III Konferencja Naukowa pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" - zaproszenie (19.01.2017)

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowej pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" - 19.01.2017.

Program konferencji:

godz. 15:00 – kościół akademicki św. Józefa, ul. Wóycickiego 1/3 - Msza św. w intencji śp. ks. prof. Józefa M. Dołęgi w 3 rocznicę śmierci celebrowana przez ks. prof. Stanisława Dziekońskiego – rektora UKSW, księży kolegów i uczniów Księdza Profesora, homilię wygłosi ks. Cezary Naumowicz.

godz. 16:00 – aula 201 w bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3

- uroczyste rozpoczęcie konferencji – prof. Anna Latawiec

godz. 16:15 - sesja prowadzona przez dr. Grzegorza Embrosa Czytaj więcej

Konkurs organizowany przez studium podyplomowe: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie BUDOWAĆ DOM NA SKALE. Forma: prace literackie, plastyczne, fotograficzne, muzyczne. Uczestnicy: dzieci, młodzież, młodzi dorośli (zapraszamy także klasy szkolne oraz całe młode rodziny).

Więcej informacji do pobrania

Nowe studia podyplomowe WFCh: Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych

Zapraszamy na studia podyplomowe „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” organizowane przez Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Studia adresowane są głównie do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Maksymalna liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.

Ogólna charakterystyka studiów:

Studia trwają 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich). Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254 godz., z czego: 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW; 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów; 61 godz. w formie wykładów. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentki i doktoranta WFCh

Studentka i doktorant WFCh otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendium otrzymała Justyna Jastrzębska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich z psychologii oraz doktorant - Radosław Rogoza w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Serdecznie gratulujemy!

Prestiżowa nagroda dla UKSW - Research Impact Leaders 2016

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia. Czytaj więcej

Felietony dr Zuzanny Górskiej-Kanabus w portalu internetowym Aleteia Polska

Zapraszamy do lektury felietonów wykładowcy WFCh w Instytucie Psychologii, dr Zuzanny Górskiej-Kanabus, publikowanych w portalu internetowym Aleteia Polska.

http://pl.aleteia.org/author/zuzanna-gorska/

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" - edycja 2016/2017

W nowym roku akademickim wznawiamy działalność seminarium WFCh "Oblicza racjonalności". Zapraszamy wszystkich pracowników, a także zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Terminy kolejnych planowanych spotkań w roku akademickim 2016/2017 to: 26.01.2017; 23.02.2017; 27.04.2017; 25.05.2017; 22.06.2017, godz. 16:30, sala 201, bud. 23.

Autorzy i tematy wystąpień będą zapowiadane w osobnej informacji.

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Inspiracje chrześcijańskie w etyce"

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wielką różnorodność współczesnych form uprawiania etyki chrześcijańskiej. Monografia zawiera m.in. analizę relacji istniejącej między obrazem świata i przedzałożeniami etyki chrześcijańskiej oraz podejmuje problem uzasadnienia godności człowieka w świecie postmetafizycznym. Interesujące są także rozważania o powinności człowieka, której nie da się ustalić w sposób teoretyczny, ponieważ jest ona swego rodzaju idiomem postępowania. W niektórych przypadkach właściwe odczytanie kodu powinności może stać się źródłem czynów ponadobowiązkowych, chwalebnych, a nawet heroicznych, dzięki którym świat podąża w stronę dobra.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach