Terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2018/2019:

 

FILOZOFIA 

PSYCHOLOGIA 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zmiany w terminach i miejscach egzaminów:

 • Egzamin poprawkowy z logiki dla Filozofii odbędzie się 09.03.2019 o godz. 9:00 w  sali nr 405.
 • Egzamin poprawkowy z Psychologii wartości u ks. dr Marka Tomczyka odbędzie się w dniu 05.03.2019 w godz. 11:15-12:00  w sali 1437.
 • Egzaminy poprawkowe u prof. Marii Czerwińskiej-Jasiewicz odbędą się w dniu 06.03.2019 o godz. 14:00 w sali 1437.
 • Egzaminy poprawkowe u ks. prof. Waldemara Klinkosza  odbędą się w dniu 01.03.2019 w godz. 13:00- 14:00  w sali 1438
 • Egzamin poprawkowy z Teorii Umysłu u dr Marii Weker odbędzie się w dniu 01.03.2019 w godz. 16.00-17.30  w sali 1436
 • Zmiana sali egzaminu u dr Katarzyny Knopp z Individual Differences in Nonverbal Communication, egzamin odbędzie się 01.03.2019 w godz. 9.30-10.30 w sali 1424
 • Egzamin z Psychologii międzykulturowej u dr Jarosława Piotrowskiego odbędzie się w dniu 6.02.2019 o godz. 10.00 w sali 1440.
 • Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki, Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska, egzamin: 04.02.2019; 15.30; s. 1908.
 • Egzamin z Etyki ogólnej dla ochrony środowiska u dr Karoliny Rozmarynowskiej odbędzie się w dniu 31.01.2019 o godz. 10.00 - 11.00 w sali 102 bud. 23,
  egzamin poprawkowy w dniu 28.02.2019 w godz. 9.15 - 9.45 w sali 204 bud.23.
 • Zmiana sali egzaminu u prof. dr hab. Krzysztofa Opalińskiego Fizjologia roślin i zwierząt, 04.02.2019; 11:30-12:30; sala 008 (bud. 24)