Odwołanie dyżuru prodziekana A. Świeżyńskiego (23.01.2019)

Prodziekan dr hab. Adam Świeżyński odwołuje swój dyżur w dniu 23 stycznia.

Informacja o dodatkowych szkoleniach BHP dla studentów i doktorantów

Szczegółowe informacje na temat szkoleń w załącznikach do pobrania

dla studentów

dla doktorantów

Seminarium WFCh "Oblicza racjonalności" (24.01.2019) - zaproszenie

W dniu 24 stycznia 2019, o godz. 16:45 w sali 201 (bud. 23) odbędzie się kolejne seminarium WFCh "Oblicza racjonalności", na którym ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski wygłosi referat pt. "Dyskusja z tezą Lynna White'a o chrześcijańskich korzeniach kryzysu ekologicznego". Zapraszamy wszystkich pracowników oraz zainteresowanych doktorantów  i studentów do udziału w seminarium i dyskusji po referacie.

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/2019

Informujemy, że od 19 stycznia do 24 lutego 2019 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2018/2019. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 21-28 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon). Czytaj więcej

Uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych” (12.01.2019)

12 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych”. Studia były prowadzone przez Instytut Ekologii i Bioetyki dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW, nr projektu 202/2016/Wn50/EE-ee/D).

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony Środowiska”, której prelegentami byli:
• Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
• Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski
• Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A.
• Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
• dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
• dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Naszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

dr hab. Jacek Tomczyk
dr Dominika Dzwonkowska
Koordynatorzy studiów

Stypendia MNiSzW dla studentów WFCh

Z radością informujemy, że stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 uzyskały dwie studentki WFCh: p. Kinga Kubaczuk - studentka IV roku studiów magisterskich na kierunku psychologia i p. mgr Maria Magdalena Kwiatkowska - doktorantka II roku studiów doktoranckich z psychologii w dziedzinie nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy!

O badaniach pracownika IEiB w "Nauka w Polsce"

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników badań prowadzonych przez dr. hab. Jacka Tomczyka (IEiB WFCh), zamieszczonych na stronie Nauka w Polsce: "Myśliwy sprzed 8 tys. lat nie był ofiarą kanibalizmu".

http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32051%2Cmazowieckie-mysliwy-sprzed-8-tys-lat-nie-byl-ofiara-kanibalizmu.html

12th Conference in "Humanistic Ecology" Series: "The Church towards Ecological Crisis. On the 30th Anniversary of Polish Bishops' Pastoral Letter on Environmental Protection" (16.05.2019) - zaproszenie

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" będzie poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska".

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich. Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię - nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice 'Laudato si'. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Czytaj więcej

Konferencja "Formal Methods and Science in Philosophy III" (11-13.04.2019) - zaproszenie

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji "Formal Methods and Science in Philosophy III" organizowanej przez Instytutu Filozofii WFCh wraz z Instytutem Filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu, która odbędzie się w Inter University Centre Dubrovnik (Chorwacja) w dniach 11-13 kwietnia 2019.

Keynote Speakers: 

  • Christoph Benzmüller, Free University of Berlin
  • María Manzano, University of Salamanca
  • Edward Zalta, Standford University

Informacja na temat konferencji i zgłoszeń znajduje się pod adresem:
https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326

Tematyka konferencji uwzględnia perspektywę interdyscyplinarną.

Czytaj więcej

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach