Sekretariat studiów doktoranckich nieczynny w dniach 14.08.-02.09.2019

Informujemy, że z powodu przerwy urlopowej sekretariat studiów doktoranckich będzie nieczynny w dniach od 14.08. do 02.09.2019.

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniach 05-30.08.2019

Informujemy, że z powodu przerwy urlopowej sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny w dniach 5-30 sierpnia.

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: "Etyka a problem nihilizmu"

Informujemy, że ukzazała się nowa publikacja pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, ss. 259.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Ochrona Środowiska

Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 11 lipca 2019 podjęła uchwałę o przyznaniu oceny pozytywnej kierunkowi Ochrona Środowiska prowadzonemu w IEiB WFCh. Kolejna ocena programowa jest przewidziana w roku akademickim 2024/2025. Całej społeczności Instytutu Ekologii i Bioetyki serdecznie gratulujemy!

Uroczysta Graduacja w Instytucie Ekologii i Bioetyki

W dniu 12 lipca 2019 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyła się Uroczysta Graduacja studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prof. dr hab. Anna Latawiec wraz z Dyrektorem Instytutu Ekologii i Bioetyki dr. hab. Jackiem Tomczykiem pogratulowali tegorocznym Absolwentom ukończenia studiów na kierunku ochrona środowiska oraz angielskim kierunku Sustainable Studies. Życzyli im wielu sukcesów na dalszej naukowej oraz zawodowej ścieżce. W tym ważnym dla Absolwentów wydarzeniu towarzyszyli ich bliscy, rodziny oraz zaproszeni goście. Wszystkim Absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

link do albumu ze zdjęciami z 'Graduacji 2019'.
 https://photos.app.goo.gl/SP1P5Phvv4aBLC7k9

Absolwenci WFCh z roku 2017 w systemie ELA

ELA, czyli Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. System został uruchomiony w celu pozyskania, opracowania i prezentacji danych na temat kariery zawodowej absolwentów uczelni. Głównym źródłem przedstawianych w nim informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

W najnowszym zestawieniu, dotyczącym absolwentów z roku 2017 absolwenci kierunku Psychologia znaleźli się na 1. miejscu pod względem najmnniejszego ryzyka bycia bezrobotnym po ukończeniu studiów oraz na 6 miejscu pod względem wysokości zarobków w pierwszym roku po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Filozofia II stopnia odpowiednio na miejscach: 8. i 3.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska I stopnia odpowiednio na miejscach: 14. i 15., a II stopnia: 9. i 11. Czytaj więcej

European Philosophy of Science Association Fellowship dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh UKSW, uzyskał finansowanie projektu badawczego pt. "Controversies surrounding Evolutionary Psychology: case of multi-level intertheoretical incommensurability" w ramach konkursu European Philosophy of Science Association Fellowship. Projekt będzie realizowany w Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI), Vienna, Austria. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla doktoranta IF WFCh

Z radością informujemy, że mgr Michał Wagner, doktorant w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Anglikańska apologetyka teorii ewolucji. Baden Powell i George Henslow oraz ich wizja teorii ewolucji jako fundamentu chrześcijaństwa" w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020 na pobyt naukowy w Londynie. Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, "Tajemnice Natury"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja obecnych i dawnych pracowników Instytutu Filozofii WFCh: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska. A. Świeżyński, Tajemnice Natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Książka jest akademickim podręcznikiem do filozofii przyrody. Ale nie tylko podręcznikiem, a czymś więcej. W oryginalny sposób prezentuje klasyczne zagadnienia tej dyscypliny, a ich przedstawienie wraz z pytaniami stawianymi światu przyrody łączy często z autorskimi ujęciami i odpowiedziami. Jako interesujący przewodnik po zagadnieniach współczesnej filozofii przyrody, może być pomocna zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic Natury.

Nowe studia podyplomowe w IEiB WFCh: "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego", prowadzonych w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh. Studia są adresowane do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Proponowane studia zostały tak skonstruowane tematycznie, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce. 

Więcej informacji na stronie: https://ieib.edu.pl/podyplomowe-studia/

 

 

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Our ERASMUS+ English Courses 2019/2020

detailed information on:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach