę merytoryczną specjalistów PPP 10, ubezpieczenie NNW. 
Informacje i aktualności pod linkiem:  https://padlet.com/PPP10Padlet/wolontariat.
Rekrutacja i weryfikacja zgłoszeń: alicja.golonka@ppp10.waw.pl.
Nabór trwa do 10 września 2021 r.

Rekrutacja dodatkowa

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Studia stacjonarne (studia I stopnia: Filozofia i Ochrona Środowiska oraz na studia II stopnia: Filozofia i Ochrona Środowiska) 
 
Rekrutacja dodatkowa: 
• 6 sierpnia 2021 (g. 12:00) – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 
• 12 września 2021 – ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych 
• 17 września 2021 (godz. 12:00) – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
 
Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne: 
• osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 20-21 września 2021 (pn.-wt.)
 
Studia stacjonarne II stopnia prowadzone: - ochrona środowiska (Sustainability Studies)
12 września 2021 - ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
20 września 2021 - ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 
22-24 września 2021 – przyjmowanie dokumentów
 

Sekretariat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 10 wrzesnia  sekretariat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnienie dla prof. Jana Terelaka

Profesor Jan F. Terelak z Instytutu Psychologii otrzymał Złotą Lotkę - najwyższe wyróżnienie polskich pilotów oraz zasadził dąb w Alei Kosmonautów we Wrocławiu. Pan Profesor został nagrodzony najwyższym wyróżnieniem polskich pilotów „Złotą Lotką” za „całokształt w działalności lotniczej w zakresie psychologii lotniczej.
 
Działalność astronautyczna Profesora w zakresie psychologii kosmicznej została doceniona przez Kapitułę Klubu Lotników i Kosmonautów „Dąb”. Zgodnie z obyczajem Laureat nagrody posadził drzewo swojego imienia w Alei Kosmonautów we Wrocławiu, w której rosną już dęby posadzone przez kilkudziesięciu astronautów amerykańskich i kosmonautów europejskich, rosyjskich i hinduskich

Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych - rekrutacja

Przypominamy studentom 1 i 2 roku I stopnia Filozofii oraz studentom 1 roku II stopnia Filozofii o możliwości składania wniosków o realizację studiów w ramach Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych. Termin składania dokumentacji upływa w dniu 17 września 2021r. Więcej informacji pod linkiem: https://wfch.uksw.edu.pl/node/2974 Serdecznie zapraszamy!

Wnioski o akademik

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2021r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20 Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Nowa publikacja prof. R. Piłata

Zapraszamy do lektury nowej książki prof. R. Piłata, Pojęcia i rozumienia świata, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021.
 
Praca powstała w ramach dotacji w ramach „Doskonała nauka” DNM/SP/465699/2020
 
Nota z okładki książki:
Tradycyjna nauka i filozofia zakładały, że podsiadanie jasnego i wyraźnego pojęcia, które można poddawać analizie, testować i komunikować w języku jest szczytowym osiągnięciem poznawczym. Jasne pojęcia obiecywały nie tylko satysfakcję poznawczą, lecz także solidne oparcie dla norm społecznych i moralnych. Te zadania i aspiracje myślenia pojęciowego doznały współcześnie głębokich przemian. Analiza pojęciowa nie jest już dominującym motorem naukowego postępu, w to miejsce weszły zmatematyzowane, probabilistyczne modelowanie, komputerowe symulacje. Również odeszła od budowania wszechobejmujących pojęciowych gmachów. W konsekwencji rzadziej zadaje się dziś ogólne pytania: Czym jest pojęcie? Jak osiągnąć jasność i adekwatność pojęć? Jaki jest związek pomiędzy pojęciowością i normami działania? Czy pojęcia mają sens dosłowny czy metaforyczny? Jak poszczególne pojawiają się pojęcia w kulturach i jak z nich znikają? A jednak w regulowaniu indywidualnego i zborowego życia wciąż odwołujemy się do pojęć, wierzymy instynktownie, że istnieje w umysłach warstwa, która w głęboki i zobowiązujący sposób wyznacza nasz stosunek do świata i innych ludzi. W tej książce przedstawiam pojęciowość jako zdolność rozumienia odwołującą się do szerokiego horyzontu sensu. Pojęcia przedstawiają świat, którego nieodłączną częścią jest myśląca o tym świecie ludzka istota. 
 

Studia Ecologiae et Bioethicae w dwóch prestiżowych repozytoriach

Czasopismo naukowe Studia Ecologiae et Bioethicae (SEeB) zostało zaakceptowane do indeksacji przez dwa prestiżowe repozytoria czasopism naukowych:
 
Gratulujemy!

Dofinasowanie studiów podyplomowych

Miło nam poinformować, że Centrum Ekologii i Ekofilozofii otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe Zarządzanie jakością powietrza. 
Studia rozpoczną się w październiku 2021, będą trwały 2 semestry, koszt dla uczestnika to tylko 450 zł za całość studiów
 
Przedmioty będą realizowane w blokach zajęć:
zarządzanie ochroną powietrza 
prawo ochrony powietrza
technologie ochrony powietrza  (wyjazdy studyjne do  Geotermii Mszczonów oraz Instytutu Technik i Technologii Specjalnych Sp. Z o.o.)
edukacja ekologiczna (zajęcia terenowe w Kampinosie i cennych przyrodniczo terenach Warszawy)
wpływ zmian klimatu na zdrowie
 
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dominika Dzwonkowska; Zastępcą kierownika projektu jest: prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk. 

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Psychologii

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
STANOWISKO: adiunkt (etat dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia stresu, wspomaganie rozwoju, pomiar i diagnoza psychologiczna
 
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 czerwca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2021 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
 
Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii stres, wspomagania rozwoju, pomiaru psychologicznego i udział w projektach z tego obszaru
 
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
 
I. Warunki konkursu:
 
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy:
doktora w zakresie psychologii
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu:
psychologii stresu, wspomagania rozwoju lub pomiaru psychologicznego w czasopismach z listy MEiN, w tym co najmniej jeden artykuł z Impact Factor;
- udokumentowany dorobek dydaktyczny z zakresu zajęć z psychologii stresu oraz pomiaru psychologicznego; udokumentowane uczestnictwo w projektach finansowanych ze źródeł pozauczelnianych dotyczących stresu lub pomiaru psychologicznego, w tym doświadczenie organizacyjne w realizacji projektów.
 
II.

Ranking Perspektyw 2021

Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów

W dniu 17 czerwca 2021 odbyła się uroczysta promocja doktorów hab. i doktorów, którzy w ostatnim czasie uzyskali stopnie naukowe na  Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W uroczystości - poza promowanymi dr. hab. i dr. - wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich (ks. prof. Marek Stokłosa), dziekańskich, promotorzy, promotorzy pomocniczy. Na zakończenie promocji w imieniu dr. hab wystąpił dr hab. Michał Zembrzuski, prof. uczelni, w imieniu dr. podziękowała dr Małgorzata Najderska. Czytaj więcej

Wykłady prof. Jana Hrkuta

Zapraszamy na wykłady on line prof. Jana Hrkuta.
Więcej o profesorze: http://en.ff.ku.sk/?page_id=1081
 

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarne

Poniżej znajduje się wykaz terminów rozmów kwalifikacyjnych na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą studenci III roku już w czerwcu (tj. tuż po zakończeniu zajęć dydaktycznych na III roku) wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku przygotowując w jego ramach pracę magisterską. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego.
 

Pracownik Instytutu Psychologii lauratem stypendium START 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.
 
Wsród lauratów - Radosław Rogoza, pracownik Instytutu Psychologii. Gratulujemy!
 
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.
 

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus +

Lista studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus: Czytaj więcej

Nowa publikacja prof. J. Terelaka

W wydawnictwie UKSW ukazała się nowa publikacja prof. J. Terelaka: Syndrom zimowników antarktycznych. Perspektywa narracyjna, Warszawa 2021.

Diariusz prof. Jana F. Terelaka z pobytu na stacji im. H. Arctowskiego – to pozycja wyjątkowa. I to nie tylko ze względu na barwny opis obyczajów izolowanej społecz­ności w polskiej bazie polarnej. Otóż w zaskakujący sposób sens tej pracy zmienia się z upływem lat – wraz z nabierającym coraz śmielszych kształtów marzeniem człowieka o podboju kosmosu. Dlatego też rekomenduję drugie wydanie, uzupełnione o nowy rozdział IV, dokumentujący miesięczny rejs statkiem do kraju po wypełnionej przez „zimowników” misji III Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk.                                                                                                                                                                                Z przedmowy Piotra Jaworskiego - reżysera filmu "Syndrom zimownika"

Terminarz sesji - studia stacjonarne

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/21:

  1. filozofia
  2. psychologia
  3. ochrona środowiska

 

 

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Filozofii: 

Komentarz Tomasza z Akwinu do De hebdomadibus Boecjusza w tłumaczeniu i opracowaniu Michała Zembrzuskiego.

E-BOOK do pobrania gratis: https://bit.ly/2TlsfP9

 
ZAPRASZAMY NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI
 2 czerwca 2021 roku, godz. 19.00
 
Spotkanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams poprowadzi
prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka
 
Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej

http://bityl.pl/1naa4

lub skorzystaj z alternatywnego linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJiZDY1NDAtYmI4MC00MzI4LWIyNmMtNzk0NzBmZjZmMDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c9f8535-9676-4480-8f9e-b584be248bd7%22%2c%22Oid%22%3a%22db5bfa9f-cbc7-4b7f-bb54-7064090766aa%22%7d

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach