Pracownik Instytutu Filozofii otrzymał dofinansowanie projektu z programu LITERATURA 2020

Informujemy, że dr Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii otrzymał dotację na zrealizowanie projektu oraz sfinansowanie publikacji monograficznej: „Tomasz z Akwinu – Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza”, w ramach programu LITERATURA 2020 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt będzie realizowany w ramach Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, którego członkiem jest dr Zembrzuski. Serdecznie gratulujemy.

Kondolencje

Panu Profesorowi Krzysztofowi Szostkowi

z powodu śmierci

śp.

Ojca

składamy wyrazy głębokiego współczucia, łącząc się w modlitwie za Zmarłego.

Władze i Społeczność Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Dyżury planistów w celu dopisania studentów/doktorantów do zajęć po zakończeniu rejestracji (studia stacjonarne i doktoranckie)

Terminy dyżurów planistów poszczególnych instytutów w celu dopisania do zajęć studentów/doktorantów, którzy nie zdołali zarejestrować się na przedmioty w czasie rejestracji na semestr letni 2019/2020:

Filozofia

dr M. Piekarski:

  • 28.02.; godz. 10:00-11:00; sala 205; bud. 23
  • 05.03.; godz. 09:00-10:00; sala 205; bud. 23

dr J. Meller:

  • 03.03.; 12:00-13:00; sala 1901; bud. 19
  • 04.03.; 11:00-12:00; sala 1901; bud. 19

Psychologia

dr J. Jastrzębski:

  • 19.02.; godz. 13:15-15:15; pok. 1406; bud. 14
  • 26.02.; godz. 13:15-15:15; pok. 1406; bud. 14

mgr M. Obidziński: Czytaj więcej

Pracownik CEiE WFCh ekspertem programu Climate Leadership

Informujemy, że dr Agnieszka Klimska z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh została zaproszona do grona ekspertów programu Climate Leadership (program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju). Serdecznie gratulujemy.

Prodziekani-kierownicy kierunków - przypomnienie dla studentów

Przypominamy, że od początku drugiego semestru (od 18 lutego) obsługą bieżących spraw studenckich będą zajmowali się poszczególni prodziekani-kierownicy kierunków studiów. Prosimy studentów o zwracanie się bezpośrednio do odpowiedniego prodziekana/kierownika kierunku, właściwego dla danych studiów (dr A. Waleszczyński - Filozofia; dr W. Strus - Psychologia, dr G. Embros - Ochrona Środowiska). Terminy i miejsca dyżurów są dostępne na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/wladze_wydzialu.

Student kierunku Filozofia na WFCh w Polskim Radiu o Erasmusie

Był już na studiach w Rumunii i we Włoszech, teraz planuje wyjechać na Erasmusa po raz trzeci - do słoweńskiej Lublany. Michał Gibas, student kierunku Filozofia na WFCh opowiedział w Czwórce o swoich doświadczeniach. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2394550,Erasmus-w-Bukareszcie-Rzymie-Teraz-czas-na-Lublane

Pracownicy WFCh w Komitetach PAN

Z przyjemnością informujemy, że trzech pracowników WFCh znalazło się w gronie osób wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na nową kadencję 2020-2023:

  • Komitet Nauk Filozoficznych - dr hab. Adam Świeżyński
  • Komitet Psychologii - dr hab. Jan Cieciuch
  • Komitet Biologii Organizmalnej - prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Serdecznie gratulujemy!

Ankieta zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2019/2020

Informujemy, że od 24 stycznia do 29 lutego 2020 jest dostępna w systemie USOS (indywidualne konto studenta/doktoranta) ankieta studencka i doktorancka dotycząca oceny zajęć prowadzonych w semestrze zimowym 2019/2020. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i doktorantów uczestniczących w zajęciach o jej wypełnienie. (Ankieta oceny zajęć studiów niestacjonarnych odbędzie sie po semestrze letnim za cały rok akademicki).

UWAGA! Studenci studiów stacjonarnych i doktoranckich mają dodatkową możliwość wypełnienia ankiety w czasie ostatnich zajęć dla każdego przedmiotu w semestrze (czyli w okresie 27-31 stycznia) - osoby prowadzące zajęcia zarezerwują ok. 15-20 min. w czasie ostatnich zajęć na wypełnienie ankiety w USOS - należy zaopatrzyć się w urządzenie z dostępem do Internetu (laptop, tablet, telefon).

Zbiorcze wyniki ankiet publikujemy na naszej stronie (http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1263). Liczne i rzetelne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na WFCh, dlatego z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety! Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa "Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu / Logical Structure of the World. Axiological Vision of Patrotism" (24-25.04.2020) - zaproszenie

W dniu 18 października 2019 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego, aby „w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie”. W obchody te pragnie się wpisać również Instytut Filozofii UKSW, organizując we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 24-25.04.2020 roku konferencję naukową pt. „Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu. W XXV. rocznicę śmierci o. J. M. Bocheńskiego / Logical Structure of the World. Axiological Vision of Patrotism. In XXV. anniversary of death of J. M. Bocheński”.

W roku 2020 mija XXX. rocznica nadania ojcu J.M Bocheńskiemu doktoratu honoris causa przez Senat Akademii Teologii Katolickiej. Uroczystość odbyła się w dniu 15 października 1990 roku. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie UKSW) był w Polsce przez dekady ambasadorem intelektualnej działalności o. Bocheńskiego. Planowana w roku 2020 konferencja ma te chlubne tradycje podtrzymać. W związku z tym Instytutu Filozofii UKSW serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej upamiętniającej o. J. M. Bocheńskeigo i jego filozoficzne dokonania.

*

Szczegóły dotyczące konferencji i uczestnictwa: Czytaj więcej

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach