Felietony dr Zuzanny Górskiej-Kanabus w portalu internetowym Aleteia Polska

Zapraszamy do lektury felietonów wykładowcy WFCh w Instytucie Psychologii, dr Zuzanny Górskiej-Kanabus, publikowanych w portalu internetowym Aleteia Polska.

http://pl.aleteia.org/author/zuzanna-gorska/

Erasmus Day: Spotkania informacyjne o Programie Erasmus+ dla studentów

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkania informacyjne na temat studiów częściowych oraz praktyk w ramach Programu Erasmus+. Spotkania odbędą się podczas Erasmus Day w czwartek 8 grudnia 2016 roku, w Kampusie Dewajtis oraz Wóycickiego.

Spotkania informacyjne na temat studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+:

  • godz. 9.30, s. 210, Nowy Budynek, Kampus Dewajtis
  • godz. 11:15, s. 327, bud. 21, Kampus Wóycickiego
  • godz. 14:00, s. 327, bud. 21, Kampus Wóycickiego

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (08.12.2016) - zaproszenie

Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz zainteresowanych prezentowaną tematyką badawczą zapraszamy na najbliższe posiedzenie naszego oddziału w dniu 8 grudnia (czwartek) o godz. 14.00 w sali seminaryjnej Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW (kampus na Młocinach, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 19, sala 1927). Podczas spotkania referat nt.: Rola i działania WHO w Polsce wygłosi dr Paulina Karwowska Dyrektor World Health Organization Country Office in Poland.

Zarząd PTA – oddziału warszawskiego

Debata „Kultura? A cóż to takiego?” (19.12.2016) - zaproszenie

W imieniu Redakcji czasopisma popularno-filozoficznego „Filozofuj!” i Klubu „Filozofuj!” w Warszawie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w debacie filozoficznej wokół nr. 11 „Filozofuj!” pt. „Kultura? A cóż to takiego?”. Debata odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w księgarnio-kawiarni „Tarabuk” na ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie o godzinie 18.30. Dyskutować będą: prof. dr hab. Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Robert Piłat z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Czytaj więcej

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" - edycja 2016/2017

W nowym roku akademickim wznawiamy działalność seminarium WFCh "Oblicza racjonalności". Zapraszamy wszystkich pracowników, a także zainteresowanych doktorantów i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Terminy kolejnych planowanych spotkań w roku akademickim 2016/2017 to: 26.01.2017; 23.02.2017; 27.04.2017; 25.05.2017; 22.06.2017, godz. 16:30, sala 201, bud. 23.

Autorzy i tematy wystąpień będą zapowiadane w osobnej informacji.

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Inspiracje chrześcijańskie w etyce"

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na wielką różnorodność współczesnych form uprawiania etyki chrześcijańskiej. Monografia zawiera m.in. analizę relacji istniejącej między obrazem świata i przedzałożeniami etyki chrześcijańskiej oraz podejmuje problem uzasadnienia godności człowieka w świecie postmetafizycznym. Interesujące są także rozważania o powinności człowieka, której nie da się ustalić w sposób teoretyczny, ponieważ jest ona swego rodzaju idiomem postępowania. W niektórych przypadkach właściwe odczytanie kodu powinności może stać się źródłem czynów ponadobowiązkowych, chwalebnych, a nawet heroicznych, dzięki którym świat podąża w stronę dobra.

Filozofia w programie II Polskiego Radia z udziałem prof. R. Piłata

Zapraszamy do wysłuchania cyklicznych audycji pt. "Rachunek myśli" emitowanych w programie II Polskiego Radia z udziałem pracownika IF WFCh prof. Roberta Piłata, m.in.: Jak filozofia tłumaczy samotność?; Furia. Nieopanowan gniew okiem filozofa; "Próby" Montaigne'a, czyli czego uczą filozofowie: http://www.polskieradio.pl/8/5534

Wizyta studyjna pracowników CLP WFCh w Politechnice Świętokrzyskiej

W dniu 28 października 2016 roku pracownicy Instytutu Psychologii z Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW odbyli wizytę studyjną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Centralne Laboratorium Psychologiczne IP UKSW reprezentowali: prof. dr hab. Jan F. Terelak (kierownik CLP) z zespołem Pracowni Psychologii Transportu: dr Moniką Małkiewicz (kierownik PTS), dr. Olafem Truszczyńskim, dr. Zdzisławem Kobosem oraz mgr. Dominikiem Gołuchem. Uczelnie przyjmującą reprezentował prof. dr hab. Inż. Tomasz L. Stańczyk (Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu) wraz z pracownikami naukowymi i naukowo-technicznymi.

Prof. dr hab. Jan F. Terelak i dr  Rafał S. Jurecki na tle dynamicznego symulatora samochodu Czytaj więcej

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach