Komunikat wyborczy Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW dotyczący wyborów do Senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr hab.

W związku z wyborami do Senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy dr hab. Wydziałowa Komisja Wyborcza WFCh zwołuje zebranie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.

Zebranie odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 11:20 w sali 201, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Rozmowy kwalifikacyjne Erasmus+ studia

Uprzejmie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia w ramach programu Erasmus+ zgłoszonymi w rekrutacji uzupełniającej, odbędą się 13 czerwca w budynku Instytutu Psychologii, w sali 1421. Rozmowy rozpoczną się o godz. 8:00. O dokładnej godzinie swojej rozmowy kwalifikacyjnej każdy z kandydatów poinformowany zostanie U-Mailem. Jednocześnie przypominamy, że terminy egzaminów językowych zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych UKSW.

Komunikat wyborczy Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW dotyczący wyboru prodziekanów WFCh

W związku z wyborem prodziekanów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Wydziałowa Komisja Wyborcza WFCh zwołuje zebranie kolegium elektorów Wydziału w celu dokonania wyboru prodziekanów WFCh.

Zebranie odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w sali 201, budynek 23, ul. Wóycickiego 1/3.

Dr hab. Janina Buczkowska prof. UKSW
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Praktyki w programie Erasmus+ (ostatnie wolne miejsca)

Zostały jeszcze 2 wolne miejsca na praktyki dofinansowywane w programie Erasmus+. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych do 3 czerwca. Jednocześnie informujemy, że procedura aplikacyjna jest teraz łatwiejsza (szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem: http://dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=620&Itemid=215).

Podpis na karcie obiegowej - informacja dla studentów

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204

Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium. Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty, natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem http://bk.uksw.edu.pl/node/211. Czytaj więcej

International Student Service

(Click above to download our folder)

Przewodnik dla kandydatów na studia

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Terminy egzaminów w sesji letniej - studia niestacjonarne z psychologii

Terminy egzaminów w sesji letniej i w terminie wrześniowym są podane na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1514

Grant NCN dla doktoranta WFCh

Informujemy, że doktorant Instytutu Psychologii UKSW, mgr Radosław Rogoza, otrzymał grant NCN: (PRELUDIUM 10) na realizację projektu pt. "Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości". Wysokość grantu to 65 800 zł. Serdecznie gratulujemy!

Wybór dziekana WFCh

Informujemy, że w dniu 5 maja 2016 Kolegium Elektorów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dokonało wyboru dziekana WFCh na kadencję 2016-2020. Dziekanem  została wybrana Pani prof. dr hab. Anna Latawiec. Serdecznie gratulujemy!

Informacja dotycząca AŚSF

Informujemy, że termin składania aplikacji do Akademickiej Ścieżki Studiów Filozoficznych na rok 2016/2017 upływa 4 lipca 2016, natomiast termin rozliczenia za mijający rok 2015/2016 - 4 lipca 2016.

Posiedzenie komisji rozliczającej i kwalifikującej na kolejny rok odbędzie się 6 lipca o g. 14:00.

Więcej szczegółów dotyczących AŚSF: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/90

Seminarium naukowe Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW "Oblicza racjonalności" - zaproszenie

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczyna działalność Seminarium naukowe Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW "Oblicza racjonalności".

Najbliższe spotkania: Czytaj więcej

Informacja na temat możliwości podjęcia studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

W ramach programu uczenia się przez całe życie (LLLP) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia podjęcie studiów na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska, na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia się pozaformalnego (kursy, szkolenia) i nieformalnego (poprzez praktykę - doświadczenie zawodowe, a szerzej - życiowe).

Informacja ogólna

Wzór wniosku Czytaj więcej

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że dwa kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Psychologia (jednolite magisterskie) oraz Filozofia (II stopnia) otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia otrzymał certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia". Certyfikaty zostały przyznane w ramach I edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".

Czytaj więcej

Terminarz czynności wyborczych na WFCh

Uchwała Nr 1/2016 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 2 do Statutu UKSW, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ustala następujący terminarz czynności wyborczych:

1. Wybór elektorów Uniwersytetu - do 29 lutego  2016 r.
2. Wybór elektorów Wydziału - do 30 marca 2016 r.
3. Zgłaszanie kandydatów na Dziekana - do 21 kwietnia 2016 r.
4. Publikacja listy kandydatów na Dziekana - do 28 kwietnia 2016 r.
5. Zwołanie zebrania w celu prezentacji kandydatów na Dziekana; przeprowadzenie zebrania wyborczego celem wyboru Dziekana i stwierdzenie wyboru Dziekana - do 5 maja 2016 r.
6. Ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska Prodziekanów; przeprowadzenie zebrania wyborczego i ustalenie wyboru Prodziekanów - do 31 maja 2016 r.
7.
Wybór członków Senatu i Rady Wydziału - do 30 czerwca 2016 r. Czytaj więcej

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach