Dyżur dr M. Mynarskiej - 1.09.

Dyżur w sesji poprawkowej dr Moniki Mynarskiej odbędzie się w dniu 1 września (poniedziałek), w godz. 12:00 - 13:00.

Wyniki ankiet studenckich za semestr zimowy 2013/2014

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet studenckich dotyczących zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1052.

Ponadto informujemy, że ankieta dotycząca zajęć w semestrze letnim 2013/2014 będzie otwarta do 14 września. Serdecznie prosimy wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach o wypełnienie ankiety. Jej wyniki zostaną opublikowane na początku października.

Rejestracja na lektoraty - informacje

Informacje o rejestracji na lektoraty dla studentów I roku studiów stacjonarnych (o obowiązkowym wykonaniu testu poziomującego i rejestracji do grup) oraz dla studentów stacjonarnych z wyższych lat studiów (rejestracja na kontynuacje) są dostępne na stronie: http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.

Dyżur dr Edwarda Grotta

Dyżur dr Edwarda Grotta odbędzie się w dniu 4.09.2014 r. (czwartek) w godz. 18.00-19.30  w sali 1909 (bud.19).

Terminy egzaminów poprawkowych - studia stacjonarne

Terminy egzaminów poprawkowych w sesji letniej 2013/2014:

http://www.wfch.uksw.edu.pl/terminy_egzaminow

Trwa dodatkowa rejestracja na studia - zapraszamy!

Na studia stacjonarne I stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja dodatkowa  trwa od 6 sierpnia (od godz. 12.00) do 14 września (do tego dnia należy założyć konto, zaznaczyć przedmioty wymagane i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!).

Na studia stacjonarne II stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja trwa: od 29 lipca (od. godz. 12.00) do 14 września (do tego dnia należy założyć konto, wpisać średnią z toku studiów, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!). Czytaj więcej

Dyżur w sesji poprawkowej dr Zuzanny Górskiej

Dyżur w sesji poprawkowej dr Zuzanny Górskiej w dniu 2 września w godzinach: 15:30-16:30.

60 lat istnienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK/UKSW

60 lat temu, 2 sierpnia 1954 roku, decyzją ówczesnej Rady Ministrów została powołana do istnienia Akademia Teologii Katolickiej (ATK), a w ramach ATK Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh). Od 1999 roku WFCh funkcjonuje jako jeden z wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czytaj więcej

Zmiana pomieszczeń dziekanatu i sekretariatu studiów doktoranckich

Informujemy, że nastąpiła zmiana pomieszczeń dziekanatu studiów dziennych - p. 301, sekretariatu studiów doktoranckich - p. 1441 w budynku Instytutu Psychologii (nr 14) i dziekanatu studiów niestacjonarnych z ochrony środowiska - pok. 301.

Zmiana adresu Działu Pomocy Materialnej dla Studentów

W związku z przeprowadzką Działu Pomocy Materialnej dla Studentów informujemy, że od dnia 08.07.2014r. Dział Pomocy Materialnej dla Studentów będzie mieścił się w pok. 003 i 004 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3.

ERASMUS+ informacje ogólne i ERASMUS+ 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ERASMUS +

Stypendia MNiSzW 2014/2015

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: http://www.nauka.gov.pl

Informacja dla studentów - praca dyplomowa

W związku z aktualizacją procedury dyplomowania i wdrażaniem procedury „antyplagiatowej” studenci, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września, proszeni są o dostarczenie wraz z pracą dyplomową do Dziekanatu WFCh płyty z wersją elektroniczną pracy (dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf). Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora (także numer indeksu), zawierać tytuł pracy, nazwisko promotora, nazwę instytutu i rok, w którym praca była złożona.

Rezygnacja z pobierania opłat za kolejny kierunek studiów

Decyzją Władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

Informacja o terminach dyżurów dziekańskich w okresie wakacji

Terminy dyżurów dziekańskich w okresie wakacyjnym: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1127

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl) serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW do udziału w XVIII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Program stypendialny umożliwia odbycie 6-12 miesięcznego zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium można zrealizować zaproponowany przez siebie projekt badawczy dotyczący ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. Czytaj więcej

Ankieta studencka w USOS za semestr letni 2013/2014 - od 16.06.

16 czerwca (pn) zostanie otwarta ankieta studencka w USOS dotycząca zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa i jest ważnym elementem oceny jakości kształcenia na naszym Wydziale. Ankieta będzie dostępna do 14 września 2014.

Jednocześnie informujemy, że zbiorcze wyniki ankiet z wcześniejszych lat są dostępne na stronie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/562. Wyniki ankiety za semestr zimowy roku 2013/2014 zostaną opublikowane na stronie WFCh do końca sierpnia.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od czerwca, jak co roku, młodzi ludzie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. To już jubileuszowa, bo dziesiąta edycja programu, który skierowany jest m.in. do studentów uczących się w Warszawie.

Aby otrzymać stypendium, wystarczy wypełnić wniosek na stronie formularze.centrumjp2.pl, wydrukować go, a potem przynieść lub wysłać do biura Centrum Myśli Jana Pawła II. Termin składania wniosków dla uczniów mija 30 lipca, studenci mogą składać wnioski do końca września. Czytaj więcej

Sesja poprawkowa - psychologia niestacjonarna

 

Zmiana godziny egz z psychologii spolecznej na godz 11.00

Terminy egzaminów w załączniku.

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach