Promocja WFCh

Nowa publikacja WFCh - Magdalena Płotka, Opera Philosophorum Medii Aevi tom 12: Metafizyka i Semantyka. Filozofia Jana Wersora.

Najnowszy tom Opera Philosophorum Medii Aevi poświęcony został myśli mało dziś znanego nauczyciela filozofii, Jana Wersora, którego działalność przypada na wiek XV i związana była z ośrodkami takimi jak Paryż i Kolonia.

Nowa publikacja WFCh - Ethics and Public Sphere

Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, A. Waleszczyński, K. Rozmarynowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013.

Nowa publikacja WFCh - J. Krokos, Conscience as Cognition

Jan Krokos, Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas's Theory of Conscience; Series: European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions - Volume 7. Peter Lang 2013.

Szczegóły publikacji:

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=73335

Doktorantka WFCh autorką Kodeksu Etyki dla służby cywilnej

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Emilia Wiśniewska, opracowała pod kierownictwem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia, na zlecenie Gamma Sp. J., Kodeks Etyki dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz dla Ministerstwa Zdrowia. Pani Emilia Wiśniewska przeprowadziła także szkolenie z zakresu etyki w służbie cywilnej w MAiC oraz w MZ, w którym wzięło udział ponad stu pracowników obu ministerstw. Opracowane w Kodeksie standardy  etyki funkcjonują w wymienionych ministerstwach jako obowiązujące. Serdecznie gratulujemy!

Student WFCh Mistrzem Polski!

Z radością informujemy, że student pierwszego roku Ochrony Środowiska ? Pan Wojciech Dudek ? został mistrzem Polski w kategorii M20 w długodystansowym Biegu na Orientację. Serdecznie gratulujemy!

Wynik oceny parametrycznej WFCh - KATEGORIA: A

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii Chrześcijańskiej uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012. W grupie jednostek ocenianych (HS1-FT) WFCh zajął drugie miejsce.

Szczegóły dostępne na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html

Kolejny grant dla pracowników WFCh

Z radością informujemy, że zespół dr. Włodzimierza Strusa (Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch) otrzymał grant pt. "Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga" w konkursie OPUS 4 na lata 2013-2015. Gratulujemy!

Przyznanie pozytywnej oceny instytucjonalnej WFCh przez PKA

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała WFCh pozytywną ocenę po odbytej w 2013 roku wizytacji instytucjonalnej na naszym Wydziale. We wszystkich kryteriach oceny uzyskaliśmy ocenę "w pełni", a w przypadku kryterium dotyczącego prowadzenia badań naukowych ocenę "wyróżniająco". Akredytacja została przyznana na 5 lat. W związku z w tym wyrażamy wdzięczność wszystkim Pracownikom, Doktorantom, Studentom i Przedstawicielom Pracodawców, którzy przyczynili się do uzyskania pozytywnej oceny instytucjonalnej.

Kolegium Dziekańskie WFCh

Nowe granty dla pracowników WFCh

Z radością informujemy, że dr Monika Mynarska otrzymała kolejny grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu "Harmonia" na współpracę z ośrodkiem naukowym w Wielkiej Brytanii, dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na prowadzenie badań we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zaś ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW otrzymał stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na rok 2014 na realizację programu badawczego w Londynie. Gratulujemy!

Diamentowy Grant dla studentki psychologii

15 maja odbyła się gala wręczenia Diamentowych Grantów przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką.
Jako jedyna reprezentantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w gronie 89 laureatów z ośrodków naukowych z całej Polski znalazła się Katarzyna Stępkowska - studentka Psychologii na Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Katarzyna Stępkowska otrzymała Diamentowy Grant za projekt badawczy: Profil osobowościowy uzależnionych od seksu, cyberseksu, pornografii i innych zachowań seksualnych oraz psychospołeczne uwarunkowania kompulsywnych zachowań seksualnych.
Podczas uroczystości wręczania nagrody Laureatka otrzymała gratulacje oraz szczególne wyrazy uznania za podjęty, odważny temat badawczy.

Jest to kolejny Diamentowy Grant w Instytucie Psychologii.

SERDECZNIE GRATULUJEMY! Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach