KONGRES O MĘŻCZYŹNIE: "ADAMIE - GDZIE JESTEŚ?" (22.10.2016) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w kongresie "Adamie - gdzie jesteś?" w dniu 22 października 2016.

Program kongresu:

Studia Podyplomowe Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień - zapraszamy!

Program studiów w roku 2016/2017: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/595

Wyjazd integracyjny CAMP ZERO 2016 - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wsztystkich kandydatów na studia, studentów i absolwentów do wzięcia udziału w 5 edycji wyjazdu integracyjnego Camp Zero! Jest to obóz organizowany przez Samorząd Studentów UKSW i Fundację Wyszyńskiego. Oferujemy 6 niepowtarzalnych dni spędzonych w Łazach k. Mielna. Podobnie jak w poprzednich latach, przygotowaliśmy dla wszytskich uczestników mnóstwo atrakcji. Będzie to doskonała okazja, żeby zintegrować się ze znajomymi z uczelni.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.campzero.pl/
oraz na naszym facebookowym wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/1121340664592128/

Do zobaczenia 5 września!

Samorząd Studentów UKSW

Wyniki wyborów dyrektorów Instytutów WFCh

Informujemy, że Rady poszczególnych Instytutów WFCh dokonały wyborów swoich dyrektorów na kadencję 2016-2020. Dyrektorami zostali wybrani:

  • dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW - Instytut Filozofii
  • dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW - Instytut Psychologii
  • dr hab. Jacek Tomczyk - Instytut Ekologii i Bioetyki

   

Ponadto wybrano zastępców dyrektora Instytutu Psychologii, którymi zostali: Czytaj więcej

Dyżury prof. L. Grzesiuk (wrzesień)

Informujemy o dyżurach wrześniowych prof. Lidii Grzesiuk, które będą odbywały się w środy w godz. 14:00-15:00 w pok. 1442.

W każdą środę września podczas dyżuru prof. L. Grzesiuk odbędzie rozmowy: 1) ze studentami-kandydatami na seminarium magisterskie p.t. Mobbing (1) w miejscu pracy i (2) w szkole - przejawy, przyczyny i konsekwencje; 2) z osobami zainteresowanymi podjęciem w pracy doktorskiej problematyki n.t. Badania nad psychoterapią - cechy pacjenta, doświadczenia z przebiegu psychoterapii oraz bezpośrednia i odroczona skuteczność psychoterapii.

Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland", Warszawa - UKSW, 20.03.2017

20 marca 2017 r. przypada 30 rocznica ogłoszenia tzw. Raportu Brundtland. Z tej okazji organizujemy międzynarodową konferencję naukową pt. "Theoria i praxis zrównoważonego  rozwoju. 30  lat  od  ogłoszenia  Raportu  Brundtland". Mamy nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania w zakresie teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze jego perspektywy.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, a obrady będą przebiegały w kilku równoległych sekcjach tematycznych. Szerokiemu zakresowi idei zrównoważonego rozwoju odpowiada różnorodny skład komitetu organizacyjnego konferencji. Stanowią go teoretycy z Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praktycy z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz samorządowcy z m. st. Warszawy. Czytaj więcej

Grant NCN dla doktorantki WFCh

Z radością informujemy, że doktorantka Instytutu Psychologii WFCh mgr Ilona Skoczeń otrzymała grant NCN na stypendium doktorskie w ramach programu ETIUDA4 za projekt "Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji". Serdecznie gratulujemy!

Nowe seminarium doktoranckie z psychologii - prof. L. Grzesiuk

Od roku akademickiego 2016/2017 będzie  można realizować studia doktoranckie z psychologii pod opieką naukową p. prof. dr hab. Lidii Grzesiuk.
Proponowana tematyka prac doktorskich to: 
• „Cechy pacjenta a bezpośrednia skuteczność psychoterapii”,
• „Doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii a jej odroczona skuteczność
• „Cechy pacjenta i doświadczenia z psychoterapii a rozbieżność między bezpośrednią i odroczoną skutecznością psychoterapii”
•  lub inne, z zakresu psychoterapii.
Osoby zainteresowane winny skontaktować się z Panią Profesor (l.grzesiuk@uksw.edu.pl), celem uzgodnienia projektu badawczego i uzyskania rekomendacji.

Nagroda dla pracownika IEiB dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie  prof. dr hab. Marek Krawczyk oraz Senat WUM przyznali nagrodę naukową II stopnia za badania i publikacje naukowe dotyczące badania zmienności nerwu uszno-skroniowego dr. hab. Jackowi Tomczykowi, pracownikowi IEiB WFCh. Serdecznie gratulujemy!

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

MNiSzW ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Szczegóły są dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Dyżury dziekańskie w okresie wakacyjnym

Terminy dyżurów dziekańskich w okresie wakacyjnym są dostępne na stronie:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/wladze_wydzialu

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 30 września 2016 r. (okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2016 r.) oraz do 30 listopada 2016 r. (na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2016/2017 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

Osoby składające wniosek muszą spełniać następujące wymagania formalne:    Czytaj więcej

International Student Service

(Click above to download our folder)

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych na WFCh

Z wielką radością informujemy, że dwa kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej: Psychologia (jednolite magisterskie) oraz Filozofia (II stopnia) otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto kierunek Psychologia otrzymał certyfikat specjalny "Lider Jakości Kształcenia". Certyfikaty zostały przyznane w ramach I edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością".

Czytaj więcej

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach