Kształcenie doktorantów i kształcenie podyplomowe

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PROWADZI KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW Z FILOZOFII I Z PSYCHOLOGII

(szczegółowe informacje w zakładkach bocznych)

Studia trwają cztery lata i kończą się obroną pracy doktorskiej. Uczestnicy studiów uczęszczają na wykłady i biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Studia doktoranckie są bezpłatne.
 

UWAGA!

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 STUDIA DOKTORANCKIE PROWADZONE SĄ W RAMACH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UKSW

(doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020, kontynuują je na dotychczasowych zasadach)

 

 Filozofia - studia III stopnia (doktoranckie) 

 

 Psychologia - studia III stopnia (doktoranckie) 

 


 

WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PROWADZI STUDIA PODYPLOMOWE

(szczegółowe informacje w zakładkach bocznych)

  •  Filozofia i etyka 

  •  Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień 

  •  Bioetyka i prawo medyczne 

  •  Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych 

  •  Otwarty dialog i rozwoj sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego 

  •  Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach