Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Wyniki ankiety oceny zajęć dydaktycznych w USOS za semestr letni 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej i doktoranckiej dotyczącej zajęć w semestrze letnim 2018/2019 (studia doktoranckie; studia I i II stopnia z Filozofii i Ochrony Środowiska; studia mgr (stacjonarne) z Psychologii; studia mgr (niestacjonarne) z Psychologii - cały rok; zajęcia pedagogizacyjne): https://wfch.uksw.edu.pl/node/2906.

Ankieta została przeprowadzona w USOS w okresie: 10.06.-31.07.2019. Dziękujemy wszystkim studentom i doktorantom, którzy wzięli udział w ankiecie.

Wyniki dodatkowej rekrutacji w ramach programu Erasmus+

Wyniki dodatkowej rekrutacji do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do pobrania

Informacja o trybie składania wniosków o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020

Informacja do pobrania

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr zimowy 2019/2020:

Filozofia

dr M. Piekarski:

 • 04.10., g. 12:00-13:00 (pok. 205)
 • 11.10., g. 09:30-10:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

 • 02.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
 • 09.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

mgr M. Obidziński:

 • 07.10., g. 15:45-16:45 (pok. 1406)
 • 10.10., g. 12:00-13:00 (pok. 1406)

Ochrona Środowiska

dr M. Klimski:

 • 02.10., g. 10:00-11:00 (pok. 1909 - bud. 19)
 • 09.10., g. 10:00-11:00 (pok. 1909 - bud. 19)

mgr Kamil Karaban: Czytaj więcej

Spotkanie dla studentów realizujących przygotowanie pedagogiczne oraz zainteresowanych realizacją przygotowania pedagogicznego (03.10.2019)

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych na WFCh zainteresowanych realizacją przygotowania pedagogicznego oraz już realizujących przygotowanie pedagogiczne zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 3 października o godz. 9:00 w sali 309 (bud. 23). Spotkanie będzie dotyczyło zmian w trybie odbywania przygotowania pedagogicznego oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości w tej sprawie. Aktualne informacje dotyczące przygotowania pedagogicznego znajdują się na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz do obecności na spotkaniu wszystkich zainteresowanych. Pomoże to uniknąć wszelkich nieporozumień i problemów z uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.

Rejestracja na lektoraty 2019/2020 - semestr zimowy (studia stacjonarne)

Szczegółowe informacje na stronie Studium Języków Obcych:

http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/650

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

 • I tura: 21.09. (godz. 9:00) - 25.09. (godz. 23:59)
 • II tura: 28.09. (godz. 9:00) - 30.09. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i I roku jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich.

Wymagania dla poszczególnych kierunków i lat studiów są dostępne w zakładkach:

studenci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/plany;

doktoranci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/881, Czytaj więcej

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału na odbycie części studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus +. Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji uzupełniającej do programu:

 • Rejestracja wniosków w USOSweb do 13 października 2019, godz. 23:59.
 • Egzaminy językowe przeprowadzane przez SJO 
 • Rozmowy kwalifikacyjne 23.10.2019, godz. 10:00, sala 1907 (budynek 19)
 • Ogłoszenie wyników 24 października 2019

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Konsultacje z doradcą zawodowym

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach