Nowa publikacja WFCh - "Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków"

Czy filozofia jest nauką i czy należy jej uczyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia, warto jednak mieć na uwadze, że przekaz treści filozoficznych nie może być zwykłym procesem dydaktycznym, lecz powinien zmierzać do tego, by odbiorca uświadomił sobie, że jest to wiedza o nim samym jako człowieku, i by zachęcić go do jej sprawdzania we własnym doświadczeniu. Sięganie do istoty zjawisk podstawowych i własnego przeżycia ma zapobiec prezentowaniu filozofii jako nauki „martwej”, „zimnej” i sprawić, że będzie się ją traktować jako swoisty przewodnik po życiu. W książce pod red. W. Kamińskiej i P. Mroczkiewicza kilkunastu autorów dzieli się swoimi pomysłami, jak wzbudzić w uczniach ciekawość do tej dziedziny, jak powiązać ją z innymi przedmiotami szkolnymi, a przy tym skutecznie realizować wymogi podstawy programowej. Czytaj więcej

Sympozjum "Tomizm konsekwentny" - 29.11.2014 - zaproszenie

29 listopada 2014 w auli 101 odbędzie się sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny” połączone jest z uroczystością wręczenia nagród im. Prof. Mieczysława Gogacza, przyznawanych za najlepsze prace magisterskie z tomizmu. W tym roku gościem honorowym jest ks. prof. Andrzej Maryniarczyk z KUL. Oprócz laureatów nagrody głos zabiorą dawni studenci prof. Gogacz: dr Marek Prokop (arabista z Paryża) i dr Janusz Kapusta (grafik z Nowego Jorku, autor dyplomu Nagrody). Szersze informacje na: www.katedra.uksw.edu.pl

ZASADY - WIERNOŚĆ - WARTOŚCI. O SZTUCE ŻYCIA WEDŁUG KS. PROFESORA JÓZEFA MARCELEGO DOŁĘGI I PROFESORA ANDRZEJA GRZEGORCZYKA - zaproszenie

Zapraszamy na konferencję pierwszą w cyklu poświęconym współczesnym polskim uczonym: ZASADY - WIERNOŚĆ - WARTOŚCI. O SZTUCE ŻYCIA WEDŁUG KS. PROFESORA JÓZEFA MARCELEGO DOŁĘGI I PROFESORA ANDRZEJA GRZEGORCZYKA, która odbędzie się 28 listopada 2014 roku na terenie SGGW w budynku nr 8, w sali nr 112; początek spotkania o g. 11.00. Szczegółowy program w załączniku.

Certyfikat dla UKSW od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, iż nasza uczelnia otrzymała certyfikat od Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych za prowadzenie działań zmierzających do czynnego włączania osób niepełnosprawnych do życia społecznego i przyczynianie się tym samym do ich pełnej rehabilitacji. Tzw. "audyt dostępności" przebiegł pomyślnie i uznano iż UKSW jest miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnym i w pełni dostosowanym do ich potrzeb.

UKSW wśród najpopularniejszych uczelni w Polsce!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało dane z tegorocznej rekrutacji na studia i zaprezentowało uczelnie, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazł się na trzecim miejscu wśród uniwersytetów i na ósmym miejscu wśród wszystkich uczelni wyższych w Polsce.

Najpopularniejsze uczelnie w Polsce w roku akademickim 2014/2015:
1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Gdańska
3. Politechnika Poznańska
4. Politechnika Łódzka
5. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6. Uniwersytet Warszawski
7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szkolenie BHP - psychologia niestacjonarma

Szkolenie dla studentów psychologii niestacjonarnej odbędzie się 28 listopada od godz 16.30:

Grupa I o 16.30 lektorat - o 18.15 szkolenie BHP

Grupa II o 16.30 szkolenie BHP - o 18.15 lektorat

V Ogólnopolska Studencko–Doktorancka Konferencja Naukowa "Psychodebiuty" - zaproszenie

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Psychodebiuty", która odbędzie się w dniach 9 i 10 stycznia 2015 roku.

Kontynuując sukces poprzedniej edycji, planowane są dwa dni bardzo aktywnych warsztatów, wykładów plenarnych, referatów, sesji posterowych. Więcej informacji znajduje się w dołączonym pliku oraz na stronach internetowych konferencji:
http://psychodebiuty.wzks.uj.edu.pl/
https://www.facebook.com/pages/Psychodebiuty-Og%C3%B3lnopolska-Studencko-Doktorancka-Konferencja-Naukowa/859404987423398ó

DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP (dla studentów, którzy dotąd nie zaliczyli szkolenia)

DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 20.11.2014 (czwartek), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;
2 termin - 24.11.2014 (poniedziałek), godz. 17.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 30.11.2014 (niedziela), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Prosimy o przybycie na szkolenie w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
2. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
3. Szkolenie w zakresie bhp jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, proszony jest o bardzo poważne potraktowanie sprawy i przybycie na szkolenie.
Czytaj więcej

Termin podpięcia przedmiotów wybranych do zaliczenia w semestrze zimowym - przypomnienie (studia stacjonarne)

Szanowni Studenci!
W związku z wprowadzonymi na naszym Wydziale od bieżącego roku akademickiego procedurą i harmonogramem dotyczącymi rejestracji na zajęcia i tzw. podpięcia przedmiotów na kontach w USOS (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1114; http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113) przypominamy, że do dnia 30 listopada 2014 (g. 23.59) należy dokonać ostatecznego podpięcia zajęć na Państwa kontach w USOS, które zamierzają Państwo zaliczać w semestrze zimowym 2014/2015. Po tym terminie możliwość podpinania lub odpinania zajęć podpiętych zostanie zablokowana, co oznacza brak możliwości zmiany decyzji co do zaliczania/niezaliczania danych przedmiotów.
Czytaj więcej

Informacja o zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti

Zachęcamy do udziału w zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti (Instytut Filozofii, Pontifical Lateran University, Vatican State) Zajęcia są uwzględnione w planie kierunku Filozofia oraz Erasmus, a także w planie zajęć studiów doktoranckich. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach osób spoza WFCh. Część zajęć jest realizowana przez e-learning, a wykłady odbywają sie w podanych terminach (styczeń 2015). Szczegóły w załączniku i w USOSweb.

 

Międzynarodowa konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy" - zaproszenie

Instytut Filozofii UKSW zaprasza na współorganizowaną z ośrodkami naukowymi Austrii, Chorwacji, Niemiec, Watykanu międzynarodową konferencję "Formal Methods and Science in Philosophy", która odbędzie  się w dniach 26.03.-28.03.2015 w IUC INTER-UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK (Chorwacja). Ogólną informację zawiera załączony plakat (POSTER_FM&S(P)).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Czytaj więcej

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach