Nowi prodziekani WFCh

Informujemy, że Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w dniu 18 listopada powołał 2019 nowych prodziekanów WFCh na okres 01.11.2019 - 30.09.2020: dra Grzegorza Embrosa, dra Włodzimierza Strusa i dra Andrzeja Waleszczyńskiego. Nowym prodziekanom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra społeczności WFCh.

Śp. Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski (1927-2019)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 listopada 2019 zmarł

Ksiądz Biskup Profesor Bronisław Dembowski

Ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski był wieloletnim wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) zatrudnionym w Katedrze Historii Filozofii w latach 1962-1982. Był także sekretarzem (od 1965), a następnie zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego WFCh "Studia Philosophiae Christianae" (1971-1982). Habilitację uzyskał na WFCh na podstawie rozprawy "Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX wieku". W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. Opublikował szereg prac naukowych z zakresu metafizyki i historii filozofii.

Zachowując we wdzięcznej pamięci osobę i twórczy wkład śp. Księdza Biskupa w rozwój Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz okazywaną nam serdeczność i pomoc, składamy Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie w Jego intencji.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

*

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 listopada 2019 we Włocławku.

Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO w IF WFCh (21.11.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza w Światowym Dniu Filozofii organizowanym pod patronatem UNESCO – 21 listopada 2019, o godz. 18.30 – na spotkanie z dr Rafałem Tichym pt. "Boska Anarchia. Antypolityczny wymiar chrześcijaństwa". Instytut Filozofii WFCh UKSW, kampus Wóycickiego, budynek 23, sala 310.

XIII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" (21.11.2019) - zaproszenie

Program konferencji do pobrania

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: R. Piłat, "O rozsądku i jego szaleństwach"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh UKSW, prof. dra hab. Roberta Piłata: "O rozsądku i jego szaleństwach", PWN, Warszawa 2019.

W czasach, gdy mniemanie o ludzkiej naturze przenika gorycz, a namysł nad rolą wartości i ideałów wybrzmiewa śmiesznie, pora pokazać, że sztuka filozoficznej refleksji to nie bujanie w obłokach, ale sposób na uczynienie życia bogatszym. Ta książka to antidotum na cyniczną codzienność podporządkowaną wymogom „zdrowego rozsądku”. W każdym z 31 lekkich, choć pełnych erudycji esejów autor zastanawia się nad znaczeniem wartości – tych górnolotnych i tych przyziemnych – dla bycia współczesnym człowiekiem. Nie ogranicza się przy tym do samej filozofii, lecz swobodnie sięga do dzieł kultury, literatury i sztuki, by pokazać, że refleksyjność to nieodzowna cecha każdego człowieka o szerokich horyzontach, a między wzniosłymi ideałami a codziennym życiem toczy się gra, którą możemy wygrać.

Wyniki ankiety oceny zajęć dydaktycznych w USOS za semestr letni 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety studenckiej i doktoranckiej dotyczącej zajęć w semestrze letnim 2018/2019 (studia doktoranckie; studia I i II stopnia z Filozofii i Ochrony Środowiska; studia mgr (stacjonarne) z Psychologii; studia mgr (niestacjonarne) z Psychologii - cały rok; zajęcia pedagogizacyjne): https://wfch.uksw.edu.pl/node/2906.

Ankieta została przeprowadzona w USOS w okresie: 10.06.-31.07.2019. Dziękujemy wszystkim studentom i doktorantom, którzy wzięli udział w ankiecie.

Nowe publikacje pracowników IF: "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku"

Informujemy, że ukazały się publikacje autorstwa pracowników Instytutu Filozofii WFCh UKSW przygotowane w ramach projektu naukowego "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku" (strona projektu: https://pcph.ignatianum.edu.pl/).

Czytaj więcej

Studia na kierunku Psychologia z Certyfikatem EuroPsy

Z przyjemnością informujemy, że studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UKSW uzyskały Europejski Certyfikat Psychologa (tzw. Certyfikat EuroPsy).Info o certyfikacie: http://europsy.info.pl/

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach