Promocja WFCh

Grant z NCN dla pracownika IP WFCh

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Harmonia 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dr hab. Jan Cieciuch (Instytut Psychologii) otrzymał grant wysokości 1 300 260,00 zł. Grant został przyznany na realizację projektu pt. System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: God and Nature

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pracowników WFCh: G. Bugajak, D. Kucharski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, J. Tomczyk, God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014. Czytaj więcej

Nowa publikacja WFCh: "Tomizm polski - słownik filozofów", cz. 1-3

Na przełomie 2014 i 2015 roku ukazało się trzyczęściowe opracowanie dotyczące polskich tomistów. Książki, zredagowane przez dr Bożenę Listkowską i prof. Artura Andrzejuka, zostały dedykowane pamięci zmarłego w 2013 roku prof. Tadeusza Klimskiego.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2014/tomizm_polski/tomizm_polski_1897_1918.htm

Absolwent WFCh zwycięzcą konkursu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie

Dr Janusz Kapusta, absolwent filozofii WFCh na dawnej ATK wygrał konkurs ogłoszony pod auspicjami kanadyjskiego rządu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie. 11 grudnia oficjalnie ogłoszono, że konkurs na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie wygrał zespół dra Janusza Kapusty (Team Kapusta) w składzie: Janusz Kapusta, Voytek Gorczyński, architekt mieszkający w Toronto i Andrzej Pawlik, architekt mieszkający w Warszawie. Monument zostanie zbudowany w centralnym punkcie stolicy Kanady, tuż przy budynku parlamentu. Jak mówi Ludwik Klimkowski, prezes organizacji Tribute to Liberty i wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, będzie to jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Kanadzie. Pomnik będzie znaczący pod wieloma względami. Koszt jego budowy szacowany jest na 4 mln dolarów.

Więcej na ten temat: http://www.greenpointpl.com/janusz-kapusta-zwyciezyl-w-konkursie-na-projekt-pomnika-ofiar-komunizmu-w-kanadzie/

Nowe publikacje WFCh - "Opera Philosophorum Medii Aevi", t. 9.3 i 9.4 - Tomasz z Akwinu: Opuscula ? Listy

Część trzecia dziewiątego tomu "Opera philosophorum medii aevi" stanowi kontynuację dwóch poprzednich i zawiera teksty Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu Artura Andrzejuka, Lecha Szyndlera, Michała Głowali i ks. Adama Filipowicza. W obecnym woluminie przeważają opuscula podejmujące problematykę teologiczną, czego reprezentatywnym przykładem jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa Wcielonego w przekładzie L. Szyndlera oraz Komentarz do dekretałów Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku (Super decretales) w przekładzie ks. A. Filipowicza. W tomie tym znaleźć można również przekład filozoficznego traktatu - O zasadach natury, którego dokonał A. Andrzejuk, a także tłumaczenie fragmentu Komentarza do Sentencji Akwinaty, poświęconego zagadnieniu odrębności cnót, którego dokonał M. Głowala. Czytaj więcej

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentek IP WFCh za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia na rok 2014/2015 studentkom WFCh. Są to p. Katarzyna Anna Włodarska (psychologia) i p. Emilia Zyskowska (psychologia). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh - "Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków"

Czy filozofia jest nauką i czy należy jej uczyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia, warto jednak mieć na uwadze, że przekaz treści filozoficznych nie może być zwykłym procesem dydaktycznym, lecz powinien zmierzać do tego, by odbiorca uświadomił sobie, że jest to wiedza o nim samym jako człowieku, i by zachęcić go do jej sprawdzania we własnym doświadczeniu. Sięganie do istoty zjawisk podstawowych i własnego przeżycia ma zapobiec prezentowaniu filozofii jako nauki ?martwej?, ?zimnej? i sprawić, że będzie się ją traktować jako swoisty przewodnik po życiu. W książce pod red. W. Kamińskiej i P. Mroczkiewicza kilkunastu autorów dzieli się swoimi pomysłami, jak wzbudzić w uczniach ciekawość do tej dziedziny, jak powiązać ją z innymi przedmiotami szkolnymi, a przy tym skutecznie realizować wymogi podstawy programowej. Czytaj więcej

Certyfikat dla UKSW od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, iż nasza uczelnia otrzymała certyfikat od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych za prowadzenie działań zmierzających do czynnego włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego i przyczynianie się tym samym do ich pełnej rehabilitacji. Tzw. "audyt dostępności" przebiegł pomyślnie i uznano iż UKSW jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym i w pełni dostosowanym do ich potrzeb.

UKSW wśród najpopularniejszych uczelni w Polsce!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało dane z tegorocznej rekrutacji na studia i zaprezentowało uczelnie, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazł się na trzecim miejscu wśród uniwersytetów i na ósmym miejscu wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Najpopularniejsze uczelnie w Polsce w roku akademickim 2014/2015:
1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Gdańska
3. Politechnika Poznańska
4. Politechnika Łódzka
5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach