Certyfikacja w terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Miło nam poinformować, że Instytut Psychologii otrzymał tytuł Instytucji certyfikującej w kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży". Instytut, funkcjonujący w ramach UKSW, jest autorem kwalifikacji oraz jedyną instytucją certyfikującą w Polsce. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ustalają rolę i warunki dla podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w walidacji efektów uczenia się. Po zawarciu umowy pomiędzy tymi podmiotami UKSW ogłosi terminy egzaminów certyfikujących w terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: "Świadek wiary i miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza i dr hab. Wandy Zagórskiej, prof. UKSW, pt. "Świadek wiary i miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)". Książka jest efektem trzech sympozjów naukowych poświęconych osobie i dziełom śp. ks. prof. T. Dajczera, które odbyły się w latach 2015 i 2017 na UKSW w Warszawie oraz w roku 2018 w Białymstoku. Zawiera 15 artykułów naukowych i 7 świadectw, jak też barwne tablice z wystawy, jaka towarzyszyła trzeciemu z sympozjów.

Opłatek Uniwersytecki w dniu 19 grudnia - godziny rektorskie

Informujemy, że w związku z obchodami Opłatka Uniwersyteckiego w dniu 19 grudnia 2019 od godziny 12:30 do godziny 15:00 obowiązują godziny rektorskie (w tym czasie zajęcia nie odbywają się). Zapraszamy studentów i pracowników do udziału w Opłatku Uniwersyteckim.

Grant NCN dla pracownika WFCh

Informujemy, że w gronie laureatów konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którzy uzyskali finansowanie swoich projektów badawczych znalazł się pracownik WFCh, dr Kinga Makuch. Pani doktor uzyskała finansowanie projektu pt. "Prawne instrumenty ochrony powietrza na przykładzie Polski i Niemiec". Serdecznie gratulujemy!

Powołanie kierowników kierunków studiów na WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 27 listopada 2019 powołał kierowników kierunków studiów prowadzonych na WFCh. Kierownikami zostali: dr Grzegorz Embros dla kierunku Ochrona Środowiska; dr Włodzimierz Strus dla kierunku Psychologia; dr Andrzej Waleszczyński dla kierunku Filozofia. Nowym kierownikom kierunków studiów serdecznie gratulujemy, życząc pomyślnego pełnienia ich funkcji.

Prof. K. Szostek przewodniczącym Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności

Z przyjemnością informujemy, że pracownik WFCh, prof. dr hab. Krzysztof Szostek został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Ministra dla dra Radosława Rogozy (IP WFCh)

Dr Radosław Rogoza znalazł się wśród 211 młodych naukowców, którzy otrzymali 3-letnie stypendia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował ich za innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie oraz międzynarodowy dorobek. Gratulujemy!

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Opus. Projekt "Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI)" otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 182 300,00 zł. Serdecznie gratulujemy.

Nagroda LUMEN 2019

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał nagrodę "LUMEN 2019" w kategorii Nagrody Specjalne za realizację projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Psychologii WFCh. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Konferencji LUMEN 2019, która odbyła się 19 listopada 2019, w Warszawie.

Kluczowym elementem projektu jest zmiana paradygmatu myślenia i działań dotyczących przejścia z opieki instytucjonalnej (szpital psychiatryczny) do opieki opartej o środowisko lokalne. W ramach utworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego osoby i rodziny otrzymują kompleksową pomoc w procesie zdrowienia, świadczoną przez jednostki i instytucje lokalne funkcjonujące w zintegrowanej sieci (do projektu włączono prawie 30 podmiotów). Projekt poprawił dostępność opieki psychiatrycznej w miejscu zamieszkania (oczekiwanie na wizytę spadło z kilku miesięcy do 72 godzin od zgłoszenia). Wsparciem objęto ponad 1,5 tys. osób (w tym 970 dorosłych, 592 dzieci i młodzieży), a wdrożone rozwiązania wspierają zmiany w przestrzeni społecznej.

Pomysłodawcom i realizatorom projektu serdecznie gratulujemy.

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: R. Piłat, "O rozsądku i jego szaleństwach"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh UKSW, prof. dra hab. Roberta Piłata: "O rozsądku i jego szaleństwach", PWN, Warszawa 2019.

W czasach, gdy mniemanie o ludzkiej naturze przenika gorycz, a namysł nad rolą wartości i ideałów wybrzmiewa śmiesznie, pora pokazać, że sztuka filozoficznej refleksji to nie bujanie w obłokach, ale sposób na uczynienie życia bogatszym. Ta książka to antidotum na cyniczną codzienność podporządkowaną wymogom „zdrowego rozsądku”. W każdym z 31 lekkich, choć pełnych erudycji esejów autor zastanawia się nad znaczeniem wartości – tych górnolotnych i tych przyziemnych – dla bycia współczesnym człowiekiem. Nie ogranicza się przy tym do samej filozofii, lecz swobodnie sięga do dzieł kultury, literatury i sztuki, by pokazać, że refleksyjność to nieodzowna cecha każdego człowieka o szerokich horyzontach, a między wzniosłymi ideałami a codziennym życiem toczy się gra, którą możemy wygrać.

Nowe publikacje pracowników IF: "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku"

Informujemy, że ukazały się publikacje autorstwa pracowników Instytutu Filozofii WFCh UKSW przygotowane w ramach projektu naukowego "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku" (strona projektu: https://pcph.ignatianum.edu.pl/).

Czytaj więcej

Studia na kierunku Psychologia z Certyfikatem EuroPsy

Z przyjemnością informujemy, że studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UKSW uzyskały Europejski Certyfikat Psychologa (tzw. Certyfikat EuroPsy).Info o certyfikacie: http://europsy.info.pl/

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach