Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 27.09.2018

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  27 września 2018 (czwartek) o godz. 9:00 - budynek nr 23, sala 101 (kampus przy ul. Wóycickiego). Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania umów i odebrania legitymacji studenckich.(Podpisanie umowy oraz odbycie szkolenia BHP jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

  • I tura: 21.09. (godz. 9:00) - 25.09. (godz. 23:59)
  • II tura: 28.09. (godz. 9:00) - 30.09. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich.

Wymagania dla poszczególnych kierunków i lat studiów są dostępne w zakładkach: Czytaj więcej

Harmonogram egzaminu magisterskiego - Psychologia (studia stacjonarne) (18.09.2018)

Harmonogram do pobrania:

Rejestracja na lektoraty w roku 2018/2019 (studia stacjonarne)

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowej rejestracji na lektoraty na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/4

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty odbędą się w dniach 17.09-30.09.2018.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003.

Więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

  • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
  • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
  • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
     

Terminy egzaminów w sesji letniej 2017/2018 - studia stacjonarne

Informujemy, że terminy egzaminów w sesji letniej oraz aktualne zmiany terminów egzaminów są podane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach