Promocja WFCh

Grant NCN dla pracownika WFCh

Informujemy, że w ramach konkursu Opus 6, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr hab. Jacek Tomczyk, otrzymał grant na realizację projektu: "Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)". Serdecznie gatulujemy!

Studentka WFCh przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Agata Hiacynta Tarnacka, studentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, została Przewodniczącą Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP). Gratulujemy!

Nowa Przewodnicząca Zarządu PSSiAP oprócz psychologii studiuje także prawo. Interesuje się psychologią stresu oraz psychologią wartości. Aktualnie prowadzi badania dotyczące hierarchii wartości maturzystów oraz jej uwarunkowań, a także bierze udział w projekcie badawczym na temat stresu egzaminacyjnego. Czytaj więcej

Nagroda FENIKS 2014 dla ks. prof. Tadeusza Ślipki

Z wielką radością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich podczas XX Targów Wydawców Katolickich przyznał Nagrodę Główną FENIKS 2014, której laureatem został emerytowany profesor i dawny dziekan WFCh, ksiądz profesor Tadeusz Ślipko. Czytaj więcej

Nagroda "Pióro odpowiedzialności" dla doktoranta WFCh

Podczas tegorocznych 5. Targów CSR, 1 kwietnia na Stadionie Narodowym wręczono statuetki "Pióro odpowiedzialności" i wyróżnienia dla dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Spośród artykułów, opublikowanych w 2013 roku jury nagrodziło osiem publikacji w trzech kategoriach.
W kategorii "Artykuł ekspercki - media elektroniczne i drukowane" nagrodę główną przyznano mgr Robertowi Sroce, doktorantowi WFCH na kierunku filozofia za tekst "Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom" opublikowany w dodatku  "Harvard Business Review Polska" (1.09.2013). Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: D. Ługowska, Zasada Trójzgodności

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh: Danuta Ługowska: Zasada Trójzgodności. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 250.

Spis treści: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/749

 

 

 

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy, że ukazała się nowa książka prof. Roberta Piłata: Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej (ISBN 978-8364181-16-0, ss. 334). Książka jest dostępna w Wydawnictwie UKSW.

Spis treści: Wstęp; I. O kruchości refleksji; II. Prawda i przemoc; III. Wartość milczenia; IV. Ontologia pojednania; V. Pojednanie i dobra przyszłe; VI. Oszukiwanie samego siebie; VII. Moralna ocena samozakłamania; VIII. [z Jerzym Giebułtowskim] Przyznanie się do czynu; IX. Refleksja i kompetencja moralna; X. Kryzys wartości; XI. Spotkania katastrofalne; XII. [z Julią Knap] Postawy prospektywne i samowiedza; XIII. Pokusa; XIV. Rozumienie cudzej wiary. Lekcja filozofii Jaspersa; XV. Miłość jako problem filozoficzny. Druga lekcja filozofii Jaspersa; XVI. O sile refleksji; Pierwodruki tekstów.

Nowa publikacja pracownika WFCh: "Opera Philosophorum Medii Aevii" t. 13, Tomasz z Akwinu - Komentarz "O pamięci i przypominaniu", przekład i opracowanie Michał Zembrzuski

Najnowszy tom "Opera Philosophorum Medii Aevi" jest monografią poświęconą komentarzowi Tomasza z Akwinu do traktatu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie, w którym dr Michał Zembrzuski omawia problematykę pamięci i przypominania w tradycji filozoficznej starożytności i średniowiecza, prezentuje różne sposoby funkcjonowania tych zagadnień w różnych tekstach Akwinaty. Autor rekonstruuje metafizyczne i teoriopoznawcze ujęcie tej tematyki, a także analizuje Tomaszową ars memorandi. Najważniejszą jednak częścią publikacji jest pełne tłumaczenie komentarza oraz tłumaczenie łacińskiej wersji tekstu Arystotelesa ?O pamięci i przypominaniu?.
  Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika WFCh

Informujemy o ukazaniu się książki dra Adama Cebuli: "Uczucia moralne. Współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia", Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2013, ss. 152.

Szczegóły:

http://semper.istore.pl/pl,product,19986768,uczucia,moralne.html

Stypendia MNiSzW dla studentów psychologii - gratulujemy!

Z radością informujemy, że siedmioro studentów WFCh studiujących na kierunku psychologia otrzymało stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2013/2014. Stypendium otrzymali: Małgorzata Jakubowska, Zuzanna Kowalska, Sylwia Krukowska, Radosław Rogoza, Sandra Skrzek, Marlena Stępień, Ewa Topolewska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Sukces studentów WFCh Instytutu Filozofii

Z radością informujemy o sukcesie trojga studentów studiów drugiego stopnia filozofii, pani Anny Marii Szczepaniak, pani Magdaleny Saganek oraz pana Bartosza Owczarka, którzy pod kierunkiem dr Magdaleny Plotki na zajęciach z paleografii i edycji tekstu wspólnie opracowali transkrypcję oraz tłumaczenie fragmentu dwóch kwestii z II księgi komentarza do De anima Jana z Głogowa na podstawie starodruku Quaestiones librorum de anima mahistri Joanni Versoris per magistrum Joannem Glogoviensem universitatis stuii Cracoviensis maioris (Kraków 1514). Całość opracowania (liczącego wraz ze wstępem ponad 50 stron) została złożona w redakcji "Studiów Antycznych i Mediewistycznych" i przyjęta do druku. Serdecznie gratulujemy!

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach