Konferencja "Bioetyka" (26.02.2016) - zaproszenie

W imieniu Doktoranckiego Koła Naukowego Bioetyki UKSW zapraszamy do udziału w konferencji "Bioetyka" w dniu 26 lutego.

Program konferencji do pobrania:

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IEiB WFCh

Miło nam poinformować że w wydawnictwie InTech, ukazała się kolejna monografia pod redakcją naukową dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, pt: "Biofuels. Status and Prespective", zawierająca 25 rozdziałów opracowanych przez autorów z różnych krajów świata. Jeden z rozdziałów tej monografii pt: "Biorefinery Systems as an Element of Sustainable Development" został opracowany wspólnie z absolwentką i doktorantką WFCh, mgr Pauliną Grzelak. Wszystkie rozdziały tej monografii są także dostępne w systemie "open acces": www.intechopen.com/books/biofuels-status-and-perspective.

Pracownik IEiB WFCh członkiem Panelu Ekspertów IRENA

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT, otrzymał nominację do Panelu Ekspertów i został wybrany jako członek tego Panelu w światowej organizacji International Renewable Energy Agency (IRENA). Członkami zwyczajnymi tej organizacji jest 145 państw (w tym Polska) i 30 państw jako członków stowarzyszonych, a jej siedzibą główną jest miasto Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, całkowicie funkcjonujące w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych (tzw. miasto-ogród, miasto przyszłości). Panel ekspertów składa się z 16 członków-ekspertów, wybieranych z całego świata i akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie i ma za zadanie oceniać kluczowe projekty w zakresie RE zgłaszane przez kraje członkowskie oraz opracowywać realne wizje rozwoju wykorzystywania energii z OZE dla całego świata. Serdecznie gratulujemy!

Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniu 12.02.2016

Informujemy, że sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny 12 lutego (piątek).

Procedura przebiegu egzaminu dyplomowego (lic. i mgr.) na WFCh

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nową procedurą przebiegu egzaminu dyplomowego (lic. i mgr.): https://monitor.uksw.edu.pl/wfch/

Medal im. Prof. Kazimierza Demela dla prof. Krzysztofa Opalińskiego

Z radością informujemy, że prof. Krzysztof Opalinski, pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh, został uhonorowany Medalem im. Prof. Kazimierza Demela za rok 2015 przyznawanym przez Morski Instytut Rybacki. Medal imienia Profesora Kazimierza Demela jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa. Nadawany jest polskim i zagranicznym osobom fizycznym. Jest to najwyższe wyróżnienie, jakie biolog morza może otrzymać w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2015/2016 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016:

I tura: 05.02 (g. 9:00) - 08.02 (g. 23:59); II tura: 12.02 (g. 9:00) - 14.02 (g. 23:59).

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni (z wyjątkiem I roku I stopnia) oraz doktorantów obu kierunków z lat 1-3.

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich. Czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW

Informujemy, że Rektor UKSW ogłosił nabór wniosków w ramach stypendiów finansowanych z własnego funduszu stypendialnego UKSW. Wnioski o stypendium można składać w ramach czterech konkursów organizowanych dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW, które są wynikiem współpracy naszej uczelni z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. Stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i szkoleniowych oraz wymianą międzynarodową w ramach projektu „Santander Universidades Mobility Fund”. Kryteria, którymi będzie kierować się uczelniana Komisja Konkursowa to: szczególne osiągnięcia w nauce lub pracach badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w inicjatywy UKSW, zaangażowanie społeczne oraz szczególne osiągnięcia w działalności poza UKSW. Wnioski należy składać w Dziale Kształcenia UKSW do 20 lutego br. Szczegółowe informacje znajdują się w Decyzjach Nr 2-5 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2016 r., dostępnych w Monitorze UKSW: www.monitor.uksw.edu.pl.

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowych 2015/2016

Informujemy, że od 21 stycznia do 29 lutego 2016 będzie dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta / doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2015/2016. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. Ankieta oceny zajęć dla studiów niestacjonarnych i podyplomowych będzie uruchomiona pod koniec semestru letniego i będzie obejmowała zajęcia z obu semestrów.

Czytaj więcej

KONGRES O KOBIECIE: "ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI. ODKRYĆ PIĘKNO MACIERZYŃSTWA" (12-13.03.2016) - zaproszenie

(kliknij powyżej, aby pobrać informacje)

ZAPISY NA KONGRES I POSZCZEGÓLNE GRUPY OBRAD:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html

REKRUTACJA NA STUDIA ERASMUS+ 2016/2017

Uwaga Studenci i Doktoranci!

18 stycznia rozpoczyna się rekrutacja na studia Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. Rejestrować należy się w systemie USOSweb, w terminie od 18.01 do 23.02.2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie WFCh: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165 oraz na stronie Działu ds. Współpracy Międzynarodowej: http://www.dwm.uksw.edu.pl/

22 stycznia o godz. 11:15 w Instytucie Psychologii (budynek 14, sala 1425) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów WFCh.

Zarządzenie Dziekana WFCh dotyczące zasad ustalania, opiniowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych i ich promotorów

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana WFCh w sprawie zasad ustalania, opiniowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich): https://monitor.uksw.edu.pl/wfch/

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach