Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Godziny dostępności dziekanatu studiów stacjonarnych, sekretariatu studiów niestacjonarnych i sekretariatu studiów doktoranckich w okresie odwołania zajęć

W okresie odwołania zajęć z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dziekanat studiów stacjonarnych, sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii i sekretariat studiów doktoranckich będą czynne w terminach:

Dziekanat studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godz. 10:00-12:00

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii:

 • 29.04.; 05.05.; 06.05.; 08.05.; 12.05.; 13.05.; 15.05.; 19.05.; 20.05.; 22.05.; 26.05.; 27.05.; 29.05. - w godz. 09:00-11:00

Sekretariat studiów doktoranckich - w dziekanacie studiów stacjonarnych w terminach: 30.04.; 05.05.; 06.05.; 08.05.; 11.05.; 14.05.; 18.05.; 21.05.; 26.05.; 29.05. - w godz. 10:00-12:00.

W miarę możliwości prosimy studentów o załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Wyniki kwalifikacji do programu Erasmus+

Lista do pobrania

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2019/2020:

Filozofia

dr M. Piekarski:

 • 28.02.; godz. 10:00-11:00; sala 205; bud. 23
 • 05.03.; godz. 15:00-15:30; sala 205; bud. 23

dr J. Meller:

 • 03.03.; 12:00-13:00; sala 1901; bud. 19
 • 04.03.; 11:00-12:00; sala 1901; bud. 19

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

 • 19.02.; godz. 13:15-15:15; pok. 1406; bud. 14
 • 26.02.; godz. 13:15-15:15; pok. 1406; bud. 14

mgr M. Obidziński: Czytaj więcej

Prodziekani-kierownicy kierunków - przypomnienie dla studentów

Przypominamy, że od początku drugiego semestru (od 18 lutego) obsługą bieżących spraw studenckich będą zajmowali się poszczególni prodziekani-kierownicy kierunków studiów. Prosimy studentów o zwracanie się bezpośrednio do odpowiedniego prodziekana/kierownika kierunku, właściwego dla danych studiów (dr A. Waleszczyński - Filozofia; dr W. Strus - Psychologia, dr G. Embros - Ochrona Środowiska). Terminy i miejsca dyżurów są dostępne na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/wladze_wydzialu.

Zmiana terminu rejestracji na zajęcia w semestrze letnim - studia stacjonarne i doktoranckie

W związku z aktualizacją systemu USOS (w dniach 8-12.02.) następuje zmiana terminu rejestracji na zajęcia na studiach stacjonarnych i doktoranckich w semestrze letnim. Odbędzie się jedna tura rejestracji w terminie: 14-18 lutego (pt-wt). Po zakończeniu rejestracji będzie także możliwość dopisania się do zajęć na dyżurach planistów (terminy dyżurów zostaną ogłoszone na stronie WFCh).

Informacja dla studentów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży

Osoby, które zostały zakwalifikowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do odbywania specjalizacji Psychoterapia dzieci i młodzieży Instytut Psychologii UKSW  zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 8 lutego o godz. 10:00, ul Wóycickiego 1/3 bud. 14, sala 1437.

Biuro Karier UKSW zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW”

W związku z prowadzonym przez Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW informujemy o przedmiotach ogólnouczelnianych prowadzonych w formie warsztatów połączonych z diagnozą kompetencji i pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Tematy do wyboru:
• ABC własnego biznesu (czwartki od 12 marca)
• Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (wtorki od 10 marca)
• Negocjacje i savoir vivre w biznesie (środy od 11 marca)
• Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (poniedziałki od 9 marca)
• Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (piątki, od 27 marca, wyjątkowo pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 2 marca)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3-4 pkt ECTS. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów i regulaminu uczestnictwa dostępne są na stronie www.bk@uksw.edu.pl.

W dniu 31 stycznia oraz 20 lutego o godz. 14.00 w sali 322, bud 23 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2019/2020

Informujemy, że od 24 stycznia do 29 lutego 2020 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2019/2020. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 27-31 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne i rzetelne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh, dlatego z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! Czytaj więcej

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2019/2020 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Erasmus+: rekrutacja na rok 2020/2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus+ na rok  akademicki 2020/2021 (na semestr zimowy lub letni). Terminy rekrutacji to:

 • I etap rekrutacji: do 9 lutego 2020 składanie przez studentów wniosków  w USOSweb do godz. 23:59
 • II etap rekrutacji: 17-20  lutego 2020 egzaminy językowe
 • III etap rekrutacji: 26 lutego 2020 r., godz. 9:00 – rozmowa  kwalifikacyjna (budynek 19, sala 1907)

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach