Gala Belfra Roku 2016 - nagrody dla Najlepszego Ćwiczeniowca i Najlepszego Wykładowcy WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 nagrodę indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2016" z WFCh otrzymała Pani dr Agnieszka Klimska z Instytutu Ekologii i Bioetyki, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2016" z WFCh Pan dr Cezary Żechowski z Instytutu Psychologii.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

                                      

dr Agnieszka Klimska - "Najlepszy Ćwiczeniowiec WFCh" i dr Cezary Żechowski - "Najlepszy Wykładowca WFCh"

Gala Belfra Roku 2016 - Nagroda dla WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej uczestniczyli w głosowaniu na najlepszych pracowników akademickich UKSW. Studentom naszego Wydziału dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Wykłady profesora wizytującego: prof. Pavol Dancak (27.03.-06.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez prof. Pavla Dancaka z Instytutu Filozofii i Studiów nad Religią Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Temat zajęć: Metamorphosis of Philosophy in the Slovak Region. Zajęcia odbywają sie w okresie 27-30 marca oraz 3-6 kwietnia w sali 309, bud. 23, w godz. 9:45-13:15.

prof. Pavol Dancak

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (30.03.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", które odbędzie się w dniu 30 marca o godz. 16.30 w sali 305, bud. 23.

Dr Bożena Sosak-Świderska z IEiB wygłosi referat pt. "Aspekty metodyczne i praktyczne monitoringu ekotoksykologicznego".

Zmiana godzin otwarcia sekretariatu studiów doktoranckich w dniu 27.03.2017

Informujemy, że w dniu 27.03.2017 (poniedziałek) dyżur sekretariatu studiów doktoranckich wyjątkowo odbędzie się w godz.11:00-14:00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?, Olecko-Kowno (15-17.05.2017) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?, Olecko-Kowno, 15-17 maja 2017, organizowanej wspólnie z Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

Zgłoszenia wraz z opłatą konferencyjną i abstraktami wystąpień można przesyłać do 20-go kwietnia 2017 r. na adres: e-mail: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl lub tel.0 502 725 254 - Jacek W. Czartoszewski lub pocztą: Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW; 01-938 Warszawa ul. Wóycickiego 1/3 blok 23 p. 301.

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł. BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627 z dopiskiem: Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?

Wykłady prof. Alberto Clericiego (5-6.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w wykładach prof. Alberto Clericiego z Universita Niccolo Cusano z Rzymu w terminach: 5.04. (godz. 13:15-16:30) oraz 6.04. (godz. 13:15-16:30), sala 309, bud. 23.

prof. Alberto Clerici

Tematyka wykładów: "Politics and religion in Italy, XVIIth-XXth centuries", w tym: 1. State and Church in the XVIIth century: Paolo Sarpi and the venetian Interdetto (1606) - Paolo Sarpi vs Roberto Bellarmino; 2. The Italian Catholic Enlightenment in the XVIIIth century - Ludovico Antonio Muratori, Celestino Galiani, Antonio Genovesi; 3. The XIXth century Italian Catholic liberal tradition and the unification of Italy (1861) - Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni; 4. Luigi Sturzo and the history of Democrazia Cristiana in the XXth century - Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Aldo Moro, Giulio Andreotti.

Dla studentów kierunku Filozofia istnieje możliwość uzyskania 1 ECTS za sam udział w całości zajęć (na podstawie podpisanej listy obecności). Zapraszamy!

Międzynarodowy Kongres Religioznawczy - zaproszenie

59 Tydzień Filozoficzny (3-6 kwietnia, Lublin)

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW organizuje wyjazd na KUL na 59 Tydzień Filozoficzny (3-6 kwietnia, Lublin). Tegoroczny cykl wykładów upłynie pod hasłem: "Źródła filozofii europejskiej".

Plan sympozjum: https://www.kul.pl/lix-tydzien-filozoficzny-program,art_73168.html.

Zgodnie z tradycją Koło Studentów Filozofii organizując wyjazd do Lublina, zachęca wszystkich do wzięcia udziału w tym ważnym filozoficznym wydarzeniu. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na Facebookową skrzynkę KNSF: https://www.facebook.com/knsf.uksw/?ref=ts&fref=ts lub na e-mail: ernest.gluszcz@gmail.com

ERASMUS+ Courses 2017/2018

 

English courses offered for arriving students

ERASMUS+ English Courses 2017/2018 (ALL WFCh INSTITUTES)

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy II" (04-06.05.2017) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy II" organizowanej w dniach 4-6 maja 2017 przez Instytut Filozofii WFCh oraz Inter-University Center, Dubrovnik i Instytut Filozofii w Zagrzebiu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.iuc.hr/conference-details.php?id=270

Nowa strona facebook: Study with us - Faculty of Christian Philosophy

Nowy profil faceboook ma służyć przede wszystkim osobom z zagranicy zainteresowanym podjęciem studiów na naszym wydziale oraz studentom przyjeżdżającym z zagranicy na nasz wydział w ramach programu Erasmus+ oraz na studia prowadzone w języku angielskim. Będą na nim umieszczane informacje bieżące na temat studiowania na WFCh oraz materiały promocyjne w języku angielskim.
 
 
 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach