Dyżury prof. M. Ryś

Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś we wrześniu będzie na dyżurze  w następujących terminach:
9.09.2014 - g. 11.00-13.00; 19.09.2014 - g. 11.00-13.00; 23.09.2014 - g. 11.00-13.00; 30.09.2014 - g. 11.00-13.00
.

Zmiana godziny egzaminu poprawkowego - dr A.Cebula

Zmiana godziny egzaminu poprawkowego u dr A.Cebuli - 8.09.,  godz. 13.00.

Mgr M. Szuligowska - terminy dyżurów w sesji poprawkowej

Terminy dyżurów mgr Marii Szuligowskiej w sesji poprawkowej: 4.09. i 11.09, od godz. 10.00 w sali 1913.

Wnioski o pomoc materialną dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:
1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku
2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:
- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca
- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.
3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2014 roku.

Camp Zero 2014 - Najlepszy obóz integracyjny

Drodzy Studenci!

Nadchodzi najlepszy obóz integracyjny pod słońcem! Camp Zero 2014 zbliża się wielkimi krokami.

Obóz odbędzie się w dniach 16-22 września 2014 roku w Łazach k. Mielna. Czytaj więcej

Oferta praktyk studenckich dla studentów psychologii

Szkoła podstawowa nr 80 w Warszawie (Bielany) zaprasza wolontariuszy-praktykantów do współpracy w roku szkolnym 2014/2015 (listopad-czerwiec).

Umożliwiamy:
- poznanie specyfiki pracy psychologa w szkole
- współuczestnictwo w zajęciach profilaktycznych szkoły
- uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych w roli wspierającej dla dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, mających problemy edukacyjne.

Zapraszamy zaangażowanych studentów 3-5 roku.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV.
Kontakt: Agata Łażewska, psycholog szkolny – a.lazewska@gmail.com, tel. 502 18 44 92.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków: Czytaj więcej

Wyniki ankiet studenckich za semestr zimowy 2013/2014

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet studenckich dotyczących zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1052.

Ponadto informujemy, że ankieta dotycząca zajęć w semestrze letnim 2013/2014 będzie otwarta do 14 września. Serdecznie prosimy wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach o wypełnienie ankiety. Jej wyniki zostaną opublikowane na początku października.

Rejestracja na lektoraty - informacje

Informacje o rejestracji na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych (o obowiązkowym wykonaniu testu poziomującego i rejestracji do grup) oraz dla studentów stacjonarnych z wyższych lat studiów (rejestracja na kontynuacje) są dostępne na stronie: http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

Dyżur dr Edwarda Grotta

Dyżur dr Edwarda Grotta odbędzie się w dniu 4.09.2014 r. (czwartek) w godz. 18.00-19.30  w sali 1909 (bud.19).

Terminy egzaminów poprawkowych - studia stacjonarne

Terminy egzaminów poprawkowych w sesji letniej 2013/2014:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Trwa dodatkowa rejestracja na studia - zapraszamy!

Na studia stacjonarne I stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja dodatkowa  trwa od 6 sierpnia (od godz. 12.00) do 14 września (do tego dnia należy założyć konto, zaznaczyć przedmioty wymagane i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!).

Na studia stacjonarne II stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja trwa: od 29 lipca (od. godz. 12.00) do 14 września (do tego dnia należy założyć konto, wpisać średnią z toku studiów, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!). Czytaj więcej

Dyżur w sesji poprawkowej dr Zuzanny Górskiej

Dyżur w sesji poprawkowej dr Zuzanny Górskiej w dniu 2 września w godzinach: 15:30-16:30.

60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW

60 lat temu, 2 sierpnia 1954 roku, decyzją ówczesnej Rady Ministrów została powołana do istnienia Akademia Teologii Katolickiej (ATK), a w ramach ATK Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh). Od 1999 roku WFCh funkcjonuje jako jeden z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Zmiana pomieszczeń dziekanatu i sekretariatu studiów doktoranckich

Informujemy, że nastąpiła zmiana pomieszczeń dziekanatu studiów dziennych - p. 301, sekretariatu studiów doktoranckich - p. 1441 w budynku Instytutu Psychologii (nr 14) i dziekanatu studiów niestacjonarnych z ochrony środowiska - pok. 301.

Zmiana adresu Działu Pomocy Materialnej dla Studentów

W związku z przeprowadzką Działu Pomocy Materialnej dla Studentów informujemy, że od dnia 08.07.2014r. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie mieścił się w pok. 003 i 004 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3.

ERASMUS+ informacje ogólne i ERASMUS+ 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ERASMUS +

Stypendia MNiSzW 2014/2015

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl

Informacja dla studentów - praca dyplomowa

W związku z aktualizacją procedury dyplomowania i wdrażaniem procedury „antyplagiatowej” studenci, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września, proszeni są o dostarczenie wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu WFCh płyty z wersją elektroniczną pracy (dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf). Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora (także numer indeksu), zawierać tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę instytutu i rok, w którym praca była złożona.

Rezygnacja z pobierania opłat za kolejny kierunek studiów

Decyzją Władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach