Promocja WFCh

Nagroda dla Absolwenta IF WFCh

Absolwent IF WFCh, mgr Jakub Kiersikowski odebrał z rąk prof. Jerzego Szackiego III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei za rozprawę ?Wariabilizm Heraklita jako źródło ontologii Friedricha Nietzschego? - napisaną pod kierunkiem śp. prof. dr. hab. Tadeusza Klimskiego i dr Justyny Smoleń-Starowieyskiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracownika WFCh: M. Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu

Ukazała się nowa książka dra Michała Zembrzuskiego pt. Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/od_zmyslu_wspolnego/od_zmyslu_wspolnego.htm.

Nowa publikacja WFCh - M. Nieznański: "Pamięć informacji kontekstowej"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IP WFCh, dr. Marka Nieznańskiego, Pamięć informacji kontekstowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Monografia poświęcona jest problematyce pamięci detali kontekstowych. Z jednej strony stanowi syntetyczny przegląd najnowszych osiągnięć psychologii eksperymentalnej w dziedzinie badań pamięci kontekstu, z drugiej ? proponuje autorskie rozwiązania węzłowych zagadnień z podjętej dziedziny badań empirycznych, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli pomiarowych.

Nowa publikacja WFCh: D. Dzwonkowska, "Filozofia a nauki przyrodnicze"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IEiB WFCh, dr Dominiki Dzwonkowskiej, Filozofia a nauki przyrodnicze, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Nowa publikacja pracownika WFCh - M. Piekarski: "Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dr Michała Piekarskiego, pracownika IF WFCh: Logika - gramatyka - pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

Kolejna publikacja pracownika WFCh na Amazonie: A. Świeżyński, "Philosophy of Human Death. An Evolutionary Approach"

Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW, opublikował książkę na Amazonie (Kindle edition). Polecamy! http://www.amazon.com/dp/B00TEBIFOY

Nowa publikacja pracowników IEiB WFCh: "Storage Stability of Fuels"

Informujemy, że Wydawnictwo INTECH wydało monografię Storage Stability of Fuels pod redakcją pracownika IEiB WFCh dr. inż. Krzysztofa Biernata, prof. ndzw. PIMOT, wraz z trzema rozdziałami jego autorstwa oraz współautorstwem rozdziału dr inż. Anny Matuszewskiej (IEiB). Link wolnego dostępu do publikacji: http://www.intechopen.com/books/storage-stability-of-fuels.

Publikacja pracownika IF WFCh na Amazonie

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW, opublikował książkę na Amazonie (Kindle edition). Polecamy! http://www.amazon.com/dp/B00T57NJNO

Grant z NCN dla pracownika IP WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Harmonia 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dr hab. Jan Cieciuch (Instytut Psychologii) otrzymał grant wysokości 1 300 260,00 zł. Grant został przyznany na realizację projektu pt. System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach