Konferencja "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego" (23.05.2019) - zaproszenie

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW zaprasza wszystkich na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego". 23 maja, godz. 10.00, sala 201. Budynek 23, kampus Wóycickiego 1/3. Zapraszamy – wstęp wolny!

(kliknij na plakat, aby pobrać porgram)

IV Edycja Konferencji "Praca w ochronie środowiska" (29.05.2019) - zaproszenie

 

Koło Naukowe Przyrodników UKSW zaprasza na IV Edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Praca w ochronie środowiska 2019" wszystkich przyrodników: studentów ochrony środowiska, inżynierii, biologii, energetyki i nauk pokrewnych. Podczas konferencji prelekcje wygłoszą pracodawcy (instytucje, firmy) zajmujący się ochroną środowiska.

Prelegenci to m.in.:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy Spółka Akcyjna
- Meritum Competence
- Atmoterm
- Fundacja Liga Ochrony Przyrody
- Główny Urząd Statystyczny

29 maja 2019, godz. 9:00-15:00, Auditorium Maximum (bud. 21) Aula Schumana.

Uprzejmie prosimy o rejestrację poprzez formularz:
https://link.do/Formularz-zgloszeniowy-Konferencji-Praca-w-ochronie-srodowiska

Sympozjum pt. "Wokół koherencyjnej teorii błędu reprezentacyjnego" (20.05.2019) - zaproszenie

20 maja 2019 odbędzie się w IFIS PAN współorganizowane przez IF WFCh  sympozjum pt. "Wokół koherencyjnej teorii błędu reprezentacyjnego" poświęcone dyskusji nad książką dr Krystyny Bieleckiej “Błądzę, więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?”. Seminarium odbędzie się dnia w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa) w sali 06 (parter, koło recepcji) od godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły: http://www.ifispan.pl/seminarium-filozofia-kognitywistyki-bladze-wiec-mysle-co-to-jest-bledna-reprezentacja/

Nowe studia podyplomowe w IEiB WFCh: "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowych studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego", prowadzonych w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh. Studia są adresowane do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Proponowane studia zostały tak skonstruowane tematycznie, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce. 

Więcej informacji na stronie: https://ieib.edu.pl/podyplomowe-studia/

 

 

Ocena programowa PKA na kierunku Filozofia na WFCh

Informujemy, że w dniach 27-28 maja odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WFCh w związku z okresową oceną programową kierunku studiów Filozofia. Członkowie Zespołu Oceniającego spotkają się z władzami UKSW, WFCh i IF, pracownikami IF, studentami kierunku filozofia, przedstawicielami samorządu studentów, członkami Koła Naukowego Studentów Filozofii, Koła Naukowego Metafizyków i Radia Filozoficznego "Sed contra", przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, osobami odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe studentów, proces umiędzynarodowienia studiów, a także dokonają przeglądu bazy dydaktycznej i dokumentacji procesu dydaktycznego.

Raport samooceny kierunku Filozofia: DO POBRANIA

Nowa publikacja pracownika IF WFCh: M. Zembrzuski, "Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Filozofii UKSW: Michał Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Liberi Libri, Warszawa 2019, ss. 403. Zrealizowany w książce projekt „Filozofii intelektu” stanowi próbę pokazania roli pochodzącego od Arystotelesa odróżnienia intelektu możnościowego i czynnego w tekstach Akwinaty. Dla Tomasza dystynkcja ta dostarczała heurystycznych możliwości rozważania wielu zagadnień zarówno metafizycznych jak i teoriopoznawczych. Stanowiła jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania w ramach tychże dziedzin. Arystotelesowska dystynkcja wiązała się również ze zbiorem założeń i reguł, które były narzędziami wyjaśnienia ludzkiego poznania w jego ostatecznym, prawdziwościowym wymiarze. Książka do pobrania jest na stronie Wydawnictwa LiberiLibri: http://liberilibri.pl/ksiazki.

Nowa publikacja pracownika IP WFCh: J. F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation"

Informujemy, że ukazała się nowa publikacja pracownika Instytutu Psychologii WFCh: Jan F. Terelak, "Eustress and Distress: Reactivation", Perer Lang, Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien 2019, ss. 228, w serii: "Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities". Więcej szczegółów na stronie: https://www.peterlang.com/view/title/68920?format=EPDF

Erasmus+: rekrutacja uzupełniająca na 2019/2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej, uzupełniającej rekrutacji do programu Erasmus+ na rok  akademicki 2019/2020 (na semestr zimowy lub letni). Terminy rekrutacji to:

  • 09.05.2019 (do godz. 23:59) – termin składania wniosków aplikacyjnych w  USOSweb
  • 13-17.05.2019  – egzaminy językowe
  • 20-24.05.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

Międzynarodowa konferencja naukowa "Science - Philosophy - Theology. Dialogue areas and perspectives" (15-16.10.2019) - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Science – Philosophy – Theology. Dialogue areas and perspectives” organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 15-16 października 2019.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz uczestnictwa są dostępne na stronie: https://sites.google.com/view/sc-ph-th-conference/.

Certyfikaty jakości kształcenia dla kierunku Psychologia w ramach konkursu "Studia z Przyszłością"

Prowadzony na WFCh kierunek studiów Psychologia został nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia w ramach kolejnej edycji konkursu "Studia z Przyszłością". Kierunek otrzymał certyfikat jakości kształcenia oraz specjalne certyfikaty: Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji" oraz certyfikat "Premium" z racji uzyskania akredytacji konkursowej po raz czwarty z rzędu.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od czterech lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 18 marca 2019 w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. Pracownikom i Studentom serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

ERASMUS+ English Courses 2019/2020

Our ERASMUS+ English Courses 2019/2020

detailed information on:

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2736

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach