Harmonogram egzaminu magisterskiego - Psychologia (studia stacjonarne) (19.10.2017)

Harmonogram do pobrania:

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2013-2016: kategoria A dla WFCh (propozycja KEJN)

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie kategorii A.

Warto podkreślić, że w kryterium "Osiągnięcia naukowe i twórcze" (w którym oceniane są głównie publikacje naukowe), który stanowi 65% całej oceny, najlepszym wydziałem w swojej grupie okazał się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. W innym kryterium - efekty praktyczne - WFCh zajął 2. miejsce wśród jednostek w grupie oceny.

W nowej ocenie parametrycznej brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Czytaj więcej

Erasmus+: rozmowy kwalifikacyjne - III etap rekrutacji

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna w ramach III etapu rekrutacji odbędzie się 26.10.2017, o godz. 8:30, pok. 1901.

Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniach 17-18.10.2017

Informujemy, że sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w dniach 17-18.10.2017. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Seminarium naukowe IEiB z udziałem prof. Alexeja V. Uvarova (23.10.2017)

IEiB serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się dnia 23.10.2017, o godz. 10:00, w sali 1927. Seminarium poprowadzi dr Alexej V. Uvarov - pracownik Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Tematem seminarium będzie przybliżenie sylwetki i zainteresowań badawczych zmarłej w marcu br. profesor Belli R. Striganovej - znanego ekologa i entomologa.

Wyniki ankiet studenckich 2016/2017 - semestr letni

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne) oraz za cały rok 2016/2017 (studia jednolite mgr - niestacjonarne):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2408

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Spotkanie dla niesamodzielnych pracowników naukowych i dydaktycznych WFCh: 25.10.2017

W dniu 25 października (środa) 2017 o g. 17:00 w sali 101 (bud. 23, parter) odbędzie się spotkanie Władz WFCh z niesamodzielnymi pracownikami naukowymi i dydaktycznymi. Spotkanie zostanie poświęcone omówieniu aktualnych spraw dotyczących funkcjonowania Wydziału, rozwojowi naukowemu, prowadzonej dydaktyce i sprawom organizacyjnym. Obecność na spotkaniu należy traktować jako obowiązkową. Przewidywany czas spotkania: 1,5 godz. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs na 2 etaty post-doc w związku z realizacją projektu "HARMONIA" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Szczegółowe informacje do pobrania:

Pracownik IF WFCh jako "keynote speaker" na 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy 2018

Z radością informujemy, że dr hab. Kordula Świętorzecka, Instytut Filozofii WFCh, znalazła się w gronie "keynote speakers" 6. Światowego Kongresu Logiki (6th World Congress and School on Universal Logic) organizowanego na Uniwersytecie w Vichy we Francji w lipcu 2018 roku. Innym "keynote speakerem" będzie prof. Urszula Wybraniec-Skardowska, która współpracuje z naszym Wydziałem, afiliując swoje osiągnięcia naukowe. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja WFCh: "Chrześcijaństwo wśród religii świata"

Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009), red. L. Fic, P. Mazanka, E. Sakowicz, P. Szuppe, W. Zagórska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

Księga upamiętnia postać i dorobek Księdza Profesora Tadeusza Dajczera – wybitnego kapłana, teologa, religioznawcy, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Składają się na nią artykuły naukowe przygotowane przez autorów z UKSW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce, a także wybrane wspomnienia osób, dla których spotkanie z Księdzem Profesorem i jego dziełami było inspiracją w poszukiwaniach duchowych i naukowych.

Nowa publikacja WFCh: Jan F. Terelak, "Stres życia. Perspektywa psychologiczna"

Jan F. Terelak, Stres życia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017

Książka stanowi obszerne studium teoretyczne, w którym podjęto analizę zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej. Monografia ujmuje problematykę stresu szczegółowo i wieloaspektowo, co w konsekwencji pozwala czytelnikowi uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu opisywanego zagadnienia

Nominacja dla publikacji pracownika IF WFCh

Miło nam poinformować, że książka ks. prof. Jana Sochonia (IF), zatytułowana Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury, wydana w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, została nominowana do Nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza. Serdecznie gratulujemy!

Oceń swoją uczelnię - ankieta dla studentów i doktorantów

Projekt "Forum Logicum"

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach