Struktura Wydziału

 

(kliknij powyżej, aby pobrać)

 


 

INSTYTUT FILOZOFII

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/

 

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski - dyrektor

prof. UKSW dr hab. Magdalena Płotka - z-ca dyrektora

 

Katedra Ekofilozofii

ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski - kierownik

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

dr Dominika Dzwonkowska

dr Grzegorz Embros

dr Agnieszka Klimska

mgr Jacek Czartoszewski (urlop)

*

Katedra Etyki

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński - kierownik

prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez

dr Adam Cebula

ks. dr Jacek Meller

dr Karolina Rozmarynowska (urlop)

dr Andrzej Waleszczyński

*

Katedra Filozofii Kultury i Religii

ks. prof. dr hab. Jan Sochoń - kierownik

ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

ks. prof. UKSW dr hab. Jacek Grzybowski

dr Joanna Skurzak

*

Katedra Filozofii Przyrody

prof. dr hab. Anna Lemańska - kierownik

prof. dr hab. Anna Latawiec

prof. UKSW dr hab. Adam Świeżyński

dr Michał Latawiec

*

Katedra Historii Filozofii

prof. dr hab. Artur Andrzejuk - kierownik

prof. UKSW dr hab. Magdalena Płotka

prof. UKSW dr hab. Witold Płotka

ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (WT)

ks. dr Dariusz Kucharski

dr Michał Zembrzuski

*

Katedra Metafizyki

ks. prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka - kierownik

prof. UKSW dr hab. Dariusz Piętka

*

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

prof. UKSW dr hab. Kordula Świętorzecka - kierownik

prof. dr hab. Mieczysław Omyła (WPiA)

ks. dr Marek Porwolik

*

Katedra Teorii Poznania

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - kierownik

prof. dr hab. Robert Piłat

prof. UKSW dr hab. Janina Buczkowska

dr Michał Piekarski

*

Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki "Dignitas"

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Kobyliński - kierownik

ks dr Jacek Meller

 


 

INSTYTUT PSYCHOLOGII

http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/

 

prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - dyrektor

dr Tomasz Rowiński - z-ca dyrektora

 

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - kierownik

dr hab. Monika Mynarska

dr Zuzanna Górska-Kanabus (urlop)

dr Dominika Karaś

dr Jolanta Rytel

dr Joanna Świderska

mgr Krzysztof Stanisławski

*

Katedra Psychologii Osobowości

prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul - kierownik

dr Tomasz Rowiński

dr Włodzimierz Strus

dr Emilia Wrocławska-Warchala

mgr Ewa Skimina

*

Katedra Psychologii Poznawczej

prof. UKSW dr hab. Marek Nienzański - kierownik

mgr Michał Obidziński

*

Katedra Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej

prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska - kierownik

dr Katarzyna Knopp

dr Ilona Skoczeń

*

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Klinkosz - kierownik

mgr Maria Kwiatkowska

mgr Klaudia Ponikiewska

*

Katedra Psychologii Społecznej

prof. UKSW dr hab. Jarosław Piotrowski - kierownik

prof. UKSW dr hab. Norbert Maliszewski

dr Karol Lewczuk

*

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

dr Aleksandra Kuhn-Dymecka - kierownik

prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

dr Monika Frajnt-Dąbrowska

dr Agnieszka Szymańska

dr Sławomir Ślaski

*

Zakład Psychologii Małżeństwa i Rodziny

prof. UKSW dr hab. Maria Ryś - kierownik

prof. UKSW dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta

*

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

prof. dr hab. Jan Terelak - kierownik

dr Zdzisław Kobos

dr Monika Małkiewicz

dr Olaf Truszczyński

*

Zakład Psychologii Religii

ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski - kierownik

ks. dr Piotr Szydłowski

*

Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Woźniak - kierownik

dr Przemysław Cynkier

*

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

ks. prof. UKSW dr hab. Jan Bielecki - kierownik

dr Paulina Rosińska

dr Małgorzata Starzomska

*

Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością "Personalitas"

prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - kierownik

dr Anna Czyżkowska (WSnR)

dr Anna Lipska

dr Radosław Rogoza

dr Karolina Rymarczyk

dr Ewa Topolewska-Siedzik

mgr Katarzyna Kwiatkowska (WSnR)

*

Centrum Psychologii Antropologicznej

prof. UKSW dr hab. Andrzej Pankalla - kierownik

dr Jarosław Jastrzębski

*

Centrum Psychologii Międzykulturowej

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Żemojtel-Piotrowska - kierownik

*

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Kucharska - kierownik

*

Centrum Badań Psychoanalitycznych

dr Cezary Żechowski - kierownik

*

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych

dr Dominik Gołuch - osoba odpowiedzialna

*

Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii

osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów badawczych

 


 

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII

http://ceie.edu.pl/

 

prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk - kierownik

 

Zespół Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

prof. dr hab. Janusz Uchmański

prof. UKSW dr hab. Katarzya Góralczyk

prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk

prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec

dr Anna Augustyniuk-Kram

dr Monika Bukacińska

dr Dariusz Bukaciński

dr Anna Matuszewska

dr Anna Myszka

dr Izabella Olejniczak

dr Jan Sandner

dr Zbigniew Wyżewski

mgr Paweł Boniecki

mgr Arkadiusz Buczyński

mgr Kamil Karaban

mgr Maciej Sierakowski

*

Zespół Filozoficznych Podstaw Ochrony Środowiska

ks prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Dominika Dzwonkowska

dr Grzegorz Embros

dr Michał Latawiec

*

Zespół Prawnych i Edukacyjnych Podstaw Ochrony Środowiska

dr Leszek Karski (urlop)

dr Agnieszka Klimska

dr Marcin Klimski

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

dr Kinga Makuch

mgr Jacek Czartoszewski (urlop)

*

Laboratoria Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

dr Izabella Olejniczak - kierownik

Laboratorium Antropologii Pradziejowej

prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk - kierownik

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec - kierownik

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

dr Jan Sandner - kierownik

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

dr Monika Bukacińska - kierownik

Laboratorium Mikrobiologii

dr Anna Augustyniuk-Kram - kierownik

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk - kierownik

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego

prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk - kierownik

 


 

Inni pracownicy WFCh zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych (niezwiązani z katedrami i zakładami)

prof. UKSW dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec

dr Katarzyna Martowska

ks. dr Roman Tomanek

mgr Magdalena Bejm

mgr Monika Gregorczuk

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach