Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 27.09.2019

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  27 września 2019 (piątek) o godz. 9:30 - budynek nr 23, sala 101 (kampus przy ul. Wóycickiego). Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania ślubowania i odebrania legitymacji studenckich. (Podpisanie ślubowania oraz odbycie szkolenia BHP jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

  • I tura: 21.09. (godz. 9:00) - 25.09. (godz. 23:59)
  • II tura: 28.09. (godz. 9:00) - 30.09. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i I roku jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich.

Wymagania dla poszczególnych kierunków i lat studiów są dostępne w zakładkach:

studenci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/plany;

doktoranci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/881, Czytaj więcej

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału na odbycie części studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus +. Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji uzupełniającej do programu:

  • Rejestracja wniosków w USOSweb do 13 października 2019, godz. 23:59.
  • Egzaminy językowe przeprowadzane przez SJO 
  • Rozmowy kwalifikacyjne 23.10.2019, godz. 10:00, sala 1907 (budynek 19)
  • Ogłoszenie wyników 24 października 2019

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Konsultacje z doradcą zawodowym

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

Raz jeszcze: Czy muszę stać w kolejce do (pro)dziekana? - przydatne zwłaszcza w okolicach sesji egzaminacyjnej

Drodzy Studenci, ponownie zachęcamy do zapoznania się w informacjami ułatwiającymi załatwianie spraw studenckich: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/977

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach