Struktura Wydziału

 

INSTYTUT FILOZOFII

http://www.filozofia.uksw.edu.pl/

 

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski - dyrektor

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka - z-ca dyrektora

 

Katedra Ekofilozofii

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski - kierownik

ks. prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko

dr Grzegorz Embros

dr Agnieszka Klimska

mgr Jacek Czartoszewski

*

Katedra Etyki

ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński - kierownik

prof. ucz. dr hab. Ewa Podrez

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

dr Adam Cebula

ks. dr Jacek Meller

dr Karolina Rozmarynowska

dr Andrzej Waleszczyński

*

Katedra Filozofii Kultury i Religii

ks. prof. dr hab. Jan Sochoń - kierownik

ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

ks. bp prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski

dr Joanna Skurzak

*

Katedra Filozofii Przyrody

prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński - kierownik

dr Michał Latawiec

dr Michał Wagner

ks. dr hab. Dariusz Kucharski

*

Katedra Historii Filozofii

prof. dr hab. Artur Andrzejuk - kierownik

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

prof. ucz. dr hab. Witold Płotka

prof. ucz. dr hab. Michał Zembrzuski

*

Katedra Metafizyki

ks. prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka - kierownik

prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

*

Katedra Logiki i Metodologii Nauk

prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka - kierownik

prof. dr hab. Mieczysław Omyła (WPiA)

ks. dr Marek Porwolik

*

Katedra Teorii Poznania

ks. prof. dr hab. Jan Krokos - kierownik

prof. dr hab. Robert Piłat

prof. ucz. dr hab. Janina Buczkowska

prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski

*

Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki "Dignitas"

ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński - kierownik

ks dr Jacek Meller

 


 

INSTYTUT PSYCHOLOGII

http://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/

 

prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch - dyrektor

dr Tomasz Rowiński - z-ca dyrektora

 

Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch - kierownik

prof. ucz. dr hab. Monika Mynarska

dr Zuzanna Górska-Kanabus (urlop)

dr Dominika Karaś

dr Jolanta Rytel

dr Joanna Świderska

mgr Krzysztof Stanisławski

*

Katedra Psychologii Osobowości

prof. ucz. dr hab. Henryk Gasiul - kierownik

dr Tomasz Rowiński

dr hab. Włodzimierz Strus

dr Emilia Wrocławska-Warchala

mgr Ewa Skimina

*

Katedra Psychologii Poznawczej

prof. ucz. dr hab. Marek Nienzański - kierownik

mgr Michał Obidziński

*

Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny

prof. ucz. dr hab. Wanda Zagórska - kierownik

prof. ucz. dr hab. Maria Ryś

dr Ilona Skoczeń

dr Anna Lipska

*

Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych

ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Klinkosz - kierownik

mgr Maria Kwiatkowska

mgr Klaudia Ponikiewska

*

Katedra Psychologii Społecznej

prof. ucz. dr hab. Jarosław Piotrowski - kierownik

prof. ucz. dr hab. Norbert Maliszewski

dr Karol Lewczuk

*

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

dr Aleksandra Kuhn-Dymecka - kierownik

prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

dr Monika Frajnt-Dąbrowska

dr Agnieszka Szymańska

dr Sławomir Ślaski

dr Patryk Łakyta 

*

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

prof. dr hab. Jan Terelak - kierownik

dr Zdzisław Kobos

dr Olaf Truszczyński

*

Zakład Psychologii Religii

ks. prof. ucz. dr hab. Romuald Jaworski - kierownik

ks. dr Piotr Szydłowski

*

Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Woźniak - kierownik

dr Przemysław Cynkier

*

Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju

ks. prof. ucz. dr hab. Jan Bielecki - kierownik

dr Paulina Rosińska

dr Małgorzata Starzomska

dr Monika Małkiewicz

*

Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością "Personalitas"

prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch - kierownik

dr Anna Czyżkowska (WSnR)

dr Anna Lipska

dr Radosław Rogoza

dr Karolina Rymarczyk

dr Ewa Topolewska-Siedzik

mgr Katarzyna Kwiatkowska (WSnR)

*

Centrum Psychologii Antropologicznej

prof. ucz. dr hab. Andrzej Pankalla - kierownik

dr Jarosław Jastrzębski

*

Centrum Psychologii Międzykulturowej

prof. dr hab. Małgorzata Żemojtel-Piotrowska - kierownik

*

Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kucharska - kierownik

*

Centrum Badań Psychoanalitycznych

vacat

*

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych

dr Dominik Gołuch - osoba odpowiedzialna

*

Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii

osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów badawczych

 


 

CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII

http://ceie.edu.pl/

 

prof. dr hab. Jacek Tomczyk - kierownik

 

Zespół Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Krzysztof Szostek

prof. dr hab. Janusz Uchmański

prof. ucz. dr hab. Katarzya Góralczyk

prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec

dr Anna Augustyniuk-Kram

dr Monika Bukacińska

dr Dariusz Bukaciński

dr Anna Matuszewska

dr Anna Myszka

dr Izabella Olejniczak

dr Jan Sandner

dr Zbigniew Wyżewski

mgr Paweł Boniecki

mgr Arkadiusz Buczyński

dr Kamil Karaban

mgr Maciej Sierakowski

*

Zespół Filozoficznych Podstaw Ochrony Środowiska

ks prof. ucz. dr hab. Zbigniew Łepko

ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

dr Grzegorz Embros

dr Michał Latawiec

*

Zespół Prawnych i Edukacyjnych Podstaw Ochrony Środowiska

dr Leszek Karski (WPiA)

dr Agnieszka Klimska

dr Marcin Klimski

dr Agata Kosieradzka-Federczyk

dr Kinga Makuch (WPiA)

mgr Jacek Czartoszewski 

*

Laboratoria Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Laboratorium Bezkręgowców i Roślin

dr Izabella Olejniczak - kierownik

Laboratorium Antropologii Pradziejowej

prof. dr hab. Jacek Tomczyk - kierownik

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec - kierownik

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

dr Jan Sandner - kierownik

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

dr Monika Bukacińska - kierownik

Laboratorium Mikrobiologii

dr Anna Augustyniuk-Kram - kierownik

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Góralczyk - kierownik

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego

prof. ucz. dr hab. Katarzyna Góralczyk - kierownik

 


 

Inni pracownicy WFCh zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych (niezwiązani z katedrami i zakładami)

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec

dr Katarzyna Martowska

ks. dr Roman Tomanek

mgr Magdalena Bejm

mgr Monika Gregorczuk

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach