Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniach 22.12.-6.01.

Informujemy, że w dniach 22 grudnia - 6 stycznia sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

Wnioski na I turę dofinansowań Prorektora do inicjatyw kół naukowych

Można już składać wnioski na I turę dofinansowań Prorektora do inicjatyw Kół naukowych. Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informuję, że termin składania wniosków biorących udział w pierwszej turze trybu konkursowego upływa 15 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00. Komplet dokumentów zawierający dokładny opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć do Działu Kształcenia (pok. 037) lub elektronicznie na adres e-mail kola@uksw.edu.pl. Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie wymagane podpisy, w przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Czytaj więcej

Absolwent WFCh zwycięzcą konkursu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie

Dr Janusz Kapusta, absolwent filozofii WFCh na dawnej ATK wygrał konkurs ogłoszony pod auspicjami kanadyjskiego rządu na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie. 11 grudnia oficjalnie ogłoszono, że konkurs na projekt pomnika Pamięci Ofiar Komunizmu w Ottawie wygrał zespół dra Janusza Kapusty (Team Kapusta) w składzie: Janusz Kapusta, Voytek Gorczyński, architekt mieszkający w Toronto i Andrzej Pawlik, architekt mieszkający w Warszawie. Monument zostanie zbudowany w centralnym punkcie stolicy Kanady, tuż przy budynku parlamentu. Jak mówi Ludwik Klimkowski, prezes organizacji Tribute to Liberty i wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, będzie to jedno z najważniejszych miejsc pamięci w Kanadzie. Pomnik będzie znaczący pod wieloma względami. Koszt jego budowy szacowany jest na 4 mln dolarów.

Więcej na ten temat: http://www.greenpointpl.com/janusz-kapusta-zwyciezyl-w-konkursie-na-projekt-pomnika-ofiar-komunizmu-w-kanadzie/

Nowe publikacje WFCh - „Opera Philosophorum Medii Aevi” t. 9.3 i 9.4 – Tomasz z Akwinu: Opuscula – Listy

Część trzecia dziewiątego tomu „Opera philosophorum medii aevi” stanowi kontynuację dwóch poprzednich i zawiera teksty Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu Artura Andrzejuka, Lecha Szyndlera, Michała Głowali i ks. Adama Filipowicza. W obecnym woluminie przeważają opuscula podejmujące problematykę teologiczną, czego reprezentatywnym przykładem jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa Wcielonego w przekładzie L. Szyndlera oraz Komentarz do dekretałów Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku (Super decretales) w przekładzie ks. A. Filipowicza. W tomie tym znaleźć można również przekład filozoficznego traktatu – O zasadach natury, którego dokonał A. Andrzejuk, a także tłumaczenie fragmentu Komentarza do Sentencji Akwinaty, poświęconego zagadnieniu odrębności cnót, którego dokonał M. Głowala. Czytaj więcej

Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentek IP WFCh za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia na rok 2014/2015 studentkom WFCh. Są to p. Katarzyna Anna Włodarska (psychologia) i p. Emilia Zyskowska (psychologia). Serdecznie gratulujemy!

Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania serii rozmów z wybitnymi przedstawicielami filozofii polskiej: prof. W. Stróżewskim, prof. J. Domańskim, prof. A. B. Stępniem, ks. prof. T. Ślipką.

http://filozofia.uksw.edu.pl/node/237

XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Hasłem konferencji jest "Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka  w dobie globalizacji". Wszystkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie  konferencji: http://okpr2015.pl
Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji nad rozwojem człowieka.

Prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska - Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Nowa publikacja WFCh - "Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków"

Czy filozofia jest nauką i czy należy jej uczyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia, warto jednak mieć na uwadze, że przekaz treści filozoficznych nie może być zwykłym procesem dydaktycznym, lecz powinien zmierzać do tego, by odbiorca uświadomił sobie, że jest to wiedza o nim samym jako człowieku, i by zachęcić go do jej sprawdzania we własnym doświadczeniu. Sięganie do istoty zjawisk podstawowych i własnego przeżycia ma zapobiec prezentowaniu filozofii jako nauki „martwej”, „zimnej” i sprawić, że będzie się ją traktować jako swoisty przewodnik po życiu. W książce pod red. W. Kamińskiej i P. Mroczkiewicza kilkunastu autorów dzieli się swoimi pomysłami, jak wzbudzić w uczniach ciekawość do tej dziedziny, jak powiązać ją z innymi przedmiotami szkolnymi, a przy tym skutecznie realizować wymogi podstawy programowej. Czytaj więcej

UKSW wśród najpopularniejszych uczelni w Polsce!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało dane z tegorocznej rekrutacji na studia i zaprezentowało uczelnie, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazł się na trzecim miejscu wśród uniwersytetów i na ósmym miejscu wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Najpopularniejsze uczelnie w Polsce w roku akademickim 2014/2015:
1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Gdańska
3. Politechnika Poznańska
4. Politechnika Łódzka
5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informacja o zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti

Zachęcamy do udziału w zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti (Instytut Filozofii, Pontifical Lateran University, Vatican State) Zajęcia są uwzględnione w planie kierunku Filozofia oraz Erasmus, a także w planie zajęć studiów doktoranckich. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach osób spoza WFCh. Część zajęć jest realizowana przez e-learning, a wykłady odbywają sie w podanych terminach (styczeń 2015). Szczegóły w załączniku i w USOSweb.

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach