Studia podyplomowe: Filozofia i etyka

STUDIA PODYPLOMOWE

FILOZOFIA I ETYKA

 
Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki prowadzone są w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka" skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych w szkołach średnich. W ramach zajęć prowadzone są zajęcia w formie konwersatoriów z różnych dziedzin filozofii (metafizyka, etyka, antropologia, aksjologia, estetyka, epistemologia), ale także z metodyki nauczania filozofii oraz kultury logicznej, na którą w ramach podstaw programowych dla przedmiotu filozofia i etyka położony jest szczególny nacisk. W ramach zajęć proponowane są również wykłady ukazujące główne problemy oraz spory filozoficzne i etyczne, co umożliwia wyjście poza historyczno-filozoficzne nauczanie filozofii i odnoszenie ich do współczesnej sytuacji kulturowej, historycznej i społecznej.

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu od października do czerwca. Studia trwają 2 semestry w wymiarze 243 godzin dydaktycznych (w tym ponad 30 godzin w ramach e-learningu).

Szczegoły programu studiów, terminy zajęć i in. - zob. zakładki boczne.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2018/2019 nabór na studia prowadzony będzie w terminie 01.05. - do wypełnienia limitu uczestników. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. Zainteresowani powinni dokonać rejestracji w IRK (w systemie znajdują się informacje na temat wymaganych dokumentów i terminów ich składania).

Rejestracja: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/

Limit miejsc: 40

Opłaty w roku akademickim 2018/2019: za oba semestry (I i II) – 3300,00 PLN

W przypadku studiów podyplomowych opłaty wnosi się:
  • jednorazowo za cały rok akademicki w terminie do 15 września
  • w dwóch ratach: pierwsza rata - do 15 września; druga rata - do 15 lutego
Opłat dokonuje się na INDYWIDUALNY nr rachunku dostępny w USOSweb. Należy wybrać "Mój USOSweb", a następnie "numer konta".
 

 
Kierownik studiów:
 
dr Michał Zembrzuski (m.zembrzuski@uksw.edu.pl)
 
Adres sekretariatu Podyplomowych Studiów Filozofii i Etyki:
 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pokój 301
01-938 Warszawa
tel./fax:22 569 68 05, wew. 805
 
Godziny otwarcia:
 
wtorek: 10:00 - 14:00
czwartek: 10:00 - 14:00
piątek: 10:00 - 14:00

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach