Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Sesja egzaminacyjna - psychologia stacjonarna

Terminarz sesji dla kierunku psychologia - plik do pobrania

Dyżury planistów po rejestracji

Kontakt poprzez e-mail 

Pisząc do Planistów warto pamiętać o następujących zasadach:
 
1. przedstawiając sprawę należy KONIECZNIE podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu, dokładną nazwę przedmiotu (z kodem) i ew. nr grupy lub grup, których prośba dotyczy;
2. planiści będą realizować wszystkie prośby związane z nieudaną rejestracją na przedmioty obowiązkowe (choć wybór grupy nie musi być zgodny z życzeniem Studenta);
3. zmiana grup w przypadku zajęć prowadzonych (choć czasowo) w sposób tradycyjny jest maksymalnie ograniczona i możliwa tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach (zachowana musi być reguła „zajęcia jednego dnia w jednej sali”);
4. dopisanie do zajęć nieobowiązkowych PONAD limit miejsc możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej (np. e-mailowej) zgody osoby prowadzącej zajęcia;
5. Studenci z przeniesienia lub realizujący zaliczenia warunkowe będą traktowani w uprzywilejowany sposób, jeśli chodzi dopisywanie do zajęć
 

Kultura i techniki studiowania - rejestracja na zajecia dla 1 roku

W dniu 1 października 2020 r.

Plany zajęć 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 są dostępne po zalogowaniu na konto w usosweb.

Terminarz rejestracji - sem. zimowy 2020/21

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2020/21: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Decyzje - specjalności psychologia

Decyzją Prodziekana ds. studenckich dr W. Strusa, studenci III roku kierunek: Psychologia (st. stacjonarne) zostali przyjęci na poniższe specjalności na podstawie kryterium średniej ocen.

Deczyje - plik do pobrania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2020.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2020r. – zał. nr 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: m.salyga@uksw.edu.pl

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 04.09.2020.

Deklaracja do pobrania:

Tryb odbywania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej

W związku z decyzją nr 10/2020 Prorektor ds. Studentów i Kształcenia UKSW informujemy, że tryb odbywania poszczególnych zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020 został ustalony i podany do wiadomości studentów WFCh przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia w uzgodnieniu z kierownikami kierunków studiów prowadzonych na WFCh. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni z osobą prowadzącą dane zajęcia.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach