Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze letnim - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 17 marca 2019 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z II semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Konsultacje z doradcą zawodowym

Wykłady dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) w ramach Erasmus+

Zapraszamy do udziału w wykładach dra Jana Hrkuta (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja) przyjeżdżającego na WFCh w ramach programu Erasmus+ (Teaching Mobility Staff).

Petitionary prayer - philosophical remarks

(20.02., 09:45-11:15, s. 309, bud. 23)

Plato and Aristotle on Art

(21.02., 11:30-13:00, s. 309, bud. 23)

Za udział w obu zajęciach można uzyskać 1 ECTS (na podstawie listy obecności; rejestracja przez USOS - przedmioty ogólnouczelniane z humanistyki albo mailowo u prodziekana G. Embrosa; można zarejestrować się także po odbyciu zajęć).

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2018/2019:

Filozofia

dr M. Piekarski:

  • 22.02., g. 11:30-12:00 (pok. 205)
  • 27.02., g. 15:30-16:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

  • 20.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
  • 27.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

dr W. Strus:

  • 26.02., g. 10:00-11:00 (pok. 1401)
  • 28.02., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)

Ochrona Środowiska Czytaj więcej

Odbiór pozytywnych decyzji dotyczących stypendium socjalnego

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2019 r. Odbiór decyzji jest obowiązkowy. Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2019/2020 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 21.01.-25.02.2019 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb
  • II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 - egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 13.03.2019 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych
  • 18.03.2019 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2018/2019 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach