Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniu 26.02.2019

Informujemy, że sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny w dniu 26 lutego.

Konsultacje z doradcą zawodowym

Wykłady dra inż. Zbynka Ulcaka (Masaryk University, Czechy) w ramach Erasmus+

Zapraszamy do udziału w wykładach dra inż. Zbynka Ulcaka (Faculty of Social Studies - Department of Environmental Studies - Masaryk University, Brno, Czechy) przyjeżdżającego na WFCh w ramach programu Erasmus+ (Teaching Mobility Staff).

Multifunctional landscape management

(05.03., godz. 11:30-14:45, bud. 23, sala 309)

Principles of organic agriculture and its environmental benefits

(06.03., godz. 11:30-14:45, bud. 23, sala 309) Czytaj więcej

Grant NCN dla pracownika IP WFCh

Z radością informujemy, że pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr Monika Mynarska, otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 8 na stworzenie nowego zespołu badawczego i realizację swojego projektu pt. "Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych". Dr Mynarska otrzymała grant w wysokości 1 019 000 PLN.

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Our ERASMUS+ English Courses 2019/2020

detailed information on:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2018/2019:

Filozofia

dr M. Piekarski:

 • 22.02., g. 11:30-12:00 (pok. 205)
 • 27.02., g. 15:30-16:30 (pok. 205)

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

 • 20.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)
 • 27.02., g. 13:15-14:15 (pok. 1406)

dr W. Strus:

 • 26.02., g. 10:00-11:00 (pok. 1401)
 • 28.02., g. 13:30-14:30 (pok. 1401)

Ochrona Środowiska Czytaj więcej

Odbiór pozytywnych decyzji dotyczących stypendium socjalnego

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2019 r. Odbiór decyzji jest obowiązkowy. Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23.

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego w Instytucie Psychologii WFCh UKSW

Międzynarodowy projekt Values and identities of the Visegrad countries' capitals uzyskał finansowanie ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. Poza  Instytutem Psychologii są to: Instytut Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). Kierownikiem polskiego Zespołu jest dr Ewa Topolewska-Siedzik. Kwota dofinansowania wynosi 25 348 EUR. Gratulujemy!

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów WFCh do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2019/2020 została uruchomiona.

 • I etap rekrutacji: 21.01.-25.02.2019 - składanie przez studentów wniosków w USOSweb
 • II etap rekrutacji: 4-8.03.2019 - egzaminy językowe w SJO
 • III etap rekrutacji: 13.03.2019 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych
 • 18.03.2019 - zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników.

więcej szczegółow: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1165

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019

Informujemy, że od 19 stycznia do 24 lutego 2019 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2018/2019. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 21-28 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon). Czytaj więcej

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection" (16.05.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" będzie poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska".

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię - nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice 'Laudato si'. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Czytaj więcej

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy III" (11-13.04.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy III" organizowanej przez Instytutu Filozofii WFCh wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu, która odbędzie się w Inter University Centre Dubrovnik (Chorwacja) w dniach 11-13 kwietnia 2019.

Keynote Speakers: 

 • Christoph Benzmüller, Free University of Berlin
 • María Manzano, University of Salamanca
 • Edward Zalta, Standford University

Informacja na temat konferencji i zgłoszeń znajduje się pod adresem:
https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326

Tematyka konferencji uwzględnia perspektywę interdyscyplinarną.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach