Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 27.09.2019

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  27 września 2019 (piątek) o godz. 9:30 - budynek nr 23, sala 101 (kampus przy ul. Wóycickiego). Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania ślubowania i odebrania legitymacji studenckich. (Podpisanie ślubowania oraz odbycie szkolenia BHP jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Wrześniowe dyżury prodziekana ds. studenckich

Dyżury prodziekana dr Grzegorza Embrosa we wrześniu odbędą się w czwartki 19 i 26 września w godz. 13:00 - 15:00.

Zmiana terminu dyżuru prodziekana J. Krokosa

Prodziekan ks. prof. dr hab. Jan Krokos przenosi swój dyżur na 25 września (środa) w godz. 10:00-12:00.

Rejestracja na zajęcia - psychologia niestacjonarna

Rejestracja na zajęcia studentów psychologii niestacjonarnej odbędzie się w następujących terminach:

  • roczniki: III, V - od 24.09 2019, godz. 20:00 do 03.10.2019, godz. 23:00
  • roczniki: II, IV - od 01.10.2019, godz. 20:00 do 08.10.2019, godz. 23:00

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:

  • I tura: 21.09. (godz. 9:00) - 25.09. (godz. 23:59)
  • II tura: 28.09. (godz. 9:00) - 30.09. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i I roku jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich.

Wymagania dla poszczególnych kierunków i lat studiów są dostępne w zakładkach:

studenci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/plany;

doktoranci: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/881, Czytaj więcej

Międzynarodowy Grant z Erasmus+ w Instytucie Psychologii

Projekt Developing an Employability Skills App (GES App), kierowany przez University of the West of Scotland (Wielka Brytania) uzyskał finansowanie ze środków programu Erasmus+ z budżetem 278 365 euro. UKSW wraz z University of the Peloponnese (Grecja) oraz Norges Teknist-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegia) są jego partnerami. Celem projektu jest opracowanie aplikacji umożliwiającej studentom planowanie, rejestrowanie i potwierdzanie nabycia umiejętności pożądanych przy zatrudnieniu. Kierownikiem projektu na UKSW jest dr Ewa Topolewska-Siedzik. Gratulujemy!

Sukces dyrektora IEiB, prof. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Polskie Towarzystwo Antropologiczne zostało powołane w Poznaniu uchwałą założycielską 12 listopada 1925 roku. Obecnie PTA liczy 300 członków skupionych w dziesięciu oddziałach. Oddziały te utworzone są przy wyższych uczelniach. Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny. Poza antropologami skupia badaczy innych dyscyplin zajmujących się człowiekiem: archeologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy, badaczy kultury fizycznej i innych. Dr hab. Jacek Tomczyk został wybrany przewodniczącym na kadencję 2020-2024 podczas ostatniego, walnego zgromadzenia PTA. Serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału na odbycie części studiów na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus +. Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji uzupełniającej do programu:

  • Rejestracja wniosków w USOSweb do 13 października 2019, godz. 23:59.
  • Egzaminy językowe przeprowadzane przez SJO 
  • Rozmowy kwalifikacyjne 23.10.2019, godz. 10:00, sala 1907 (budynek 19)
  • Ogłoszenie wyników 24 października 2019

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

WFCh na 23. Festiwalu Nauki - zaproszenie do udziału

 

 

WFCh bierze udział w tegorocznym 23. Festiwalu Nauki i zaprasza uczniów do udziału w następujących warsztatach:


Koło Naukowe Przyrodników - warsztat
Co z tym plastikiem? Daj drugie życie plastikowi! (szkoła podstawowa 4-6)
Opis: Bardzo możliwe, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb! To jeden z powodów, dla których zanieczyszczenie plastikiem jest globalnym problemem. Czy można go rozwiązać?
Kiedy i gdzie: pt., 2019-09-27, 10:30; ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21

Dr hab. Katarzyna Góralczyk - warsztat
Czy wiesz, co jesz? (szkoła średnia)
Opis: Czy to, co smaczne, jest zdrowe? Jak czytać etykiety na produktach żywnościowych? Czy żywność ekologiczna to samo dobro? Podczas zajęć zostanie przeprowadzony quiz nt. faktów i mitów o żywności.
Kiedy i gdzie: śr., 2019-09-25, 10:30 ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23

Dr Anna Augustyniuk-Kram - warsztat
Osad czynny - czy wiesz, co to jest? (szkoła średnia)
Opis: Praktyczne zastosowanie mikrobiologii w ochronie środowiska. Uczestnicy będą mogli obejrzeć pod mikroskopem próbki osadu czynnego i spróbować oznaczyć organizmy w nim występujące.
Kiedy i gdzie: wt., 2019-09-24 11:00, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24

Zapisy odbywają się przez stronę: http://festiwalnauki.edu.pl/
Czytaj więcej

13 konferencja z cyklu Ekologia Humanistyczna pt. "Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych" (16.10.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XIII ogólnopolska konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem “Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”. Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), Kampinoski Park Narodowy (KPN) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem konferencji jest stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazywaniu znaczenia i zakresu wyzwań, jakie przyroda stawia kulturze. Tak ogólnie sformułowany cel tegorocznej konferencji uszczegóławia jej podtytuł – “Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”. Konferencja składa się z dwóch części: 1) sesji referatowej na UKSW (środa – 16.10); 2) sesji terenowej w KPN (czwartek – 17.10.2019 godz. 9.00-16.30). W ramach sesji terenowej planowana jest wycieczka autokarowo-piesza na trasie Izabelin-Palmiry-Brzozówka-Górki-Granica. Sesja terenowa umożliwi prezentację stosowanych praktyk i realnych problemów. W czasie sesji terenowej pracownicy parku podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie m.in.: współpracy ze społecznością lokalną na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów, udostępniania parku narodowego dla turystyki i rekreacji. Sesja terenowa zakończy się wspólnym posiłkiem przy ognisku. W czasie sesji planuje się przejście trasy ok. 3 km. Polecamy ubiór terenowy, dostosowany do warunków atmosferycznych i wygodne obuwie. Czytaj więcej

Szkolenie BHP dla studentów I roku psychologii niestacjonarnej (27.09.2019)

Szkolenie BHP dla studentów I roku psychologii niestacjonarnej odbędzie się 27.09.2019 w godz 14.00-16.00 w sali 1454. Obecność obowiązkowa.

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Etyka a problem nihilizmu"

Informujemy, że ukzazała się nowa publikacja pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 259.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Ochrona Środowiska

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 11 lipca 2019 podjęła uchwałę o przyznaniu oceny pozytywnej kierunkowi Ochrona Środowiska prowadzonemu w IEiB WFCh. Kolejna ocena programowa jest przewidziana w roku akademickim 2024/2025. Całej społeczności Instytutu Ekologii i Bioetyki serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, "Tajemnice Natury"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja obecnych i dawnych pracowników Instytutu Filozofii WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska. A. Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Książka jest akademickim podręcznikiem do filozofii przyrody. Ale nie tylko podręcznikiem, a czymś więcej. W oryginalny sposób prezentuje klasyczne zagadnienia tej dyscypliny, a ich przedstawienie wraz z pytaniami stawianymi światu przyrody łączy często z autorskimi ujęciami i odpowiedziami. Jako interesujący przewodnik po zagadnieniach współczesnej filozofii przyrody, może być pomocna zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic Natury.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach