Dr hab. Jan Cieciuch laureatem Nagrody Teofrasta

Z radością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne, został pracownik Instytutu Psychologii WFCh dr hab. Jan Cieciuch nagrodzony za książkę: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Już po raz szósty „Charaktery” wyróżniły książki psychologiczne polskich autorów. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce podczas gali, która odbyła się 16 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, w którym uczestniczyli najwybitniejsi polscy psychologowie oraz Czytelnicy i Przyjaciele „Charakterów”. Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Wykłady gościnne - prof. Karel Stibral - 30.10.2014

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Karela Stibrala z Uniwersytetu Masarykova w Brnie. Wykłady odbędą się w budynku w sali 225 w budynku z aulami (Auditorium Maximum), przy ul. Wóycickiego 1/3 dnia 30 października 2014.

Tematy wykładów:

  • History of aesthetic perception of nature: between rural idyll and wilderness, godz. 13:15-14:45
  • Aesthetic perception of landscape and environment: a biological and geographical approach, godz. 15:00-16:30

Wykłady będą w języku polskim. Studenci, którzy zarejestrują się na przedmiot w USOS, otrzymają za udział w wykładach 1 pkt ECTS.

Dr L. Karski członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Ekologii i Bioetyki, dr Leszek Karski został mianowany członkiem Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki, Wicepremierze RP. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na ten temat: http://www.mg.gov.pl/node/21799

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Misji i Strategii Rozwoju WFCh na lata 2014-2020

Szanowni Państwo

Pracownicy, Doktoranci, Studenci oraz Interesariusze Zewnętrzni WFCh

Zgodnie z Uchwałą nr 32/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie Misji i Strategii UKSW na lata 2014-2020 (par. 3) przekazujemy Państwu do konsultacji projekt Misji i Strategii Rozwoju WFCH na lata 2014-2020. Dokument został przygotowany przez zespół powołany w tym celu przez dziekana WFCh, prof. dr hab. Annę Latawiec w związku z koniecznością dostosowanie misji i strategii WFCh do misji i strategii UKSW zatwierdzonych w 2014 roku. Uchwała Senatu UKSW zobligowała wszystkie wydziały do ponownego zatwierdzenia misji i strategii wydziałowych po ich uprzednim dostosowaniu do nowej misji i strategii UKSW. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z projektem i przesłanie ewentualnych uwag do dnia 31 października 2014 na adres: dziekanat.wfch.@uksw.edu.pl.

Wydziałowy Zespół ds. Modyfikacji Misji i Strategii Rozwoju WFCh na lata 2014-2020

  Czytaj więcej

Nowa publikacja pracowników WFCh: "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją, której współautorami są pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii WFCh, "Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie", redakcja: Magdalena Płotka, Joanna Pyłat, Artur Andrzejuk, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014. Czytaj więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Filozofia zrównoważonego rozwoju" - zaproszenie do udziału

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2014 r. (czwartek) w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie, ul Wóycickiego 1/3. Konferencja organizowana jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Sozologicznym. Zgłoszenia referatów proszę przesyłać na adres: jwc@ieib.edu.pl lub telefonicznie (502 725 254) do dnia 15 listopada 2014 r.

Psychologia niestacjonarna - egzamin magisterski

Egzamin magisterski studentów psychologii niestacjonarnej odbędzie się 14 listopada 2014 r. od godz 9.00.

Wyniki ankiet studenckich za semestr letni 2013/2014

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet studenckich dotyczących zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 w poszczególnych instytutach: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1262.

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA!

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE na WFCh

Czytaj więcej

J. Sochoń, Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012

Nakładem wydawnictwa Bernardinum ukazał się nowy tomik wierszy ks. prof. Jana Sochonia: Obrót koła. Wiersze z lat 2008-2012.

Zmiany sal niektórych zajęć na kierunku Filozofia i Seminarium z bioetyki w dniach: 8.10 - 16.10 - 3.11- 4.11

W związku z koniecznością wyłączenia z dydaktyki niektórych sal w dniach: 8.10; 16.10; 3.11; 4.11 nastąpiła zmiana miejsca odbywania się niektórych zajęć na kierunku Filozofia oraz Seminarium z bioetyki. Szczegóły w załączniku. Poza podanymi terminami zajęcia odbywają się we wcześniej podanych miejscach zgodnie z planem. Za utrudnienia przepraszamy w imieniu DAG UKSW.

Nowe uczelnie partnerskie WFCh w ramach wymiany Erasmus (psychologia)

Informujemy, że dzięki podpisanym umowom, WFCh zyskała nowe uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus dla kierunku psychologia:

Ss. Cyril and Methodius University Skopje (Macedonia)

http://www.ukim.edu.mk/en_index.php – wymiana studentów;

Hasan Kalyoncu Üniversity (Turcja)

http://hku.edu.tr/eng/ – wymiana studentów i doktorantów

Miejsca w tych uczelniach są dostępne w rekrutacji uzupełniającej!

Konferencja CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. Odbudowa spustoszonego οἶκος (oikos): 29.10.2014 - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej organizowanej przez Instytut Ekologii i Bioetyki: CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. Odbudowa spustoszonego οἶκος (oikos), 29.10.2014. Szczegóły programu w załączniku i na plakacie.

(Studenci kierunku Ochrobna Środowiska za udział w sympozjum otrzymują 1 ECTS - rejestracja na sympozjum w USOS od 20 października).

Informacja o zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti

Zachęcamy do udziału w zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti (Instytut Filozofii, Pontifical Lateran University, Vatican State) Zajęcia są uwzględnione w planie kierunku Filozofia oraz Erasmus, a także w planie zajęć studiów doktoranckich. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach osób spoza WFCh. Część zajęć jest realizowana przez e-learning, a wykłady odbywają sie w podanych terminach (styczeń 2015). Szczegóły w załączniku i w USOSweb.

Międzynarodowa konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy" - zaproszenie

Instytut Filozofii UKSW zaprasza na współorganizowaną z ośrodkami naukowymi Austrii, Chorwacji, Niemiec, Watykanu międzynarodową konferencję "Formal Methods and Science in Philosophy", która odbędzie  się w dniach 26.03.-28.03.2015 w IUC INTER-UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK (Chorwacja). Ogólną informację zawiera załączony plakat (POSTER_FM&S(P)).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Czytaj więcej

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach