Sekretariat dziekana WFCh nieczynny w dniach 20.07.-07.08.2020

Sekretariat dziekana WFCh będzie nieczynny w okresie: 20.07.-07.08.2020 z powodu przerwy urlopowej.

Pracownicy CEiE kolejny raz uratowali jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły

Dzięki pracownikom z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh udało się kolejny raz uratować jaja gniazdujących ptaków w środkowym odcinku Wisły. Badania i ochrona ptaków możliwa jest dzięki bazie terenowej jaką dysponuje CEiE we Wróblach (gm. Maciejowice).

Tegoroczny sezon lęgowy jest ostatnim, podczas którego realizowany jest projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Przez ostatnich pięć lat udawało się chronić lęgi mew i rybitw przed presją drapieżnych ssaków, głównie norki amerykańskiej, lisa i jenota. Jeden z naszych autorskich zabiegów czynnej ochrony polegał zabieraniu do inkubatorów świeżo złożonych przez ptaki jaj, a w ich miejsce podkładanie do gniazd drewnianych atrap przypominających wielkością, kształtem i ubarwieniem oryginalne jaja chronionego gatunku. Na krótko przed wykluciem się piskląt jaja z inkubatorów przekładane były z powrotem do gniazd par rodzicielskich, zabierając równocześnie z nich atrapy. Tym sposobem przez cały okres rozwoju zarodków lęgi były chronione przed drapieżnikami.

Czytaj więcej

Okładka International Journal of Osteoarchaeology z ilustracją badań pracowników CEiE WFCh

W prestiżowym czasopiśmie International Journal of Osteoarchaeology ukazała się na stronie tytułowej fotografia z publikacji zespołu, którym kieruje pracownik CEiB  WFCh prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Case Report Case of pulp stones and  dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś  (Poland)). Fakt wyboru zdjęcia świadczy o wysokiej jakości przeprowadzonych badań. Gratulujemy! Czytaj więcej

O badaniach pracownika CEiE WFCh w Nauce w Polsce

Na stronie PAP "Nauka w Polsce" ukazał się artykuł na temat badań pracownika CEiE WFCh prof. dra hab. Krzysztofa Szostka. Na ich podstawie można ocenić  migrację i dietę minionych pokoleń, a także czas odstawienia osobników od mleka matczynego (tzw. weaning stress). Zachęcamy do lektury.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82712%2Cnaukowcy-dieta-mieszkancow-pld-polski-kilka-tysiecy-lat-temu-w-duzej-mierze

Deklaracja wyboru specjalności - II rok psychologii (studia stacjonarne)

Studenci II roku psychologii proszeni są o wypełnienie załączonej deklaracji wyboru specjalności. Wypełnioną deklarację proszę dostarczyć do dziekanatu do 04.09.2020.

Deklaracja do pobrania:

"Tomizm w czasie zarazy"

Tryb odbywania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej

W związku z decyzją nr 10/2020 Prorektor ds. Studentów i Kształcenia UKSW informujemy, że tryb odbywania poszczególnych zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020 został ustalony i podany do wiadomości studentów WFCh przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia w uzgodnieniu z kierownikami kierunków studiów prowadzonych na WFCh. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni z osobą prowadzącą dane zajęcia.

Stacja naukowo-badawcza CEiE WFCh

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (ceie.uksw.edu.pl) prowadzące, unikalne (interdyscyplinarne) na skalę kraju, studia na kierunku Ochrona Środowiska zakończyło adaptację budynku na stację naukowo-badawczą we Wróblach (gm. Maciejowice). W stacji prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i działania związane z czynną ochronę ptaków zasiedlających wyspy w nurcie Wisły środkowej (takich jak: mewa siwa, rybitwa rzeczna i białoczelna, ostrygojad). W bazie terenowej obywają się również zajęcia dydaktyczne dla studentów Ochrony Środowiska. Remont był możliwy dzięki specjalnej dotacji Rektora UKSW.

Zarządzenie Rektora UKSW w sprawie działań i funkcjonowania UKSW w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2 - aktualizacja z dnia 29.05.2020

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostało zaktualizowane Zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania UKSW w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wszystkich pracowników i studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Więcej:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5083

Informacja dziekana WFCh dla studentów w związku z sytuacją epidemiologiczną i zarządzeniami Władz UKSW

W związku z:

  • Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora UKSW w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej,
  • Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu roku akademickiego
  • Decyzją Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

informuję, że: Czytaj więcej

Erasmus+ Courses in English 2020/2021

 

ERASMUS+ English Courses 2020/2021

 

You are invited to study with us!

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach