Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 29.09.2016

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych - Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  29 września 2016 (czwartek) o godz. 9:30 - budynek nr 23, sala 105-106 (kampus przy ul. Wóycickiego).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 2: marzec - wrzesień 2016):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_2_03.2016-09.2016.pdf

Wyniki ankiet studenckich 2015/2016 - semestr letni

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej w USOS w semestrze letnim 2015/2016 (studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie - wszystkie kierunki):

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/2079

Wszystkim studentom i doktorantom, którzy zechcieli wypełnić ankietę, DZIĘKUJEMY!

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2016/2017 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:

  • I tura: 23.09. (godz. 9:00) - 26.09. (godz. 23:59)
  • II tura: 29.09. (godz. 9:00) - 02.10. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych. Czytaj więcej

O czym warto pamiętać w związku z rejestracją na zajęcia?

Zachęcamy do zapoznania się z przypomnieniami i sugestiami dotyczącymi rejestracji na zajęcia (rozpoczęcie rejestracji na zajęcia na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym: 23.09., godz. 9:00).

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Nowa publikacja pracownika IF WFCh

Jan Sochoń: Człowiek i twórczość, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w sprawie dodatkowej rejestracji na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy na studia dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbędzie się 6 października o godzinie 13:30 w sali 101 (budynek 23).

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie:

http://wfch.uksw.edu.pl/node/2059

Zaproszenie do udziału w konferencji "Wokół normatywności" - 15.12.2016

Instytut Filozofii WFCh UKSW zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na konferencję naukową: "WOKÓŁ NORMATYWNOŚCI". Termin konferencji: 15.12.2016.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do badaczy zajmujących się problemem normatywności w filozofii współczesnej. Sugerowane problemy/pytania: Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca Erasmus+

Od 13.09 do 13.10 będzie można składać wnioski w USOSweb na wyjazdy na studia dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus+ (rekrutacja uzupełniająca). W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów wyjeżdżających, dr Dominiką Dzwonkowską (d.dzwonkowska@uksw.edu.pl).

Informacje DPM na temat składania wniosków dotyczących stypendiów

Uwaga studenci i doktoranci!

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat. Czytaj więcej

Informacja dla studentów I roku - zajęcia z j. nowożytnego

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że studenci I roku studiów stacjonarnych w celu rejestracji na zajęcia z języka nowożytnego w pierwszej kolejności zobowiązani są do wypełnienia testu poziomującego.

Test poziomujący dostępny będzie w dniach od 1 września 2016 roku do dnia 2 października 2016 roku.

Studenci wypierający zajęcia na poziomie A1 nie wypełniają testu poziomującego. Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku będzie dostępna w dniach od 16 września 2016 roku do dnia 16 października 2016 roku. Rejestracja na kontynuację lektoratu (II rok i wyżej) dostępna będzie w dniach od 23 września 2016 roku od godziny 11:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Studium Języków Obcych UKSW w zakładce: Rejestracja.

KONGRES O MĘŻCZYŹNIE: "ADAMIE - GDZIE JESTEŚ?" (22.10.2016) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w kongresie "Adamie - gdzie jesteś?" w dniu 22 października 2016.

(kliknij powyżej, aby pobrać)

Studia Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień - zapraszamy!

Program studiów w roku 2016/2017: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/595

Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland", Warszawa - UKSW, 20.03.2017

20 marca 2017 r. przypada 30 rocznica ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland. Z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję naukową pt. "Theoria i praxis zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland". Mamy nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze jego perspektywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a obrady będą przebiegały w kilku równoległych sekcjach tematycznych. Szerokiemu zakresowi idei zrównoważonego rozwoju odpowiada różnorodny skład komitetu organizacyjnego konferencji. Stanowią go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz samorządowcy z m. st. Warszawy. Czytaj więcej

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach