Wzory podań

Wzory podań:

 
1. Podania tylko w wersji papierowej (do pobrania)
3. Podania składane poprzez system USOS web
 
(niekóre z nich trzeba wydrukować z USOS - po decycji dziekana - podpisać  i zanieść do dziekantu - informacja na ten temat podana jest przy każdym podaniu w USOSweb)
  • Podanie o ustalenie różnic programowych 
  • Podanie o powtarzanie roku 
  • Podanie o przywrócenie 1 lub 2 terminu egzaminu 
  • Podanie o urlop
  • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej 
  • Podanie o zaliczenie przedmiotu 
  • Podanie o wydanie dyplomu w j. obcym 
  • Podanie o wydanie opinii np. do stypendium Jana Pawła II 
  • Podanie o możliwość zaliczania lektoratu na innym etapie studiów niż przewiduje program (tylko w przypadku ważnych powodów) 
 
 Uwagi 
 
Należy pamiętać, że musi nastąpić migracja danych między usosweb a usos, aby podanie stało się widoczne dla Dziekana, a potem odpowiedź dla studenta... (więc potrzeba trochę cierpliwości...)
 
Podania w USOSweb - zakładka "PODANIA"
 
3. Życiorys zawodowy - należy wysyłać e-mailem na: wfch@uksw.edu.pl

4. Praktyki studenckie i nauczycielskie: https://wfch.uksw.edu.pl/node/3199

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach