Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

  • Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 29 maja 2018
  • Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 16 lipca do 3 sierpnia 2018
  • Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2017

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW: ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Wykłady profesora wizytującego: prof. Miroslav Karaba

Prof. doc. MIROSLAV KARABA (Department of Philosophy - Faculty of Theology - Trnava University, Bratislava, Slovakia) - visiting professor in our Institute of Philosophy

Science and Religion. Historical and Contemporary Issues

Informacja na temat kwalifikacji studentów na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-2019

Wyniki kwalifikacji osób zakwalifikowanych w załącznikach do pobrania: 1)   2)

Wykłady profesora wizytującego: prof. Ferran Casas

Prof. dr FERRAN CASAS AZNAR (Institut de Recerca Sobre Qualitat de Vida - Universitat de Girona, Spain) - visiting professor in our Institute of Psychology

Child protection systems and after-care services: principles and practices

Well-being in adolescence: concepts and research results

Przypomnienie dotyczące podpięcia przedmiotów do zaliczenia w semestrze letnim

Uwaga Studenci i Doktoranci!

Przypominamy o terminie podpięć w USOS zajęć wybranych do zaliczenia w semestrze letnim: 18 marca (nd), godz. 23:59. Prosimy o dopilnowanie dokonania podpięć. Brak podpięcia skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu, zaś podpięcie oznacza, że student zdecydował nieodwołalnie o jego zaliczaniu.

(Nie dotyczy studentów I roku I stopnia i I roku studiów jednolitych mgr).

Wykłady profesora wizytującego: prof. dr Alexei Tiunov

Prof. dr ALEXEI V. TIUNOV (Laboratory of Soil Zoology - A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia) - visiting professor in our Institute of Ecology and Bioethics

Ecological engineering by living organisms: Non-trophic interactions in belowground systems

Isotopic methods in modern ecology: Principles and main achievements Czytaj więcej

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2018/2019

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2018/2019 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 24.01.-01.03.2018 - składanie przez studentów
  •  wniosków w USOSweb
  •  II etap rekrutacji: 07-13.03.2018 - egzaminy językowe w SJO
  •  III etap rekrutacji: 14-22.03.2018 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych w celu zakwalifikowania studentów
  •  Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23.03.2018.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Dyżur dr E. Grotta w sesji zimowej

Dyżur dr E. Grotta w sesji zimowej odbędzie się w dniu 2.02.2018 r. (piątek) w godzinach 16.00-18.00, sala 1909, budynek 19.

 

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2017/2018 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Wykłady profesora wizytującego: prof. Gianfranco Basti

Zapraszamy do udziału w wykładach profesora wizytującego na WFCh, prof. Gianfranco Basti (Faculty of Philosophy - Pontifical Lateran University, Rome, Italy - Vatican City)

A dual ontology of nature, life, and person

From modern transcendental of knowledge to the post-modern transcendental of language

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach