Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Godziny dostępności dziekanatu w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie od 15.07.2019 do 18.08.2019 dziekanat będzie czynny dla studentów od pn do czw. w godz. od 10:00-12:00.

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 15.07.2019.

Deklaracja do pobrania:

Rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów III roku psychologii stacjonarnej

W okresie 13.06 – 28.06 będą się odbywać rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą  studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego. Informacje o tematyce realizowanej w ramach danego seminarium znajdują się sylabusach dostępnych na stronach USOS Web. Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać w terminach dyżurów prowadzących seminaria (http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/pracownicy).

Lista prowadzących seminaria do pobrania

PS. Z powodu nieobecności w w/w okresie prof. UKSW dr hab. M. Żemojtel-Piotrowska prosi osoby zainteresowane uczestnictwem w prowadzonym prze nią seminarium o kontakt drogą mailową.

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019

Informujemy, że od 10 czerwca do 31 lipca 2019 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2018/2019. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych dotyczy zajęć z całego roku).

 

 

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh, dlatego z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! (w przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt: wfch@uksw.edu.pl)

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 10 do 31 maja 2019.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018.

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów
więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Wyniki ankiet studenckich 2018/2019 - semestr zimowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne).

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2791

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Erasmus+: rekrutacja uzupełniająca na 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej, uzupełniającej rekrutacji do programu Erasmus+ na rok  akademicki 2019/2020 (na semestr zimowy lub letni). Terminy rekrutacji to:

  • 09.05.2019 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w  USOSweb
  • 13-17.05.2019  – egzaminy językowe
  • 20-24.05.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze letnim - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 17 marca 2019 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z II semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Konsultacje z doradcą zawodowym

Wykłady dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) w ramach Erasmus+

Zapraszamy do udziału w wykładach dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) przyjeżdżającego na WFCh w ramach programu Erasmus+ (Teaching Mobility Staff).

Petitionary prayer - philosophical remarks

(20.02., 09:45-11:15, s. 309, bud. 23)

Plato and Aristotle on Art

(21.02., 11:30-13:00, s. 309, bud. 23)

Za udział w obu zajęciach można uzyskać 1 ECTS (na podstawie listy obecności; rejestracja przez USOS - przedmioty ogólnouczelniane z humanistyki albo mailowo u prodziekana G. Embrosa; można zarejestrować się także po odbyciu zajęć).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach