Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na UKSW

Przypomnienie dotyczące zapisów i udziału w zajęciach - I i II stopień (studia stacjonarne)

Przypominamy, że zapisy i uczestniczenie w zajęciach jest możliwe tylko wtedy, gdy zajęcia te są przeznaczone dla stopnia studiów, na którym aktualnie znajduje się osoba studiująca. NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICZENIA I ROZLICZANIA ZAJĘĆ Z INNEGO STOPNIA STUDIÓW NIŻ AKTUALNIE REALIZOWANY (system USOS nie będzie rozliczał zajęć, które są dedykowane dla innego stopnia, niż ten, na którym student aktualnie się znajduje). W związku z tym prosimy o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie swoich zapisów na zajęcia.

Etiuda filmowa "Projekt Uczelniany", czyli UKSW to nie tylko miejsce do studiowania...

Zapraszamy do obejrzenia etiudy filmowej "Projekt Uczelniany", powstałej z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Psychologii. Fabuła filmu opowiada o dwojgu młodych ludziach, studentce psychologii i studencie prawa, którzy dzięki spotkaniu w murach naszej uczelni nawiązują przyjaźń i stają się dla siebie pomocą w podejmowaniu wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Film ma za zadanie promowanie naszej uczeni jako miejsca przyjaznego studentom i umożliwiającego nie tylko odbywanie studiów, ale także nawiązywanie relacji koleżeństwa i przyjaźni. Film został zrealizowany przez studentów UKSW dzięki dofinansowaniu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Prawa i Administracji oraz Rektora ds. Studenckich UKSW. Realizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Dofinansowanie inicjatyw studenckich i doktoranckich oraz sprawozdania z działalności

Jest już możliwość składania wniosków na październikową transzę konkursową dla Organizacji Studenckich i Doktoranckich o dofinansowanie Prorektora do inicjatyw studenckich i doktoranckich! Wnioski należy składać do 12.10.2015 r. do godziny 15:00 do Działu Kształcenia (Kampus Dewajtis, pok. 037). Wnioski można składać również drogą elektroniczną na adres kola@uksw.edu.pl - wniosek musi być wypełniony i zawierać wszystkie podpisy w przeciwnym razie, zostanie uznany za niekompletny i nie będzie rozpatrywany.

Przypominam również o obowiązku składania sprawozdań rocznych z działalności organizacji oraz planów pracy na rok akademicki 2015/2016 - termin mija 31.10.2015.

Wszystkie potrzebne wnioski i formularze znajdują się na stronie Działu Kształcenia w zakładce "Organizacje Studenckie i Doktoranckie"

Wyniki ankiet studenckich 2014/2015 - semestr letni

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze letnim 2014/2015 (studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie - wszystkie kierunki):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1678

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę DZIĘKUJEMY!

Centralne Laboratorium Psychologiczne

Zapraszamy na stronę nowo utworzonego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW: http://laboratorium.uksw.edu.pl/node/1. Centralne Laboratorium Psychologiczne powstało w 2015 roku w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia stacjonarne I i II stopień, jednolite)

Informujemy, że rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane odbywa się w terminie: 1.10.2015 (g. 12:00) - 21.10.2015 (g. 23:59). Prosimy o rejestrowanie się na przedmioty z obszaru nauk humanistyczny lub nauk społecznych zgodnie z wymaganiami programowymi dla poszczególnych kierunków studiów (dla filozofii - nauki spoleczne; dla psychologii - nauki humanistyczne; dla ochrony środowiska - nauki humanistyczne lub nauki społeczne).

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr zimowy 2015/2016:

Filozofia

dr A. Waleszczyński:

  • 08.10., g. 13:15-14:15 (pok. 204)
  • 15.10., g. 13:15-14:15 (pok. 204)

dr M.-M. Weker:

  • 07.10., g. 18:30-19:30 (pok. 302)
  • 14.10., g. 18:30-19:30 (pok. 302)

dr M. Piekarski:

  • 05.10., g. 10:30-11:30 (pok. 205 - bud. 23)

Psychologia

dr J. Jastrzębski: Czytaj więcej

Informacja dla studentów I roku i nowo przyjętych (legitymacje, umowy, ślubowania) - studia stacjonarne

Informujemy studentów I roku oraz nowo przyjętych, że odbiór legitymacji i podpisanie umów oraz ślubowania studenckiego jest możliwe w dziekanacie WFCh (pok. 301, bud. 23) w godzinach pracy dziekanatu (http://www.wfch.uksw.edu.pl/dziekanat). Przypominamy, że podpisanie umowy i ślubowania jest warunkiem rozpoczęcia studiów.

SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA EKOLOGICZNEMU PRZESŁANIU ENCYKLIKI "LAUDATO SI" OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA - 21.10.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji naukowej poświęconej ekologicznemu przesłaniu encykliki "Laudato si" Ojca Świętego Franciszka w dniu 21 października 2015 r., godz. 11.00 - INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI UKSW; Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych  UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, sala 008.

Dziekanat WFCh nieczynny w dniu 12.10.2015

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016 - 12 października - dziekanat WFCh będzie nieczynny. W związku z tym termin składania dokumentów do egzaminu magisterskiego zostaje wydłużony do dnia 13.10.2015.

Oferta pracy dla studentów i absolwentów psychologii w projekcie NCN

Poszukujemy chętnych studentów i absolwentów psychologii na stanowisko pomocnika badacza w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, realizowanego w Instytucie Psychologii UKSW. Szczegóły oferty znajdują się tutaj: DO POBRANIA

Szkolenie z obsługi i interpretacji raportów z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) dla nauczycieli akademickich

Szkolenie z obsługi i interpretacji raportów z Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) dla nauczycieli akademickich odbędzie się w terminach (do wyboru):

  • 5 października (poniedziałek) w sali 106 w bud. 21 (kampus Wóycickiego) w godz. 9.30-11.00
  • 15 października (czwartek) w Auli Jana Pawła II (Kampus Dewajtis) w godz. 9.30-11.00.

Serdecznie zapraszamy, w szczególności promotorów prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich).

Szkolenie BHP - Psychologia niestacjonarna

Szkolenie BHP dla studentów psychologii niestacjonarnej odbędzie się 23 pażdziernika:

  • godz. 16:30 dla gr. II - sala 1425
  • godz. 18:15 dla gr. I - sala 1425

Lektorat pozostaje bez zmian.                     

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015)

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii WFCh w dniu 16 grudnia 2015. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konferencji: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241

Międzynarodowa konferencja: "The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action" (13-14.10.2015) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action", która odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 października 2015 roku.

Informacja na temat konferencji: http://www.saevientibus2015.pl/

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach