Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Kwalifikacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Lista studentów i doktorantów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+

(do pobrania):

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr zimowy 2018/2019:

Filozofia

dr M. Piekarski:

 • 04.10., g. 13:30-15:00 (pok. 205)
 • 08.10., g. 10:30-11:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

 • 03.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
 • 10.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

dr W. Strus:

 • 04.10., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)
 • 11.10., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)

Ochrona Środowiska Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003.

Więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

 • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
 • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
 • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
   

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

Podpis na karcie obiegowej - informacja dla studentów

Raz jeszcze: Czy muszę stać w kolejce do (pro)dziekana? - przydatne zwłaszcza w okolicach sesji egzaminacyjnej

Drodzy Studenci, ponownie zachęcamy do zapoznania się w informacjami ułatwiającymi załatwianie spraw studenckich: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/977

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach