STUDENCI DZIECIOM

Do 3 grudnia zbierane są prezenty  ramach akcji "Studenci dzieciom", które można zostawiać w przygotowanych świątecznych pudłach. Znajdują się one w bud. 14 (Instytut Psychologii) oraz w placówce Santander Universidades Polska w bud. 23. Akcja organizowana jest przez WRS WFCH i Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" w dniu 16 grudnia 2015 roku (Instytut Filozofii, budynek nr 23, sala 201). Organizatorem konferencji jest Sekcja Filozofii Przyrody WFCh UKSW. Szczegóły: www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241. Folder konferencji: DO POBRANIA.


(kliknij powyżej, aby pobrać plakat)

Stypendia doktoranckie

Informujemy, że Rektor UKSW przyznał 14 stypendiów doktoranckich oraz 19 stypendiów projakościowych. Decyzje negatywne są rozsyłane pocztą. Decyzje pozytywne można odebrać w sekretariacie studiów doktoranckich.

Konferencja naukowa UKSW - SGGW - 2.12.2015 - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyuczelnianej (UKSW – SGGW) konferencji naukowej na temat wspólnych kierunków badań i możliwości współpracy, współorganizowanej przez WFCh, która  odbędzie się 2 grudnia 2015 r., godz. 10.00 w Auli 008, budynku CLNP (UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24).

PROGRAM KONFERENCJI

Terminy egzaminów magisterskich w roku 2015/2016 - psychologia, studia niestacjonarne

Terminy egzaminów magisterskich z psychologii na studiach niestacjonarnych oraz terminy składania prac magisterskich przed egzaminem są podane na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1116

Dr hab. J. Tomczyk przewodniczącym PTA (Oddział Warszawski)

Informujemy, że dr hab. Jacek Tomczyk (IEiB) został wybrany na przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (PTA). Serdecznie gratulujemy!

Szkolenie BHP - dodatkowe terminy - studia stacjonarne i niestacjonarne

Uwaga studenci i doktoranci! Dodatkowe terminy szkolenia BHP:

  • 20.11.2015 (piątek), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;
  • 25.11.2015 (środa), godz. 17.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
  • 28.11.2015 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.

Grant dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka WFCh, mgr Małgorzata Najderska z Instytutu Psychologii, otrzymała finansowanie NCN dla projektu zgłoszonego w ramach konkursu PRELUDIUM pt. "Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach". Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla pracownika WFCh

Z radością informujemy, że projekt badawczy dr Moniki Mynarskiej (IP WFCh) „Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!

Pracownik IEiB WFCh członkiem Rady Leśnictwa przy Ministerstwie Środowiska

Z radością informujemy, że dr Dariusz Bukaciński (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) został powołany przez Ministra Środowiska na członka Rady Leśnictwa. Celem funkcjonowania Rady jest silniejsze zaangażowanie podmiotów związanych z leśnictwem w kreowanie polityki państwa w tym zakresie, w celu pełniejszej realizacji idei zrównoważonego leśnictwa, promowanego zarówno przez Unię Europejską, jak i organizacje międzynarodowe. Rada, jako organ doradczy, będzie brała także udział w pracach nad nowymi rozwiązaniami dla lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe oraz lasów prywatnych na czas zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i klimatycznych. Serdecznie gratulujemy!

‘Are We Special?’ – 16th ESSSAT Conference - zaproszenie (26.04-1.05.2016)

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez ESSSAT we współpracy z WFCh oraz WSD w Łodzi:

Więcej informacji na temat konferencji i możliwości uczestnictwa na stronie ESSSAT: http://www.esssat.eu/call-for-papers-are-we-special-16th-esssat-conference/

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach