Spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów i studentów nowo przyjętych (studia stacjonarne) - 27.09.2018

Drodzy Studenci I roku oraz Studenci nowo przyjęci!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjno-informacyjne dla studentów I roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na kierunkach: Filozofia, Psychologia, Ochrona Środowiska - oraz studentów nowo przyjętych na wyższe lata w dniu  27 września 2018 (czwartek) o godz. 9:00 - budynek nr 23, sala 101 (kampus przy ul. Wóycickiego). Po zakończeniu spotkania będzie możliwość podpisania umów i odebrania legitymacji studenckich.(Podpisanie umowy oraz odbycie szkolenia BHP jest warunkiem rozpoczęcia studiów).

Obecność na spotkaniu i udział w szkoleniach są obowiązkowe.

Program spotkania:

Nowy numer Newslettera WFCh

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością najnowszego numeru Newslettera WFCh (nr 6: marzec - wrzesień 2018):

https://wfch.uksw.edu.pl/sites/default/files/pliki_wfch/Newsletter%20WFCh_6_03.2018-09.2018.pdf

Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019 - studia stacjonarne i doktoranckie

Przypominamy o terminach rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

  • I tura: 21.09. (godz. 9:00) - 25.09. (godz. 23:59)
  • II tura: 28.09. (godz. 9:00) - 30.09. (godz. 23:59)

Zob. więcej: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1113

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków obu stopni oraz wszystkich doktorantów (z wyjątkiem I roku studiów I stopnia i jednolitych mgr. - studiów stacjonarnych).

Rejestracja dotyczy także przedmiotów pedagogizacyjnych.

Prosimy o dopilnowanie prawidłowego zarejestrowania się na odpowiednie zajęcia. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy kontaktować się Centrum Systemów Informatycznych, a w przypadku innych pytań lub wątpliwości z dziekanatem lub prodziekanem ds. studenckich.

Wymagania dla poszczególnych kierunków i lat studiów są dostępne w zakładkach: Czytaj więcej

Sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii nieczynny w dniu 18.09.2018

Informujemy, że w dniu 18 września sekretariat studiów niestacjonarnych z psychologii będzie nieczynny.

Stypendium MNiSzW dla studentów i doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosków o Stypendium Ministra przez studentów i doktorantów informujemy o warunkach ubiegania się o w/w stypendium.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
- https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendi...
- https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-minis...

Wnioski złożone przez studentów i doktorantów muszą zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału i przekazane do dnia 10 października 2018 do sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia. (Oznacza to, że wnioski z WFCh muszą zostać przekazane przez studentów i doktorantów do dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich w terminie do 1 października)

Harmonogram egzaminu magisterskiego - Psychologia (studia stacjonarne) (18.09.2018)

Harmonogram do pobrania:

Rejestracja na lektoraty w roku 2018/2019 (studia stacjonarne)

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowej rejestracji na lektoraty na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/4

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty odbędą się w dniach 17.09-30.09.2018.

Dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny”

UKSW (Instytut Psychologii) jako lider uzyskał dofinansowanie dwóch projektów POWER: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” (kwota projektu: 14 982 276,27 zł) oraz „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (kwota projektu: 37 947 148,76 zł). Pomysłodawcą i merytorycznym koordynatorem projektów jest dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii. W pierwszym projekcie partnerami są Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” z Krakowa, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Instytut Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, firma Edgeteq sp. z o.o. W drugim projekcie UKSW przez własną spółkę EZRA UKSW sp. z o.o. będzie realizował Centrum dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany w partnerstwie ze Szpitalem Bielańskim, m.st. Warszawa oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowicza.

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 do 30 września 2019.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003.

Więcej informacji na: www.dpm.uksw.edu.pl

Dofinansowanie dwóch projektów badań w Instytucie Psychologii WFCh

WFCh uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację dwóch projektów, przygotowanych przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW wraz z Zespołem, których celem jest opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym. Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, stworzonym w Instytucie Psychologii WFCh. Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 oraz 8 106 036,50 PLN. Efektem realizacji projektów będzie zestaw narzędzi przeznaczonych nie tylko do pomiaru osobowości, ale także sfery emocjonalno-społecznej dzieci i młodzieży do 25 lat, a także materiały postdiagnostyczne dla uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Powołanie Ośrodka Projektowego WFCh

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra. Zob. https://wfch.uksw.edu.pl/node/2630

Erasmus+: rekrutacja dodatkowa na 2018/2019

Informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2018/2019.

Terminy:

  • do 11.10.2018 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb
  • 15-22.10.2018 – egzaminy językowe
  • 22-25.10.2018 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 26.10.2018 ogłoszenie wyników rekrutacji
     

Studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne objęte patronatem Rzecznika Praw Pacjenta

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Bioetyka i Prawo Medyczne, prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach