Terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów w sesji letniej 2017/2018:

 

FILOZOFIA 

PSYCHOLOGIA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zmiany w terminach i miejscach egzaminów:

  • Egzamin poprawkowy z Psychologii stresu u prof. Jana Terelaka nie odbędzie się. Nowy termin podany zostanie w późniejszym terminie.
  • dr P. Rosińska, 13.09. - Psychologia zdrowia - zagadnienia ogólne 2, godz. 12.00, sala 1454; Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2, godz. g 11.00, sala 1454
  • dr C. Żechowski, 11.09.: Psychopatologia z elementami psychiatrii 2, godz. 10.00, sala 1440; Psychologia kliniczna 2, godz. 11.00, sala 1440; Psychologia kliniczna i psychopatologia dzieci i młodzieży, godz. 12.00, sala 1440  
  • egzaminy poprawkowe u prof. E. Aranowskiej odbędą się w sali 1421: w dniu 5.09.2018 od godz. 11.00 z Metodologii ogólnej z elementami metodologii badań psychologicznych 2, w dniu 6.09.2018 od godz. 11.00 z Psychometrii i diagnozy psychologicznej 2
  • egzamin z Historii myśli psychologicznej odbędzie się w dniu 26.06.2018 w godz. 11.00-13.00 sala 1454, egzamin poprawkowy - 15.09.2018 w godz. 11.00 - 13.00  sala 1422
  • egzamin poprawkowy z Podstaw psychoterapii u prof. L. Grzesiuk odbędzie się w dniu 05.09.2018 w godz. 13.00-14.30 sala 1454
  • egzamin dla Psychologii z Etyki ogólnej odbędzie się w dniu 25.06.2018 o godz. 10.00 w sali 1425
  • kolokwium dla Psychologii z Ochrony własności intelektualnej odbędzie się w dniu 29.06.2018 o godz. 10.00 w sali 1454

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach