Przejdź do treści

Pełnomocnik ds. sprawozdawczości naukowej
ks. dr hab. Dariusz Kucharski

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr Joanna Skurzak – koordynator

Pełnomocnicy ds. realizacji programu Erasmus+

Filozofia
mgr Martyna Filcek

Ochrona środowiska
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Psychologia
dr Agnieszka Szymańska

Pełnomocnicy ds. praktyk studenckich

Filozofia
dr Andrzej Waleszczyński – praktyki nauczycielskie
dr Joanna Skurzak – 2 stopień filozofii – praktyki zawodowe
mgr Martyna Filcek – 1 stopień filozofii – praktyki zawodowe

Psychologia

dr Dominik Gołuch – specjalność Psychologia wspomagania rozwoju
dr Olaf Truszczyński – specjalność Psychologia pracy i organizacji
dr Sławomir Ślaski – specjalność Psychologia kliniczna i psychoterapia
dr hab. Waldemar Woźniak – specjalność Psychologia sądowa i penitencjarna
dr Piotr Szydłowski – praktyki nauczycielskie

Ochrona Środowiska
mgr Paweł Borkowski