Zmiana tereminu zajęć

Ze względu na kolizję nastąpiła zmiana w zajęciach. Chodzi o seminarium przedmiotowe: SP: Etyki cnót 1, na środę od 11.30 do 13.00.

Rekrutacja do programu Erasmus +

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Erasmus +, rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
 
Rejestracja zgłoszenia w USOSie - 22.10.2020-05.11.2020
egzaminy językowe - 9-13 listopada 2020 
rozmowa kwalifikacyjna 18 listopada 8:30
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 20 listopada na stronie WFCH
 

Egzaminy mgr z psychologii on-line

Egzaminy magisterskie z psychologii w formie zdalnej
 
Nadchodzące egzaminy magisterskie z psychologii - 27.10.2020 na studiach stacjonarnych oraz 30.10.2020 na studiach niestacjonarnych - odbędą się w trybie zdalnym przez MS Teams

Zajęcia w formie zdalnej - psychologia

W związku z kolejnym zaostrzeniem sytuacji pandemicznej od dnia 18.10.2020 WSZYSTKIE zajęcia prowadzone na kierunku psychologii będą się odbywać w formie zdalnej

Nowe składy redakcji czasopism WFCh

Decyzją Dziekana WFCh zostały powołane nowe składy redakcji wydziałowych czasopism:

Studia Philosophiae Christianae:
 
Redaktor naczelny: dr hab. Adam Świeżyński, prof. uczelni
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. uczelni
Sekretarz redakcji: dr Dariusz Kucharski
Członkowie redakcji: 
  • prof. dr hab. Robert Piłat
  • ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. uczelni
  • ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. uczelni
  • dr hab. Magdalena Płotka, prof. uczelni
  • dr hab. Dariusz Piętka, prof. uczelni
Studia Ecologiae et Bioethicae:
 
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. uczelni
Zastępca redaktora naczelnego: dr. hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. uczelni
Sekretarz redakcji: ks. dr Jacek Meller
Członkowie redakcji: 
  • dr Jan Kalisky
  • dr Agata Kosieradzka-Federczyk
  • dr Michał Latawiec
  • dr hab. Lidia Sakelarieva, prof. uczeln

 

Rejestracja na II stopień filozofii

Rejestracja na II stopień filozofii
 
I tura rejestracji 14-15 października 
przeliczanie rejestracji - 16 października 
II tura rejestracji 17-18 października

Ćwiczenia z filozofii on line

W związku z pojawieniem się przypadków zakażeń koronawirusem wśród studentów WFCh i UKSW od bieżącego tygodnia aż do odwołania ćwiczenia na kierunku Filozofia będą prowadzone z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. 

Ważność legitymacji studenckiej

 

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, iż legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 r. (informacja dotyczy studentów, którym zostały wydane legitymacje przed 1 października 2020 r.)
 
Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji po wcześniejszym umówieniu się do dziekanatu i sekretariatu studiów niestacjonarnych.

Komunikat w sprawie pedagogizacji

Szanowni Państwo,
Na stronie wydziału pojawiły się zaktualizowane informacje dotyczące przygotowania nauczycielskiego do nauczania etyki, filozofii i przyrody oraz nauczycieli psychologów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja
 
W dniu 9 października o g.11.30 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk nauczycielskich dr A. Waleszczyńskim. Zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane nabyciem uprawnień nauczycielskich oraz aktualnie realizujące kształcenie nauczycielskie.
 
Poniżej link do kanału, na którym odbędzie się spotkanie:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5f881dffe2c9479a83aab81a848df6ce%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5c76f9cb-b180-4990-831c-4e47538d3ddb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
 

Nowa publikacja pracowników WFCH

Ukazała sie nowa publikacja przygotowana przez pracowników WFCh: Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, By Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński

Copyright Year 2021

https://www.routledge.com/Sustainable-Development-Goals-and-the-Catholic...

Stypendia ministra - procedura

Procedura składania wniosków o stypendium ministra dla studentów w r.a. 2020/2021:

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/2280-zloz-wniosek-o-stypendium-ministra

Dziekanat studiów doktoranckich nieczynny w dniu 6.10

Informujemy, że sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w dniu 6 października.

Ze ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Dyżury planistów po rejestracji

Kontakt poprzez e-mail 

Pisząc do Planistów warto pamiętać o następujących zasadach:
 
1. przedstawiając sprawę należy KONIECZNIE podać: imię i nazwisko, rok studiów, nr indeksu, dokładną nazwę przedmiotu (z kodem) i ew. nr grupy lub grup, których prośba dotyczy;
2. planiści będą realizować wszystkie prośby związane z nieudaną rejestracją na przedmioty obowiązkowe (choć wybór grupy nie musi być zgodny z życzeniem Studenta);
3. zmiana grup w przypadku zajęć prowadzonych (choć czasowo) w sposób tradycyjny jest maksymalnie ograniczona i możliwa tylko w absolutnie wyjątkowych sytuacjach (zachowana musi być reguła „zajęcia jednego dnia w jednej sali”);
4. dopisanie do zajęć nieobowiązkowych PONAD limit miejsc możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnej (np. e-mailowej) zgody osoby prowadzącej zajęcia;
5. Studenci z przeniesienia lub realizujący zaliczenia warunkowe będą traktowani w uprzywilejowany sposób, jeśli chodzi dopisywanie do zajęć
 

Kultura i techniki studiowania - rejestracja na zajecia dla 1 roku

W dniu 1 października 2020 r.

Zasady korzystania z czyteleni i biblioteki UKSW

KAMPUS DEWAJTIS (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium): pon.: 8.00-18.00 ; wt.-pt.: 8.00-16.00, sob. (tylko Czytelnia Główna i Wypożyczalnia): 9.00-15.00 (w dn.: 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021).
 
KAMPUS WÓYCICKIEGO (Wypożyczalnia, Czytelnia): pon.-śr., pt.: 8.00-16.00 ; czw. 8.00-18.00 ; sob. 9.00-15.00 (w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021).
 
Poniżej wykaz najważniejszych zmian zasad:
1.      Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
2.      Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul.

Nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów

Z dniem 1 października 2020, decyzją Rektora UKSW, zostaną powołani nowi Prodziekani i Kierownicy Studiów na naszym Wydziale. 
 
PRODZIEKANI
dyżury w pierwszym semestrze będą się odbywać zdalnie, tj. na MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym.
 
DR GRZEGORZ EMBROS
KIERUNEK: FILOZOFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
g.embros@uksw.edu.pl
 
DR WŁODZIMIERZ STRUS 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
w.strus@uksw.edu.pl
KIEROWNICY KIERUNKÓW STUDIÓW
 
DR ANDRZEJ WALESZCZYŃSKI 
KIERUNEK: FILOZOFIA
a.waleszczynski@uksw.edu.pl
 
DR JAROSŁAW JASTRZĘBSKI 
KIERUNEK: PSYCHOLOGIA
j.jastrzebski@uksw.edu.pl
 
DR DOMINIKA DZWONKOWSKA 
KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA  
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Psychologia niestacjonarna- egzamin magisterski

EGZAMIN MAGISTERSKI 30.09

Psychologia niestacjonarna- egzamin magisterski

3 lipca 2020 r.  budynek  23 sala 105

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej – dr Włodzimierz Strus

L.p

Godz.

Nr albumu

Promotor

Recenzent

1.

9.30

102044

dr Jarosław Jastrzębski

prof. UKSW dr hab. Marek Nieznański

2.

10.00

98056

dr Jarosław Jastrzębski

prof. UKSW dr hab. Marek Nieznański

3.

10.30

100414

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Woźniak

Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Bielecki

4.

11.00

96932

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Woźniak

Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Bielecki

5

11.30

98044

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Woźniak

Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Bielecki

6.

12.00

Psychologia niestacjonarna - rejestracja na zajęcia

Psychologia niestacjonarna 
Rejestracja na zajęcia
 
I rok nie rejestruje się na zajęcia.

Roczniki:

II i IV rejestracja rozpoczyna się 30.09. 2020 od godz. 20.00 i kończy 6.10. 2020 o godz. 23.00

Roczniki

III i V rejestracja rozpoczyna się 12.10. 2020 od godz. 20.00 i kończy 16.10. 2020 o godz. 23.00

 

Plany zajęć 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 są dostępne po zalogowaniu na konto w usosweb.

Terminarz rejestracji - sem. zimowy 2020/21

Terminarz rejestracji na semestr zimowy 2020/21: https://wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Terminarz egzaminów mgr z psychologii

Terminy egzaminów mgr z psychologii. - plik do pobrania 

Rekrutacja dodatkowa na studia II stopnia filozofii

Została uruchomiona rekrutacja na studia z filozofii II stopnia (zarówno na ścieżkę polskojezyczną, jaki i anglojęzyczną)

 

Zapisy na filozofię w j. polskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-2-DOD&kategoria=

Zapisy na filozofię w jęz. angielskim:

https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WF-FI-PAC-2&kategoria=

 

Zapraszamy kandydatów!

Decyzje - specjalności psychologia

Decyzją Prodziekana ds. studenckich dr W. Strusa, studenci III roku kierunek: Psychologia (st. stacjonarne) zostali przyjęci na poniższe specjalności na podstawie kryterium średniej ocen.

Deczyje - plik do pobrania

Spotkanie organizacyjne dla 1 roku filozofii, psychologii o ochrony środowiska

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW
I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH
studia stacjonarne
 
29 września 2020
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 101/23
 
godz. 10.00
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:15
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu (ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski) oraz dyrektora CEiE
(prof. dr hab. Jacek Tomczyk)
- informacje Kierowników Studiów -  (dr Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, dr Andrzej Waleszczyński – Filozofia)
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g. 12:30
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/23)
g. 10:15
- powitanie studentów przez Ks. dziekana prof. dr hab. Macieja Bałę
g. 10:30
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab. Jan Cieciuch
- informacje Kierownika Studiów - dr Jarosław Jastrzębski
g. 11:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
g.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach