Ogłoszenia dla studiów stacjonarnych

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2019/2020 została uruchomiona.

  • I etap rekrutacji: 21.01.-25.02.2019 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb
  • II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 - egzaminy językowe w SJO
  • III etap rekrutacji: 13.03.2019 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych
  • 18.03.2019 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2018/2019 - studia stacjonarne

Terminy egzaminów oraz zmiany w terminach są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Badanie karier zawodowych absolwentów - przypomnienie dla studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do egzaminu dyplomowego zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).

Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Karta Absolwenta UKSW

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204.

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Salon Fryzjerski Berendowicz&Kublin, ściana wspinaczkowa MAKAK. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedstawicielami: Teatru Powszechnego w Warszawie.

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:

http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  Czytaj więcej

Jak studiować?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad studiowania na naszej uczelni i na naszym wydziale (lub przypomnienia sobie ich na początku nowego roku akademickiego): http://wfch.uksw.edu.pl/node/356

Warto wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy, aby uniknąć przykrych niespodzianek...

(materiały zostały przygotowane przez Samorząd Studentów oraz prodziekanów ds. jakości kształcenia i spraw studenckich WFCh)

Raz jeszcze: Czy muszę stać w kolejce do (pro)dziekana? - przydatne zwłaszcza w okolicach sesji egzaminacyjnej

Drodzy Studenci, ponownie zachęcamy do zapoznania się w informacjami ułatwiającymi załatwianie spraw studenckich: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/977

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach