Ogłoszenia dla studiów doktoranckich

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach:
1. nauki prawne
2. nauki teologiczne
3. prawo kanoniczne
4. literaturoznawstwo
5. archeologia
6. historia
7. filozofia
8. psychologia
9. pedagogika
10. nauki fizyczne
11. matematyka

W ramach programu kształcenia doktoranci podnoszą umiejętności językowe, zdobywają warsztat naukowy specyficzny dla danej dyscypliny oraz biorą udział w międzynarodowej wymianie akademickiej. Ponadto, w ramach kształcenia otrzymują stypendium doktorancie i starają się o uzyskanie grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na przykład z Narodowego Centrum Nauki.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, posiadanie dorobku naukowego oraz złożenie koncepcji badań.

Postępowania rekrutacyjne odbywa się w kilku etapach:
1) ocena formalna
2) ocena merytoryczna koncepcji badawczych przez Komisję Kwalifikacyjną
3) ewentualna rozmowa kwalifikacyjna
4) decyzja Komisji Rekrutacyjnej.

Jeśli chcesz rozpocząć kolejny etap naukowej przygody, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zgłoś się do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2020 roku i trwa do 6 września 2020 roku, następnie dokumenty kandydatów będą poddanie ocenie. Kształcenie w Szkole rozpocznie się 1 października 2020 roku. Czytaj więcej

Stypendialne rekomendacje Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

Informacja o rekomendacjach stypendialnych do pobrania:

Podsumowanie najważniejszych zmian dla uczestników studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku 2018/2019 lub wcześniej) związanych z Ustawą 2.0

Uczestnicy studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej):

1) którzy otworzyli przewód doktorski przed 30.04.2019:
- kontynuują procedurę doktoryzowania na podstawie dotychczasowych przepisów, a jedyna zmiana dotyczy tego, że stopień zostanie nadany przez Radę Dyscypliny, a nie Radę Wydziału;
- przewód doktorski musi zakończyć się przed 31 grudnia 2021 (w przeciwnym razie jest zamykany).

2) którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego:
- będą podlegać nowym zasadom doktoryzowania, określonym przez Senat UKSW (Uchwała 201/2019);
- studia i uzyskanie stopnia doktora muszą zakończyć się do 31 grudnia 2023.

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia

Zmiana miejsca sekretariatu studiów doktoranckich

Informujemy, że zmianie uległo miejsce sekretariatu studiów doktoranckich. Nowy adres sekretariatu: bud. 23, pok. 301A (III p., obok dziekanatu studiów stacjonarnych).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach