Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniu 21.03.2019

Informujemy, że sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny w dniu 21 marca.

Certyfikaty jakości kształcenia dla kierunku Psychologia w ramach konkursu "Studia z Przyszłością"

Prowadzony na WFCh kierunek studiów Psychologia został nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia w ramach kolejnej edycji konkursu "Studia z Przyszłością". Kierunek otrzymał certyfikat jakości kształcenia oraz specjalne certyfikaty: Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji" oraz certyfikat "Premium" z racji uzyskania akredytacji konkursowej po raz czwarty z rzędu.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 18 marca 2019 w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. Pracownikom i Studentom serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Śp. Jerzy Gułkowski

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 9 marca 2019 zmarł

śp. Jerzy Gułkowski

absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK z roku 1974, autor wielu cennych publikacji i rozpraw filozoficznych, opozycjonista, który w 1955 roku założył antykomunistyczną organizację "Orzeł Biały". Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę, 20 marca 2019 o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w podwarszawskiej miejscowości Antoninów, w gminie Piaseczno. Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Władze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Pracownik IP wybrany przedstawicielem Polski w EARA

Mgr Maria M. Kwiatkowska została wybrana na przedstawiciela Polski w społeczności młodych naukowców Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Adolescencją (European Association on Research on Adolescence - EARA, www.earaonline.org). W poprzedniej kadencji funkcję przedstawiciela pełniła dr Dominiki Karaś. Kadencja przedstawiciela trwa cztery lata. Serdecznie gratulujemy!

"Gala Belfra Roku UKSW" (21.03.2019) - zaproszenie

W imieniu Samorządku Studentów UKSW zapraszamy do udziału w "Gali Belfra Roku" w dniu 21 marca o g. 18:00 (Aula Jana Pawła II, kampus Dewajtis).

Środki dla projektów WFCh w ramach konkursu MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” (DUN)

W ramach środków na projekt MNiSW „Działalność Upowszechniająca Naukę” finansowanie uzyskały 3 zadania realizowane przez WFCh:

  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Psychologica: Theoria et praxis" w latach 2009-2017 - 56 100,00 zł
  • umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych w "Studia Ecologiae et Bioethicae" - 58 344,00 zł
  • stworzenie anglojęzycznych wersji wybranych publikacji wydawanych w "Studia Philosophiae Christianae" - 56 100,00 zł

Wyniki rekrutacji w ramach programu Erasmus+

Wyniki rekrutacji do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do pobrania

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: J. Grzybowski "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce"

Ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii WFCh, ks. prof. UKSW dr. hab. Jacka Grzybowskiego pt. "Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2018.

Czytaj więcej

Kongres "W trosce o młodych" (23-24.03.2019) - zaproszenie

Program do pobrania:

Publikacja pracownika IF WFCh: J. Sochoń, "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy"

Ukazała się nowa publikacja ks. prof. Jana Sochoń pt. "Modlitwa do ciszy. Wybór wierszy", Bydgoszcz 2019.

"Ks. Jan Sochoń w opublikowanym właśnie, a dokonanym przez Jarosława Jakubowskiego, wyborze wierszy, wnikliwie odnotowuje wszelkie stany, które przynosi codzienność. Większość jego utworów, jeśli nie wszystkie, w mniejszym lub większym stopniu odnoszą się do jego osobistego postrzegania Boga i prawd wiary. Nie są to jednak poetyckie kazania, ale intymne zapiski, czynione dla lepszego rozpoznania siebie w świecie. Nazwałbym je bieżącymi podsumowaniami" (z Posłowia Jarosława Jakubowskiego).

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Our ERASMUS+ English Courses 2019/2020

detailed information on:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection" (16.05.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" będzie poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska".

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię - nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice 'Laudato si'. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Czytaj więcej

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach