Zmiana terminu egzaminu z Logiki 1

Zmiana terminu egzaminu z Logiki 1 -  z 02.02.2023 na 3.02.2023, od 10:00 do 13:00 w sali 205.

Rejestracja na semestr letni

Rejestracja na semestr letni  
  • I tura: 13-14.02
Przeliczenie tury 15.02
  • II tura: 16-17.02
 
Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane oferowane w semestrze letnim potrwa:
  • od 30.01.2023 do 10.02.2023 (zajęcia realizowane w ramach POWER)
  • od 30.01.2023 do 24.02.2023 (pozostałe)

Roztrzygnięcie konkursu

Zawiadamiamy o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył stypendium przyznanego na 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy do maksymalnie 36 miesięcy). Komisja Stypendialna najwyżej oceniła aplikację mgra Filipa Borka.

Sesja zimowa 2022/23 - plan

Sesja zimowa 2022/23 - plan

Psychologia niestacjonarna III rok - zajęcia styczeń - luty 2023

Zajęcia dla III roku psychologii niestacjonarnej w miesiącu styczniu i lutym zostają przeniesione do budynku  23.

W załączeniu plan zajęć.

Konkurs na stanowisko asystenta - Instytut Psychologii, Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia kliniczna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 28 grudnia 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 stycznia 2023 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu psychologii klinicznej oraz psychosomatyki; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii klinicznej i psychosomatyki.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia
 
Szczegóły - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko doktorant / stypendysta w ramach projektu SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
Nazwa jednostki: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nazwa stanowiska: Doktorant / Stypendysta (1 stanowisko)
 
Wymagania:
Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i publikacji naukowych. 
1. Ukończone studia magisterskie w dziedzinie filozofia.
2. Osoba jest doktorantem w szkole doktorskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
4. Osoba ma doświadczenie w zakresie historii filozofii XIX i XX w.

Szczątki Jana Łukasiewicza powracają do Polski

Szczątki Jana Łukasiewicza  (1878, Lwów – 1956, Dublin) wybitnego logika i filozofa, czołowego przedstawiciela 
Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w gabinecie Ignacego Paderewskiego (1919), dwukrotnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego  (1922/1923 i 1931/1932), dzięki staraniom Rządu Rzeczypospolitej powracają z Irlandii do Polski. 
 
Uroczystość ponownego pochówku odbędzie się  22 listopada 2022 roku na Starych Powązkach w Warszawie.
 
Program uroczystości:
13.00 – msza żałobna w kościele św. Boromeusza (Powązkowska 14),  a po niej przejście konduktu żałobnego do Alei Zasłużonych 
(za Katakumbami)  i złożenie szczątków do grobu.     
16.00 – otwarcie wystawy poświęconej Janowi Łukasiewiczowi 
w foyer Pałacu Kazimierzowskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz prezentacja w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  rekonstrukcji jego portretu rektorskiego  (zaginionego w czasie II Wojny Światowej).

Seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju"

Zapraszamy na seminarium realizowane w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju", FRSE, projekt nr EOG/21/K4/W/0028
Seminarium odbędzie się 17 listopada 2022, o godzinie 12:00:
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego1/3, b. 23, s. 421
Będzie możliwość dołączenia online
Program seminarium - plik
 
We would like to invite you to a seminar implemented within the framework of the project "Challenges of Sustainable Development", FRSE, project no. EOG/21/K4/W/0028
The seminar will be held on November 17, 2022, at 12:00 pm:
Cardinal Stefan Wyszynski University,
ul. Wóycickiego1/3, b. 23, s. 421
There will also be an opportunity to join online
 

Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof. ucz.: w.plotka@uksw.edu.pl
 
* * *
 
Hereby we announce call for applications for 1-person post-doc position within the research project SONATA BIS 11. Below one will find all required details.

Tutoring na UKSW

Szanowni Studenci,
 
Uprzejmie informuję, że w Uniwersytecie od dnia 14 listopada rozpocznie się proces rekrutacji studentów na tutoring akademicki. Na semestr zimowy zgłosiło się pięcioro tutorów z czterech wydziałów, co nie ogranicza wzięcia udziału w rekrutacji studentom z pozostałych jednostek.
 
Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie modeli tutoringu, rekrutację prowadzą dziekani. 
  1. Rekrutację ogłasza Centrum Wsparcia Dydaktyki we współpracy z Samorządem Studenckim ( mailing, strony na fb);
  2. Strona www o tutoringu akademickim jest zakładką na stronie ksztalcenie.uksw.edu.pl (https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/tutoring-w-uksw/)
  3. Harmonogramu działań pilnuje Dział Kształcenia;
  4. Złożone w dziekanatach cv wraz z listami motywacyjnymi studentów, po akceptacji dziekana, zostaną przesłane do Działu Kształcenia;
  5. Dział Kształcenia będzie już kontaktował się z Tutorami i przekazywał im dokumenty i kontakty do studentów;
 
Z poważaniem
M. Bała, dziekan

Rekrutacja uzupełniająca SMS ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca SMS ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023 - posiedzenie komisji dnia 26.10.2022:
1. Numer albumu - 114265 - Uczelnia: Niccolo Cusano University - UNICUSANO - zakwalifikowano

Zamknięciu konkursu na stanowisko typu post-doc na okres 36 miesięcy przy realizacji projektu badawczego SONATA BIS 11

Informujemy o zamknięciu konkursu na stanowisko typu post-doc na okres 36 miesięcy przy realizacji projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył 1 stanowiska. Komisja Konkursowa nie rekomendowała zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia.

2 konkursy na stanowisko asystenta na kierunku psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
2 STANOWISKA: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: na zastępstwo
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 
- dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami naukowymi
 
- dorobek dydaktyczny – doświadczenie w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszaru analizy danych lub metodologii
 
- doświadczenie w realizacji projektów grantowych (wykonawca lub kierownik w projektach)
 
Opis szczegółowy: plik do pobrania

Konkurs na stanowisko adiunkta z kierunku psychologia

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 25 października 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 listopada 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie badań z zakresu i z wykorzystaniem metodologii badań psychologicznych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru statystyki, analizy danych i metodologii.
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia
 
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada:
 
- tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor
 
- dorobek naukowy z zakresu metodologii badań psychologicznych, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor, którego kandydat jest pierwszym autorem
 
- dorobek dydaktyczny i organizacyjny 
 
- doświadczenie w realizacji lub pisaniu projektów grantowych (np. z Narodowego Centrum Nauki)
 
Opis szczegółowy - plik do pobrania 

Rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta (SONATA BIS 11)

Zawiadamiamy o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11 pt. „Filozofia Leopolda Blausteina w kontekstach: Brentano, psychologia Gestalt, Szkoła Lwowsko-Warszawska i wczesna fenomenologia”. Konkurs dotyczył stypendium przyznanego na 12 miesięcy. Komisja Stypendialna najwyżej oceniła aplikację mgra Rafała Lewandowskiego.

Rekrutacja do programu Erasmus+

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.
 
Harmonogram rekrutacji:
 
Rejestracja wniosków w USOSweb jest otwarta do 16 października 2022 r. godz. 23:59.
Egzaminy językowe w SJO:  19-21 października 2022
Rozmowa kwalifikacyjna na MsTeams: 26 października 2022 r, godz. 11:30
Ogłoszenie wyników na stronie Wydziału do 7 dni po rozmowie kwalifikacyjnej.

Grant dla pracownika Instytutu Filozofii

Miło nam poinformować, że o. prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka otrzymał grant w ramach programu "Doskonała nauka - monografie" -  "Filozofia A. Schopenhauera a współczesny sekularyzm". kwota dofinasowania: 16 134,80 zł. Gratulujemy!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-iii-konkursu-do-programu-doskonala-nauka 

 

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii.

W dniach 19-23 września odbyła się wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii. Projekt Wyzwania zrównoważonego rozwoju (FRSE, nr EOG/21/K4/W/0028) realizowany jest  realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii.
 
W wizycie wzięli udział:
dr hab. Maciej Bała - Dziekan Wydziału;
dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. - Kierownik projektu;
dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. - Kierownik Komitetu Sterującego projektu;
dr. hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz.;
dr Anna Augustyniuk-Kram;
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek.
 
Raport z wizyty można przeczytać tutaj: http://ceie.edu.pl/wyzwania-zrownowazonego-rozwoju.html
 
 
A study visit to Iceland by staff of the Center for Ecology and Ecophilosophy's employees took place from September 19-23. The project Challenges of Sustainable Development (FRSE, No. EOG/21/K4/W/0028) is implemented in cooperation with the Agricultural University of Iceland.
 
Participants of the visit were:
- prof. Maciej Bała - Dean of the Faculty;
- prof. Dominika Dzwonkowska - Project Manager;
- prof. Krassimira Ilieva-Makulec - Head of the Steering Committee of the project;
- prof.

Konkurs na stanowisko doktorant / stypendysta w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Nowy numer SPCh (1/202

 
Najnowszy numer SPCh: 1(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 3 recenzje naukowe książek i 2 sprawozdania naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Tomasz Femiak, Waldemar Filipek, Adam Grzegorzyca, Adam Janas, Andrzej Kobyliński, Arian Kowalski, Marek Łagosz, Marek Maciejczak, Krzysztof Małek, Tomasz Perz, Hovav Rashelbach, Julia Rejewska, Michał Sawicki.
Zapraszamy do lektury!

EZRA UKSW poszukuje specjalistów

EZRA UKSW prowadzi Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz 17 poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. W związku z rozwojem placówek medycznych EZRA UKSW poszukuje specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, psychologów diagnostów, terapeutów środowiskowych i lekarzy psychiatrów.
 
"W ramach modelu EZRA kluczowe jest uwzględnienie całej gamy zasobów w sieci relacji małego pacjenta. To jest dla nas kluczowa zasada – angażowanie sieci oparcia społecznego oraz wykorzystanie zasobów istniejących w środowisku dziecka" – dr Tomasz Rowiński, Prezes EZRA UKSW.
 
EZRA UKSW sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. Obecnie jest skalowany w innych regionach, do których poszukujemy specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego, którzy wspólnie z EZRA UKSW staną się częścią innowacyjnego podejścia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
 
Szczegółowe informacje rekrutacyjne: www.ezrauksw.pl/rekrutacja/

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Projekt Formy ochrony przyrody w Islandii na Uniwersytecie Rolniczym Islandii o numerze EOG/21/K1/D1/W/0005 korzysta z dofinansowania o wartości  8 780,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Na łączną kwotę dofinansowania składają się środki z:

1) Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w wysokości 7 463,00 EUR,
2) Budżetu państwa w wysokości 1 317,00 EUR. 

 

Główne cele wizyty to:

1. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia UKSW;

2. Podniesienie jakości kształcenia w zakresie studiów zrównoważonego rozwoju poprzez zdobycie nowej wiedzy przez wykładowców; szczególnie w zakresie form ochrony przyrody na Islandii;

3. Wzmocnienie i utrzymanie dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii oraz poszukiwanie nowych obszarów dla potencjalnych przyszłych projektów edukacyjnych i naukowych;

4. Podniesienie kompetencji językowych uczestników wizyty;

5. Stworzenie możliwości podniesienia kompetencji zawodowych (poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i badań naukowych);

6. Zdobycie nowej wiedzy na temat praktyk dobrego zarządzania w sektorze edukacji;

7. Wzmocnienie kompetencji w zakresie tworzenia programów edukacyjnych promujących włączenie społeczne.

 

Konkurs - asystent (badawczo-dydaktyczny) Katedra Logiki

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Filozofii, Katedra Logiki
STANOWISKO: asystent 
DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia (logika)
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Spełnienie warunków określonych w Ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizacja w logice filozoficznej. Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu stosowania metod formalnych do języka naturalnego i języka filozoficznego, wyniki dotyczące zagadnień z zakresu filozoficznie motywowanych logik modalnych. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych, dorobek naukowy rokujący szybkie wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego, udokumentowana współpraca międzynarodowa. Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki logicznej. Oczekuje się także, aby kandydat miał kompetencje do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim.
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach