Rekrutacja na studia 2017/2018 - zapraszamy!

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (27.04.2017) - zaproszenie

Zapraszamy na kolejne Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności ", które odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 16.30 w sali 201, bud. 23. Dr hab. Jan Cieciuch prof. UKSW wygłosi  referat pt. "O pożytkach 'more geometrico' w psychologii. Kilka refleksji z perspektywy badań nad wartościami i osobowością".

Wyniki ankiet studenckich 2016/2017 - semestr zimowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2286

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

"Laur Innowacji" dla kierunku Psychologia (jednolite magisterskie)

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że 8 kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Filozofia I stopnia; Filozofia II stopnia (po raz drugi); Filozofia III stopnia (doktoranckie); Psychologia (jednolite magisterskie) (po raz drugi); Psychologia III stopnia (doktoranckie); Ochrona Środowiska I stopnia oraz studia podyplomowe: Bioetyka i Prawo Medyczne; Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia (jednolite magisterskie) otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji", a studia podyplomowe Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień otrzymały certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia".

certyfikaty dla kierunków Filozofia

certyfikaty dla kierunków Psychologia

certyfikat dla kierunku Ochrona Środowiska

certyfikaty dla studiów podyplomowych Czytaj więcej

Praca magisterska napisana w IF WFCh nagrodzona

Z radością informujemy, że praca magisterska Pana mgr. Ernesta Głuszcza, pt. "Problematyka moralna w Austriackiej Szkole Ekonomii", napisana na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Instytucie Filozofii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia (recenzent ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW), zdobyła pierwsze miejsce w szóstej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (http://www.pafere.org/). Czytaj więcej

Gala Belfra Roku 2016 - Nagroda dla WFCh

Z radością informujemy, że podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 23 marca 2017 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej otrzymał nagrodę dla wydziału, którego studenci najliczniej uczestniczyli w głosowaniu na najlepszych pracowników akademickich UKSW. Studentom naszego Wydziału dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

ERASMUS+ Courses 2017/2018

 

English courses offered for arriving students

ERASMUS+ English Courses 2017/2018 (ALL WFCh INSTITUTES)

Nowa strona facebook: Study with us - Faculty of Christian Philosophy

Nowy profil faceboook ma służyć przede wszystkim osobom z zagranicy zainteresowanym podjęciem studiów na naszym wydziale oraz studentom przyjeżdżającym z zagranicy na nasz wydział w ramach programu Erasmus+ oraz na studia prowadzone w języku angielskim. Będą na nim umieszczane informacje bieżące na temat studiowania na WFCh oraz materiały promocyjne w języku angielskim.
 
 
 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach