Promocja WFCh

60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW

60 lat temu, 2 sierpnia 1954 roku, decyzją ówczesnej Rady Ministrów została powołana do istnienia Akademia Teologii Katolickiej (ATK), a w ramach ATK Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh). Od 1999 roku WFCh funkcjonuje jako jeden z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Grant NCN dla pracownika WFCh

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr hab. Jacek Tomczyk, otrzymał grant na realizację projektu: "Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)". Serdecznie gatulujemy!

Studentka WFCh przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Agata Hiacynta Tarnacka, studentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, została Przewodniczącą Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP). Gratulujemy!

Nowa Przewodnicząca Zarządu PSSiAP oprócz psychologii studiuje także prawo. Interesuje się psychologią stresu oraz psychologią wartości. Aktualnie prowadzi badania dotyczące hierarchii wartości maturzystów oraz jej uwarunkowań, a także bierze udział w projekcie badawczym na temat stresu egzaminacyjnego. Czytaj więcej

Nagroda FENIKS 2014 dla ks. prof. Tadeusza Ślipki

Z wielką radością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich podczas XX Targów Wydawców Katolickich przyznał Nagrodę Główną FENIKS 2014, której laureatem został emerytowany profesor i dawny dziekan WFCh, ksiądz profesor Tadeusz Ślipko. Czytaj więcej

Nagroda "Pióro odpowiedzialności" dla doktoranta WFCh

Podczas tegorocznych 5. Targów CSR, 1 kwietnia na Stadionie Narodowym wręczono statuetki "Pióro odpowiedzialności" i wyróżnienia dla dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Spośród artykułów, opublikowanych w 2013 roku jury nagrodziło osiem publikacji w trzech kategoriach.
W kategorii "Artykuł ekspercki - media elektroniczne i drukowane" nagrodę główną przyznano mgr Robertowi Sroce, doktorantowi WFCH na kierunku filozofia za tekst "Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom" opublikowany w dodatku  "Harvard Business Review Polska" (1.09.2013). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: D. Ługowska, Zasada Trójzgodności

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Danuta Ługowska: Zasada Trójzgodności. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 250.

Spis treści: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/749

 

 

 

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy, że ukazała się nowa książka prof. Roberta Piłata: Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej (ISBN 978-8364181-16-0, ss. 334). Książka jest dostępna w Wydawnictwie UKSW.

Spis treści: Wstęp; I. O kruchości refleksji; II. Prawda i przemoc; III. Wartość milczenia; IV. Ontologia pojednania; V. Pojednanie i dobra przyszłe; VI. Oszukiwanie samego siebie; VII. Moralna ocena samozakłamania; VIII. [z Jerzym Giebułtowskim] Przyznanie się do czynu; IX. Refleksja i kompetencja moralna; X. Kryzys wartości; XI. Spotkania katastrofalne; XII. [z Julią Knap] Postawy prospektywne i samowiedza; XIII. Pokusa; XIV. Rozumienie cudzej wiary. Lekcja filozofii Jaspersa; XV. Miłość jako problem filozoficzny. Druga lekcja filozofii Jaspersa; XVI. O sile refleksji; Pierwodruki tekstów.

Nowa publikacja pracownika WFCh: "Opera Philosophorum Medii Aevii" t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski

Najnowszy tom "Opera Philosophorum Medii Aevi" jest monografią poświęconą komentarzowi Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie, w którym dr Michał Zembrzuski omawia problematykę pamięci i przypominania w tradycji filozoficznej starożytności i średniowiecza, prezentuje różne sposoby funkcjonowania tych zagadnień w różnych tekstach Akwinaty. Autor rekonstruuje metafizyczne i teoriopoznawcze ujęcie tej tematyki, a także analizuje Tomaszową ars memorandi. Najważniejszą jednak częścią publikacji jest pełne tłumaczenie komentarza oraz tłumaczenie łacińskiej wersji tekstu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?.
  Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się książki dra Adama Cebuli: "Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia", Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2013, ss. 152.

Szczegóły:

http://semper.istore.pl/pl,product,19986768,uczucia,moralne.html

Stypendia MNiSzW dla studentów psychologii - gratulujemy!

Z radością informujemy, że siedmioro studentów WFCh studiujących na kierunku psychologia otrzymało stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2013/2014. Stypendium otrzymali: Małgorzata Jakubowska, Zuzanna Kowalska, Sylwia Krukowska, Radosław Rogoza, Sandra Skrzek, Marlena Stępień, Ewa Topolewska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach