Spotkanie wspomnieniowe w 15. rocznicę śmierci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego

Informujemy o spotkaniu wspomnieniowym w 15. rocznicę śmierci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego (profesora i prodziekana WFCh oraz prorektora ATK/UKSW) w dniu 13.10.2014 w Sopocie.

Spotkanie jest organizowane z inicjatywy wychowanków Księdza Profesora z duszpasterstwa akademickiego w Sopocie we współpracy z naszym Wydziałem.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

(Program spotkania dostępny na plakacie)

 

Dyżury planistów w sprawie uzupełnienia rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2014/2015 (studenci i doktoranci)

Informujemy, że dyżury planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów studiów stacjonarnych i doktorantów I i II roku, którzy nie zdołali zapisać się na nie z przyczyn od nich niezależnych w czasie rejestracji, odbędą się w następujących terminach:

kierunek Filozofia:

dr A. Waleszczyński: 07.10., g. 12.00-13.00, pok. 204 

dr M.-M. Weker: 07.10., g. 14.00-15.00, pok. 302

dr D. Kucharski: 07.10., g. 15.00-16.30, pok. 302

kierunek Psychologia:  Czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - 6.10.2014

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uroczystość odbędzie się 6 października 2014 r. (poniedziałek) o godz.11:00 w auli im. Jana Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Program Uroczystości:

godz. 09:00

  • Msza św. koncelebrowana w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW

godz. 11:00 Czytaj więcej

Nowe uczelnie partnerskie WFCh w ramach wymiany Erasmus (psychologia)

Informujemy, że dzięki podpisanym umowom, WFCh zyskała nowe uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus dla kierunku psychologia:

Ss. Cyril and Methodius University Skopje (Macedonia)

http://www.ukim.edu.mk/en_index.php – wymiana studentów;

Hasan Kalyoncu Üniversity (Turcja)

http://hku.edu.tr/eng/ – wymiana studentów i doktorantów

Miejsca w tych uczelniach są dostępne w rekrutacji uzupełniającej!

Konferencja CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO. Odbudowa spustoszonego οἶκος (oikos): 29.10.2014 - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w konferencji międzynarodowej organizowanej przez Instytut Ekologii i Bioetyki:

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

Odbudowa spustoszonego οἶκος (oikos)

29.10.2014

Szczegóły programu w załączniku i na plakacie.

(Studenci kierunku Ochrobna Środowiska za udział w sympozjum otrzymują 1 ECTS - rejestracja na sympozjum w USOS od 20 października).

Rejestracja na zajęcia WF

Informujemy, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych rozpocznie się 27 września od godz. 12.00. Termin zakończenia rejestracji - 20 października o godz. 8.00. Więcej informacji: www.swf.uksw.edu.pl

Termin składania wniosków o dofinansowanie dla kół studenckich i doktoranckich UKSW

Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informuję, że termin składania wniosków biorących udział w trzeciej turze trybu konkursowego upływa 10 października 2014 r. o godzinie 15:00. Komplet dokumentów zawierający opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć w dwóch wersjach: papierowej do Działu Kształcenia (pok. 038) i elektronicznej na adres e-mail kola@uksw.edu.pl.

Dofinansowanie nie możebyć przeznaczone na: Catering, poczęstunek, artykuły spożywcze; wolne przejazdy (bez delegacji, umów). Czytaj więcej

Informacja o zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti

Zachęcamy do udziału w zajęciach profesora wizytującego w Instytucie Filozofii - prof. Gianfranco Basti (Instytut Filozofii, Pontifical Lateran University, Vatican State) Zajęcia są uwzględnione w planie kierunku Filozofia oraz Erasmus, a także w planie zajęć studiów doktoranckich. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach osób spoza WFCh. Część zajęć jest realizowana przez e-learning, a wykłady odbywają sie w podanych terminach (styczeń 2015). Szczegóły w załączniku i w USOSweb.

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane przez system USOSweb odbędzie się w terminie: 06-19.10.2014.

Jak nie popełnić plagiatu? - praktyczny przewodnik antyplagiatowy

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez dr Natalię Kohtamäki (WPiA UKSW) praktycznym przewodnikiem antyplagiatowym.

Wybory uzupełniające do RWFCh - pracownicy naukowo-dydaktyczni niesamodzielni i pracownicy administracji

Informacja o terminach wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych niesamodzielnych i pracowników administracji (załączniki).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

UWAGA!!! REJESTRACJA UZUPEŁNIAJĄCA W IRK:

Na studia stacjonarne I i II stopnia z FILOZOFII i z OCHRONY ŚRODOWISKA rejestracja trwa od 19 września (od godz. 18.00) do 5 października (do tego dnia należy założyć konto, zaznaczyć przedmioty wymagane i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną - ostatni dzień rejestracji jest także ostatnim dniem wnoszenia opłat!).

Ogłoszenie wyników na kontach w IRK nastąpi 8 października o godz. 12.00; przyjmowanie dokumentów 9-10 października 2014 r. Czytaj więcej

Rejestracja na zajęcia dla studentów psychologii niestacjonarnej - semestr zimowy

Rejestracja na semestr zimowy będzie trwać od 23.09 od godz. 21.00 do 15.10. do godz. 23.00. Prosimy o uważne rejestrowanie się na grupy ćwiczeniowe. Rejestracja obejmuje studentów, którzy mają wszystko zaliczone.

Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla pracowników niesamodzielnych WFCh - 7.10.2014

W dniu 7 października (wt) o g. 17.30 (sala 201, budynek nr 23) odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjnej dla niesamodzielnych pracowników WFCh połączone z wyborami brakujących przedstawicieli pracowników niesamodzielnych do Rady Wydziału.

W programie spotkania m.in. informacje dotyczące badań naukowych, awansu zawodowego, dydaktyki oraz wybory 5 nowych członków RWFCh. (Planowany czas spotkania ok. 2 godz.).

ERASMUS+ - spotkanie informacyjne: 03.10.2014

Uwaga Studenci i Doktoranci! Trwa rekrutacja dodatkowa na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2014/15. Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 października.

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów naszego Wydziału odbędzie się 3 października o godzinie 9:30 w sali 1454 (budynek Instytutu Psychologii). Zapraszamy!

Oferta Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w roku 2014/2015 (załącznik).

Informacja na temat terminów rejestracji na przedmioty na studiach stacjonarnych i doktoranckich w roku 2014/2015

Prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurą rejestracji na przedmioty na studiach stacjonarnych i doktoranckich (doktoranci roku 1 i 2) prowadzonych na WFCh w roku 2014/2015.

Harmonogram rejestracji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Procedura rejestracji: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1114 Czytaj więcej

Informacja na temat przydziału do sekcji - psychologia

W załączniku informacja na temat przydziału do poszczególnych sekcji na kierunku psychologia.

Międzynarodowa konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy" - zaproszenie

Instytut Filozofii UKSW zaprasza na współorganizowaną z ośrodkami naukowymi Austrii, Chorwacji, Niemiec, Watykanu międzynarodową konferencję "Formal Methods and Science in Philosophy", która odbędzie  się w dniach 26.03.-28.03.2015 w IUC INTER-UNIVERSITY CENTRE DUBROVNIK (Chorwacja). Ogólną informację zawiera załączony plakat (POSTER_FM&S(P)).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Czytaj więcej

Prof. J. Terelak pełnomocnikiem ds. Komputerowego Laboratorium Psychologicznego CLNP

Informujemy, że prof. dr hab. Jan Terelak został mianowany przez Rektora UKSW pełnomocnikiem ds. Komputerowego Laboratorium Psychologicznego w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Publikacja WFCh: J. Krokos, Odsłanianie intencjonalności

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją WFCh:

Jan Krokos, Odsłanianie intencjonalności, Liber Libri, Warszawa 2013.

Więcej szczegółów:

http://liberilibri.pl/ksiazka/ods%C5%82anianie-intencjonalno%C5%9Bci

 

Wnioski o pomoc materialną dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:
1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku
2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:
- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca
- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.
3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2014 roku.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków: Czytaj więcej

ERASMUS+ informacje ogólne i ERASMUS+ 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ERASMUS +

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach