Konferencja: "Praca w ochronie środowiska" (08.05.2018) - zaproszenie

Koło Naukowe Przyrodników UKSW zaprasza na konferencję pt. "Praca w ochronie środowiska", która odbędzie się 8 maja w Auditorium Maximum w Auli Schumana w godzinach 9:00-14:30. Zapraszamy wszystkich absolwentów, studentów oraz doktorantów związanych z naukami przyrodniczymi. Będziemy gościć przedstawicieli takich instytucji jak: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych.

Program konferencji:

Więcej informacji o prelegentach w wydarzeniu:

https://web.facebook.com/events/349084702251189/ Czytaj więcej

Studenci Koła Naukowego IP WFCh UKSW na VI Festiwalu Nauki w Politechnice Warszawskiej

W dniach 7-8 kwietnia 2018 po raz szósty Politechnika Warszawska zorganizowała Festiwal Nauki pt. „Skołowany weekend”. Był on adresowany dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Odbywał się on w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Celem interdyscyplinarnych spotkań była popularyzacja nauki i praktycznego jej wykorzystania. Festiwal miał 57 różnych przedsięwzięć, zrealizowanych w formie wykładów dostosowanych dla osób w różnym wieku, oraz warsztatów, pokazów i prezentacji multimedialnych. Te formy prezentacji wiedzy dla szerokiej publiczności, przygotowali studenci z kół naukowych zafascynowani nauką, którzy poza zajęciami dydaktycznymi na uczelniach, rozwijają też swoje zainteresowania i pasje w różnych obszarach nauki. Studenci ci w ramach kół naukowych, biorą udział w dyskusjach, prowadzą badania laboratoryjne i terenowe oraz prezentują swoje dokonania na konferencjach naukowych, a nawet sami je organizują. W bieżącym roku na festiwalu wystąpiły koła naukowe z następujących uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (26.04.2018) - zaproszenie

W dniu 26 kwietnia 2018 o godz. 16.45 w sali 305, bud. 23 odbędzie się kolejne seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym dr Michał Piekarski wygłosi referat pt.: "Normatywność mechanizmów predykcyjnych". Zapraszamy wszystkich pracowników oraz zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie. (Referat ten był zapowiadany w marcu, ale termin jego wygłoszenia został przesunięty na 26 kwietnia  2018).

Wyniki ankiet studenckich 2017/2018 - semestr zimowy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (studia stacjonarne I, II stopnia, jednolite mgr i doktoranckie - wszystkie kierunki oraz zajęcia pedagogizacyjne).

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2568

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

Terminy:

  • 12.04.-11.05.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków  aplikacyjnych w USOSweb
  • 15-18.05.2018  – egzaminy językowe
  • 24.05.2018, godz.10:30, sala 1901 – rozmowy kwalifikacyjne
     

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunki studiów prowadzonych na WFCh: Filozofia II stopnia, Psychologia - jednolite magisterskie, Ochrona Środowiska II stopnia uzyskały akredytacyjne certyfikaty jakości. Dodatkowo kierunek Filozofia II stopnia otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji" przyznawany kierunkom studiów za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

  Czytaj więcej

Konferencja "Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze" (23.05.2018) - zaproszenie

Konferencja odbędzie się 23 maja 2018 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201. Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 9 maja br. na adres e-mail: a.kobylinski@uksw.edu.pl

Opłata konferencyjna (obiad i materiały promocyjne) wynosi 50 PLN (13 EUR). Pozostałe informacje zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia.

Zaproszenie:       Karta zgłoszeniowa:

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych” (26.04.2018) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych”, którą organizują: „Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej”; „Sekcja Osobistego Rozwoju” z Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW; Koło Naukowe „Psychofizycznego Przygotowania do Lotów” z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/events/193952384716349

Patronat IEiB WFCh dla LO w Sierpcu

W dniu 28 marca w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh gościliśmy uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, które zostało objęte patronatem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki. Z tej okazji liczna reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami i Panią Dyrektor Ewą Jancewicz gościła w murach naszej uczelni.

  Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach