Grant dla Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Miło nam poinformować, że Naukowe Towarzystwo Tomistyczne otrzymało dotację od Fundacji PZU na realizację projektu
pt. „Ojciec Józef Maria Bocheński jako filozof". Projekt przewiduje przygotowanie szeregu artykułów i ich publikację w Roczniku Tomistyczny
oraz udostępnienie mini wykładów na platformie You Tube. Filmy będę przygotowane przez p. Adriana Łazarskiego, studenta UKSW, twórcę kanału Sofiofilia i popularyzatora filozofii w przestrzeni internetowej. Artykuły zaś będą przygotowane przez pracowników i studentów UKSW, w szczególności: ks. bpa Jacka Grzybowskiego prof. UKSW; prof. Artura Andrzejuka; dra hab. Michała Zembrzuskiego prof. UKSW, ks. dra Marka Porwolika, inż. Macieja Nowaka, mgr Natalię Herold, Adriana Łazarskiego. Ponadto w projekcie wezmą udział: dr Izabella Andrzejuk, płk dr Jerzy Niepsuj (WAT), dr hab. Tomasz Pawlikowski (prof. WSEZiNS w Łodzi), dr Joanna Pyłat (PUNO), ks. dr Michał Cherubin (WSD Łomża). Koordynatorem projektu jest prof. Artur Andrzejuk.
Gratulujemy!

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studenta psychologii

Miło nam poinformować, że p. Piotr Jan Szymczak, student psychologii, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-...

Dyżury planistów po rejestracji

 
Planista Instytutu Filozofii będzie rozwiązywać problemy z rejestracją online/ mailowo w terminie od 1 do 5 marca. 
Michał Piekarski: m.piekarski@uksw.edu.pl
Student zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr albumu, nazwę przedmiotu, a w przypadku przekroczenia limitu osób na danych zajęciach, mailową zgodę od prowadzącego na dopisanie danej osoby do listy.
 
Planiści Instytutu Psychologii będą rozwiązywać problemy z rejestracją online/ mailowo w terminie od 1 do 5 marca.
I i III rok studiów: Jarosław Jastrzębski: j.jastrzebski@uksw.edu.pl;
II, IV i V rok studiów: Michał Obidziński: m.obidzinski@uksw.edu.pl;
Proszę pamiętać o tym, aby przedstawiając sprawę podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr albumu, nazwę przedmiotu, a w przypadku ćwiczeń nr grupy.
 
Planiści z kierunku ochrony środowiska będą rozwiązywać problemy z rejestracją poprzez MS Teams:
Marcin Klimski
środa (24.02.2021), od 9.00 do 10.30, MsTeams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac9f50d48371145bd8dcf11c05b40f193%40thread.tacv2/conversations?groupId=5934dbd1-db05-413e-9468-95f62f3e88d4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Kamil Karaban:
piątek (26.02.2021) od 14:00 do 15:00, MsTeams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e07ce61f43e4facb258e97e568a228a%40thread.tacv2/conversations?groupId=012b5a38-98de-4e14-bef4-27e151cc877b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 

 

Zmarł ks. mgr January Budzisz

Z żalem informujemy o śmierci ks. mgr Januarego Budzisza
 
Ks. J. Budzisz był absolwentem ATK, a w latach 1994-2003 wykładowcą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz seminariów duchownych w Pelplinie i Łomży. Był stypendystą Instytutu Katolickiego w Paryżu, uczonym o rozległej wiedzy, obejmującej filozofię klasyczną i współczesną, szczególnie zagadnienia Boga i religii, jako nauczyciel akademicki bezgranicznie oddany młodzieży, gorliwy duszpasterz i prawy świadek Ewangelii.
 
Msza Święta pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w czwartek, 25 lutego 2021 roku, o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie.
 
Requiescat in pace 

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej

Egzamin poprawkowy z historii filozofii starożytnej odbędzie się w dniu 03.03.2021 w pok 303 bud. 23 o godz 13.00.

Wykłady prof. Jana Terelaka

Prof. dr hab. Jan Terelak jako ekspert naszej Uczelni został zaproszony przez Kampanię Edukacyjno-Informacyjną „Zrozum. Poczuj. Działaj”  o udzielenie wsparcia psychologicznego Pracodawcom RP i Grupie ArteMis w postaci czterech krótkich wykładów zamieszczonych na stronie Webinar na temat sposobów radzenia sobie ze stresem izolacji pandemicznej.

Wykłady dostępne są pod linkami: 

 

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism...

  • Czasopismo wydziałowe Studia Philosophiae Christianae uzyskało 40 pkt,

a czasopisma redagowane przez naszych pracowników:   

  • Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (prof. M. Ryś) - 70 pkt
  • Rocznik Tomistyczny (prof. A. Andrzejuk) - 70 pkt

 

Centrum Małego Dziecka i Rodziny

Wiceminister edukacji i nauki, Pełnomocnik Rządu Marzena Machałek odwiedziła Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Warszawie, które działa przy Instytucie Psychologii UKSW. 
 
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Akademia Młodego Przyrodnika

Popularyzacja wiedzy – uruchomiono wykłady on-line w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW.
 
4 lutego br. zainaugurowaliśmy cykl otwartych wykładów on-line skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach „Akademia Młodego Przyrodnika” w Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości prowadzenia warsztatów (jak miało to miejsce wcześniej) w laboratoriach badawczych Uniwersytetu, zrodził się pomysł, aby zorganizować wykłady w przestrzeni wirtualnej.
Przygotowaliśmy cykl 15 wykładów, które realizowane będą od lutego do maja 2021 r. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, do zagadnień z bioetyki, idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
 
Pierwszy wykład „Barwy w świecie zwierząt” spotkał się z zainteresowaniem uczniów. Zalogowało się ponad 60 osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony z „Akademią Młodego Przyrodnika” nie będzie czasem straconym dla uczestników, ale będzie inspiracją do odkrywania bogactwa i piękna otaczającego ich świata.
 
Plakat - do pobrania

Prof. dr. hab. Artur Andrzejuk członkiem komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Profesor dr. hab. Artur Andrzejuk z Instytutu Filozofii WFCh UKSW znalazł się wśród 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na nową kadencję. Obejmuje ona lata 2021–2024. Gratulujemy.

Rekrutacja do programu Erasmus +

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus + na rok akademicki 2021/22. Etapy rekrutacji to: 
 
  • Rejestracja w systemie USOSweb do 3 marca 2021 r. godz. 23:59.
  • Egzaminy językowe - SJO
  • Rozmowa kwalifikacyjna 16 marca, godzina 10:00
  • Ogłoszenie wyników: 18 marca 2021

Rejestracja na semestr letni

  • pierwsza tura 16-18.02
  • przeliczenie 19.02 (piątek)
  • druga tura 22-24.02

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Joanny Skurzak pt. Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii.

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/52-9788363487508

Sesja egzaminacyjna - psychologia stacjonarna

Terminarz sesji dla kierunku psychologia - plik do pobrania

Konkurs na stanowiska adiunkta (ochrona środowiska)

STANOWISKO: adiunkt (dydaktyczno-badawczy)
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
specjalność: prawo ochrony środowiska
DATA OTWARCIA KONKURSU: 18 stycznia 2021 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 lutego 2021 r. 

Nowy doktor habilitownany w Instytucie Filozofii

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Filozofii UKSW - p. dr hab. Dominika Dzwonkowska - decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia. Serdecznie gratulujemy.      

Nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii

Ukazała się nowa publikcja dr Michała Piekarskiego pt. "MECHANIZMY PREDYKCYJNE I ICH NORMATYWNOŚĆ"

Szczegóły: https://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/51-mechanizmy-predykcyjne-i-ich-normatywnosc

Zmarła prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grum.

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci pani prof. dr hab. Gabrieli Bujalskiej-Grum. Pani Profesor była związana z  Centrum Ekologii i Ekofilozofii  (dawnej Instytutem Ekologii i Bioetyki) od 2003 r. Była wybitnym biologiem i ekologiem. Jej zainteresowania badawcze obejmowały zagadnienia demografii, konkurencji i behawioryzmu drobnych gryzoni. Wykłady prowadzone przez Panią Profesor cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Dała się poznać w Instytucie, jako osoba niezwykle ciepła, życzliwa i otwarta.  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!

Zmarł ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB

Z żalem informujemy, że 27 grudnia 2020 r. zmarł w wieku 70 lat ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB filozof i metafizyk, wieloletni wykładowca KUL, kierownik Katedry Metafizyki. Czytaj więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej życzenia Chrystusowego pokoju, błogosławieństwa Bożego i opatrzności Bożej. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Nam Wszystkim jak najwięcej Bożych łask.
 
ks. Maciej Bała
Dziekan WFCh

Stypendia w ramach grantu NCN

Instytut Psychologii ogłasza nabór na 2 stypendia w ramach grantu NCN „Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych”. 

Szczegóły - plik

Prof. ucz. dr hab. Jan Cieciuch na liście „The World’s Top 2% Scientists”

Badacze z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z Wydawnictwem Elsevier opracowali listę 2% najczęściej obecnie cytowanych naukowców ze wszystkich nauk. W tym gronie znalazł się dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Psychologii.
 
Artykuł opisujący metodologię oraz listy naukowców można znaleźć tutaj.
 
Gratulujemy!

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Na Wydziale Filozofii UW rozpoczęło działalność Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Z Centrum są związani dwaj nasi profesorowie: prof.ucz. dr hab. Witold Płotka (jako wspólpracownik) oraz prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka  (jako członek Centrum). Pierwszym ciekawym przejawem działań CBSLW są warsztaty zorganizowane dla studentów i licealistów, które odbędą się już w lutym 2021.
 
Adres do strony LWS Research Center: https://slw.uw.edu.pl/home
 
Szczególy w pliku - do pobrania

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach