Nowa publikacja pracownika IP WFCh: W. Woźniak, "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym"

Ukazała się nowa książka ks. dr. hab. Waldemara Woźniaka, prof. UKSW, pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Marzec, A., Sarzała, D., Woźniak, W., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym, Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, 2018.

Sekretariat dziekana WFCh nieczynny w dniach 17-24.12.2018

Informujemy, że sekretariat dziekana będzie nieczynny w dniach 17-24 grudnia. Ze ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin dyżuru prodziekana J. Krokosa (17.12.2018)

W dniu 17 grudnia dyżur prodziekana ks. prof. dr hab. Jana Krokosa odbędzie się w godz. 9:00-10:30.

O badaniach pracownika IEiB w "Nauka w Polsce"

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badań prowadzonych przez dr. hab. Jacka Tomczyka (IEiB WFCh), zamieszczonych na stronie Nauka w Polsce: "Myśliwy sprzed 8 tys. lat nie był ofiarą kanibalizmu".

http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32051%2Cmazowieckie-mysliwy-sprzed-8-tys-lat-nie-byl-ofiara-kanibalizmu.html

Konkurs w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Szczegółowe informacje do pobrania:

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. Piotrowski, "Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna"

Informujemy, że ukazała się nowa książka dr. Jarosława Piotrowskiego, pracownika Instytutu Psychologii WFCh, pt. "Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna", Warszawa: Liber Libri 2018.

Więcej: http://liberilibri.pl/ksiazki/item/37-transcendencja-duchowa-perspektywa-psychologiczna#o-ksiazce

Grant NCN dla asystenta IP WFCh

Z radosćią informujemy, że mgr Michał Obidziński, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskał finansowanie projektu badawczego "Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową" w ramach konkursu NCN Preludium 15. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla pracownika IF WFCh

10 listopada 2018, w dniu inaugurującym XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, ks. prof. Jan Sochoń, kierownik sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał nagrodę za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii „Twórca kultury”. Serdecznie gratulujemy!

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection" (16.05.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" będzie poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska".

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię - nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice 'Laudato si'. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Czytaj więcej

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: H. Gasiul (red.), "Metody badania emocji i motywacji"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika IP WFCh, dr. hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW, pt. "Metody badania emocji i motywacji", Warszawa: Difin 2018.

W ostatnich latach mamy do czynienia z pojawieniem się wielu nowych teoretycznych oraz empirycznych badań nad emocjami i motywacją ludzką. Proponowana pozycja prezentuje i opisuje wybrane sposoby badania różnych komponentów emocji oraz zasadniczych, szczególnie istotnych ludzkich motywów. Każda z części opracowania zawiera szeroką analizę teoretycznych podstaw wybranych metod, wśród których są narzędzia psychometryczne, techniki bardziej swobodne, metody eksperymentalne i psychofizjologiczne, zarówno już sprawdzone, jak i metody znajdujące się fazie tworzenia i weryfikacji. Praca jest napisana przez różnych znawców szczegółowej problematyki z zakresu psychologii emocji i motywacji. Czytaj więcej

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: Z. Zaleski, "Psychologia lęku przed przyszłością"

Informujemy, że ukazała się nowa książka pracownika IP WFCh, prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego, pt. "Psychologia lęku przed przyszłością", Warszawa: Difin 2018.

Narastające zagrożenia w skali makro (polityczne, ekologiczne, terroryzm) i w otoczeniu osobistym wywołują niepokój o własną przyszłość (o status, pracę, powodzenie, szczęście osobiste). Autor naświetla naturę tego niepokoju, gdy człowiek uświadamia sobie niepewność przyszłości na różnych polach życia. Pokazuje, na czym on polega, co go wywołuje, jak wpływa na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje na sposoby radzenia sobie z tym kłopotliwym stanem emocjonalnym. Sugeruje pozytywne aspekty tego lęku, gdy ma on odpowiednie nasilenie, aby zapobiegać (prewencja) niekorzystnym zdarzeniom w przyszłości.

Więcej: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/psychologia-leku-przed-przyszloscia/3343

Nowa publikacja pod redakcją pracownika IP WFCh: A. K. Döring, J., Cieciuch (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter"

Ukazała się nowa książka pod redakcją pracownika Instytu Psychologii WFCh, dr. hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW - Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.), "Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter", Warschau: Liberi Libri 2018.

Więcej informacji: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/36-werteentwicklung-im-kindes-und-jugendalter#o-ksiazce

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: E. Stojanowska, "Percepcja JA w relacjach interpersonalnych"

Ukazała się nowa książka pracownika Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. Elżbiety Stojanowskiej-Borowiec, prof. UKSW, pt. "Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów dla autoprezentacji jednostki i jej zadowolenia z relacji.

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy III" (11-13.04.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy III" organizowanej przez Instytutu Filozofii WFCh wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu, która odbędzie się w Inter University Centre Dubrovnik (Chorwacja) w dniach 11-13 kwietnia 2019.

Keynote Speakers: 

  • Christoph Benzmüller, Free University of Berlin
  • María Manzano, University of Salamanca
  • Edward Zalta, Standford University

Informacja na temat konferencji i zgłoszeń znajduje się pod adresem:
https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326

Tematyka konferencji uwzględnia perspektywę interdyscyplinarną.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach