Studia podyplomowe: Bioetyka i prawo medyczne

STUDIA PODYPLOMOWE

BIOETYKA I PRAWO MEDYCZNE

 

ORGANIZATOR:

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; Wydział Prawa i Administracji UKSW

Studia zostały utworzone w 2010 r. Ich głównym celem jest przekazanie słuchaczom aktualnego stanu wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.

Grupę docelową stanowią lekarze, pielęgniarki i położne, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, członkowie komisji bioetycznych i szpitalnych komisji etycznych, duchowni związani ze służbą zdrowia, pracownicy hospicjów i działacze ruchu hospicyjnego, osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką etyczną i bioetyczną.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych, realizowanych w ramach dziesięciu zjazdów. Ważną formą przekazywania wiedzy jest platforma e-learningowa, która umożliwia słuchaczom korzystanie z różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. Absolwentom studiów przysługują punkty edukacyjne.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy bioetyki i źródła norm moralnych
 • Uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
 • Zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
 • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
 • Prawo medyczne w praktyce lekarza, pielęgniarki i położnej
 • Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
 • Prawa pacjenta a prawa lekarza
 • Problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej
 • Aspekty etyczno-prawne reklamy produktów leczniczych

Elektroniczna rejestracja kandydatów: www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Szczegółowa oferta studiów: http://www.cecib.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe

 

Patronat honorowy Rzecznika Praw Pacjenta

*

Certyfikat

 


 

Kierownik studiów: prof UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński

e-mail: a.kobylinski@uksw.edu.pl

Sekretarz studiów: dr Jacek Meller

e-mail: j.meller@uksw.edu.pl

Sekretariat studiów:

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

pok. 1901, budynek 19

czynny:

 • wtorek, godz. 13:00 - 14:45
 • środa, godz. 11:30 - 13:00

adres e-mail: cecib@uksw.edu.pl

Więcej informacji na stronie internetowej studiów:

http://www.cecib.uksw.edu.pl/studia-podyplomowe

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach