Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Informacja o dodatkowych szkoleniach BHP dla studentów i doktorantów

Szczegółowe informacje na temat szkoleń w załącznikach do pobrania

dla studentów

dla doktorantów

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019

Informujemy, że od 19 stycznia do 24 lutego 2019 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2018/2019. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 21-28 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon). Czytaj więcej

Wydłużenie terminu podpięcia zajęć w USOS

W związku z brakiem dostępu do kont w systemie USOS w ostatnich dniach termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym zostaje wydłużony do 20.11. (wtorek), g. 23:59.

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym - przypomnienie (studia stacjonarne i doktoranckie)

Przypominamy, że zgodnie z procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) do dnia 18 listopada 2018 (g. 23:59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć z I semestru na kontach w USOS. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów. Sugerujemy nieodkładanie dokonania podpięć na tzw. "ostatnią chwilę" i prosimy o dopilnowanie prawidłowego i terminowego podpięcia zaliczanych przedmiotów w celu uniknięcia problemów z możliwością zaliczenia zajęć.

Kwalifikacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Lista studentów i doktorantów zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+

(do pobrania):

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr zimowy 2018/2019:

Filozofia

dr M. Piekarski:

 • 04.10., g. 13:30-15:00 (pok. 205)
 • 08.10., g. 10:30-11:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

 • 03.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
 • 10.10., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

dr W. Strus:

 • 04.10., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)
 • 11.10., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)

Ochrona Środowiska Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003.

Więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

 • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
 • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
 • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
 • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
   

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach