REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA!!! REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA W IRK:

Na studia stacjonarne I i II stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja trwa od 19 września (od godz. 18.00) do 5 października (do tego dnia należy założyć konto, zaznaczyć przedmioty wymagane i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!).

Ogłoszenie wyników na kontach w IRK nastąpi 8 października o godz. 12.00; przyjmowanie dokumentów 9-10 października 2014 r. Czytaj więcej

O czym warto pamiętać w związku z rejestracją na zajęcia?

20 września (g. 9.00) rusza rejestracja na zajęcia w semestrze zimowych 2014/2015 na studiach stacjonarnych. Zachęcamy do zapoznania sie z kilkoma pomocnymi przypomnieniami na ten temat.

Informacja na temat terminów rejestracji na przedmioty na studiach stacjonarnych i doktoranckich w roku 2014/2015

Prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurą rejestracji na przedmioty na studiach stacjonarnych i doktoranckich (doktoranci roku 1 i 2) prowadzonych na WFCh w roku 2014/2015.

Harmonogram rejestracji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Procedura rejestracji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1114 Czytaj więcej

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych - 25.09.2014

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych (filozofia, psychologia, ochrona środowiska) i studentów nowo przyjętych25 września 2014 – Aula Schumana (budynek nr 21, kampus przy ul. Wóycickiego). Obecność i udział w szkoleniach są obowiązkowe. Czytaj więcej

Obrona doktorska mgr M. Małkiewicz - 2.10.2014

Informacja w załączniku.

WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ na studia stacjonarne I i II stopnia

Listy rankingowe (z rekrutacji dodatkowej) kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I i II stopnia z filozofii i z ochrony środowiska zamieszczone są w plikach na dole strony.

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 18-19 września (czw.-pt.) w godz. 10.00-14.00. Miejsce składania dokumentów: sala 308, budynek WNHiS i WFCh nr 23 (Centrum Badań Interdyscyplinarnych) ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa.  Wykaz wymaganych dokumentów na indywidualnych kontach w IRK oraz na stronie rekrutacji.

Rejestracja na zajęcia dla studentów psychologii niestacjonarnej - semestr zimowy

Rejestracja na semestr zimowy będzie trwać od 23.09 od godz. 21.00 do 15.10. do godz. 23.00. Prosimy o uważne rejestrowanie się na grupy ćwiczeniowe. Rejestracja obejmuje studentów, którzy mają wszystko zaliczone.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla pracowników niesamodzielnych WFCh - 7.10.2014

W dniu 7 października (wt) o g. 17.30 (sala 201, budynek nr 23) odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjnej dla niesamodzielnych pracowników WFCh połączone z wyborami brakujących przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Wydziału.

W programie spotkania m.in. informacje dotyczące badań naukowych, awansu zawodowego, dydaktyki oraz wybory 5 nowych członków RWFCh. (Planowany czas spotkania ok. 2 godz.).

ERASMUS+ - spotkanie informacyjne: 03.10.2014

Uwaga Studenci i Doktoranci! Trwa rekrutacja dodatkowa na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2014/15. Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 października.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów naszego Wydziału odbędzie się 3 października o godzinie 9:30 w sali 1454 (budynek Instytutu Psychologii). Zapraszamy!

Oferta Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w roku 2014/2015 (załącznik).

Stypendia MNiSzW 2014/2015 - przypomnienie

Przypominamy, że osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego muszą uzyskać opinię Rady Wydziału. Najbliższe posiedzenie RWFCh odbędzie się 25 września. Dlatego prosimy o składanie dokumentacji w dziekanacie najpóźniej do dnia 23 września.

Informacja na temat przydziału do sekcji - psychologia

W załączniku informacja na temat przydziału do poszczególnych sekcji na kierunku psychologia.

Międzynarodowa konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy" - zaproszenie

Instytut Filozofii UKSW zaprasza na współorganizowaną z ośrodkami naukowymi Austrii, Chorwacji, Niemiec, Watykanu międzynarodową konferencję "Formal Methods and Science in Philosophy", która odbędzie  się w dniach 26.03.-28.03.2015 w IUC INTER-UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK (Chorwacja). Ogólną informację zawiera załączony plakat (POSTER_FM&S(P)).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Czytaj więcej

Prof. J. Terelak pełnomocnikiem ds. Komputerowego Laboratorium Psychologicznego CLNP

Informujemy, że prof. dr hab. Jan Terelak został mianowany przez Rektora UKSW pełnomocnikiem ds. Komputerowego Laboratorium Psychologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Publikacja WFCh: J. Krokos, Odsłanianie intencjonalności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh:

Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013.

Więcej szczegółów:

http://liberilibri.pl/ksiazka/ods%C5%82anianie-intencjonalno%C5%9Bci

 

Wnioski o pomoc materialną dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:
1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku
2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:
- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca
- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.
3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2014 roku.

Oferta praktyk studenckich dla studentów psychologii

Szkoła podstawowa nr 80 w Warszawie (Bielany) zaprasza wolontariuszy-praktykantów do współpracy w roku szkolnym 2014/2015 (listopad-czerwiec).

Umożliwiamy:
- poznanie specyfiki pracy psychologa w szkole
- współuczestnictwo w zajęciach profilaktycznych szkoły
- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych w roli wspierającej dla dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, mających problemy edukacyjne.
Czytaj więcej

Wnioski o pomoc materialną dla studentów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków: Czytaj więcej

Rejestracja na lektoraty - informacje

Informacje o rejestracji na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych (o obowiązkowym wykonaniu testu poziomującego i rejestracji do grup) oraz dla studentów stacjonarnych z wyższych lat studiów (rejestracja na kontynuacje) są dostępne na stronie: http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW

60 lat temu, 2 sierpnia 1954 roku, decyzją ówczesnej Rady Ministrów została powołana do istnienia Akademia Teologii Katolickiej (ATK), a w ramach ATK Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh). Od 1999 roku WFCh funkcjonuje jako jeden z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Zmiana pomieszczeń dziekanatu i sekretariatu studiów doktoranckich

Informujemy, że nastąpiła zmiana pomieszczeń dziekanatu studiów dziennych - p. 301, sekretariatu studiów doktoranckich - p. 1441 w budynku Instytutu Psychologii (nr 14) i dziekanatu studiów niestacjonarnych z ochrony środowiska - pok. 301.

ERASMUS+ informacje ogólne i ERASMUS+ 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ERASMUS +

Stypendia MNiSzW 2014/2015

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl

Informacja dla studentów - praca dyplomowa

W związku z aktualizacją procedury dyplomowania i wdrażaniem procedury „antyplagiatowej” studenci, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września, proszeni są o dostarczenie wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu WFCh płyty z wersją elektroniczną pracy (dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf). Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora (także numer indeksu), zawierać tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę instytutu i rok, w którym praca była złożona.

Rezygnacja z pobierania opłat za kolejny kierunek studiów

Decyzją Władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach