Ogłoszenia dla studiów doktoranckich

Stypendialne rekomendacje Wydziałowej Komisji Doktoranckiej

Informacja o rekomendacjach stypendialnych do pobrania:

Podsumowanie najważniejszych zmian dla uczestników studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku 2018/2019 lub wcześniej) związanych z Ustawą 2.0

Uczestnicy studiów doktoranckich (rozpoczętych w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej):

1) którzy otworzyli przewód doktorski przed 30.04.2019:
- kontynuują procedurę doktoryzowania na podstawie dotychczasowych przepisów, a jedyna zmiana dotyczy tego, że stopień zostanie nadany przez Radę Dyscypliny, a nie Radę Wydziału;
- przewód doktorski musi zakończyć się przed 31 grudnia 2021 (w przeciwnym razie jest zamykany).

2) którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego:
- będą podlegać nowym zasadom doktoryzowania, określonym przez Senat UKSW (Uchwała 201/2019);
- studia i uzyskanie stopnia doktora muszą zakończyć się do 31 grudnia 2023.

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje:
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-przed-i-po-30-kwietnia-co-sie-zmienia

Zmiana miejsca sekretariatu studiów doktoranckich

Informujemy, że zmianie uległo miejsce sekretariatu studiów doktoranckich. Nowy adres sekretariatu: bud. 23, pok. 301A (III p., obok dziekanatu studiów stacjonarnych).

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach