Ogłoszenia dla studiów doktoranckich

Zmiany w przyznawaniu stypendiów dla doktorantów

Informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 zmieniły się zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów. Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza nowy Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów UKSW wraz z nowymi wzorami wniosków o stypendia socjalne, dla niepełnosprawnych oraz dla najlepszych doktorantów. Zmianie uległy również wnioski o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, obowiązujące doktorantów WFCh. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, aby złożyć wnioski w aktualnej wersji oraz o uważne zapoznanie się z ich treścią. Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach