Konferencja "Praca w ochronie środowiska i OZE: Kariera przyjazna środowisku" - 28.04.2015

Studiujesz lub jesteś absolwentem zainteresowanym rozwojem zawodowym w branży ochrony środowiska lub odnawialnych źródeł energii? Posłuchaj porad i wskazówek specjalistów, poznaj oferty praktyk, staży oraz innych działań, które pomogą Ci zrobić pierwszy krok.
Zapraszamy w szczególności studentów ochrony środowiska, inżynierii środowiska i pokrewnych kierunków administracyjnych lub technicznych, oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tematem spotkania.
Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Sozologów, działające w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy!
https://www.facebook.com/events/368460346677261/

Konferencja jest otwarta dla wszystkich, natomiast studenci kierunku ochrona środowiska UKSW proszeni są o dodatkową rejestrację na USOS (konferencja punktowana ECTS): Czytaj więcej

Wykłady profesora wizytującego na WFCh - prof. Mario de Caro

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w wykładach prof. Mario de Caro (Uniwersytet Roma Tre) odbywających się w terminie 4-14 maja 2015 w Instytucie Filozofii UKSW. Informacje na temat zajęć:

WM: A course on free will and responsibility (4.05; 5.05.; 7.05.)

WM: One on the relationship between science and philosophy (11.05; 12.05; 14.05)

Praktyki zagraniczne Erasmus+ wakacje 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona kolejna rekrutacja uzupełniająca na praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015. DWM przyjmuje dokumenty aplikacyjne studentów  do 15 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie DWM: http://dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=522&Itemid=215

"Godziny rektorskie" w dniu 14.05.2015

W dniu 14 maja 2015 roku od godziny 15.00 odwołane zostają zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w związku z „Dniem Studenta UKSW 2015".

Konferencja: "To, co nieuchronne... o śmierci interdyscyplinarnie" - zaproszenie

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW, serdecznie zaprasza na konferencję pt. To, co nieuchronne… o śmierci interdyscyplinarnie, która odbędzie się dnia 2 czerwca 2015 r. (wtorek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus im. ks. prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud.23). Pragnieniem naszym jest, abyśmy spojrzeli na śmierć wieloaspektowo. Dlatego zapraszamy do czynnego uczestnictwa przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Poszczególne panele, zostaną utworzone w oparciu o przesłane abstrakty. Czytaj więcej

Zmiana terminu dyżuru prodziekana J. Krokosa

Ksiądz prodziekan dr hab. Jan Krokos przenosi swój dyżur z 27.04. na 28.04. w godz. 10.00-12.00.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

  • studenci II - VI roku i doktoranci II - IV roku: od 12 maja do 29 maja 2015 r.
  • osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015

WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014 (wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie: www.dpm.uksw.edu.pl).
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" (16.12.2015) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie" organizowanej przez Sekcję Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii WFCh w dniu 16 grudnia 2015. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i udziału w konferencji są dostępne na stronie konferencji: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/241

Nagroda dla Absolwenta IF WFCh

Absolwent IF WFCh, mgr Jakub Kiersikowski odebrał z rąk prof. Jerzego Szackiego III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei za rozprawę „Wariabilizm Heraklita jako źródło ontologii Friedricha Nietzschego” - napisaną pod kierunkiem śp. prof. dr. hab. Tadeusza Klimskiego i dr Justyny Smoleń-Starowieyskiej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Serdecznie gratulujemy!

Zbiorcze wyniki ankiety dotyczącej zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorczymi wynikami ankiety studenckiej z USOS dotyczącej zajęć dydaktycznych prowadzonych w I semestrze roku akademickiego 2014/2015 na poszczególnych kierunkach studiów na WFCh:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1477

Program MOST 2015/2016

Nowa publikacja pracownika WFCh: M. Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu

Ukazała się nowa książka dra Michała Zembrzuskiego pt. Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2015.

Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2015/od_zmyslu_wspolnego/od_zmyslu_wspolnego.htm.

Nowa publikacja WFCh - M. Nieznański: "Pamięć informacji kontekstowej"

Zachęcamy do zapoznania sie z nową publikacją pracownika IP WFCh, dr. Marka Nieznańskiego, Pamięć informacji kontekstowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015. Monografia poświęcona jest problematyce pamięci detali kontekstowych. Z jednej strony stanowi syntetyczny przegląd najnowszych osiągnięć psychologii eksperymentalnej w dziedzinie badań pamięci kontekstu, z drugiej – proponuje autorskie rozwiązania węzłowych zagadnień z podjętej dziedziny badań empirycznych, z wykorzystaniem zaawansowanych modeli pomiarowych.

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach