Dyżury planistów- studia stacjonarne

Filozofia
 
Dyżury planistów (rejestracja na zajęcia w przypadku niewywiązania się z terminów w czasie rejestracji; zmiana grup zajęciowych itd.):
 
Ochrona Środowiska
dr Grzegorz Embros
- 4 października, godz. 9:00-13:00, zdalnie
- 5 października, godz. 9:00-13:00, zdalnie
- 6 października, godz. 11:00-13:00, p. 211, b. 23
 
dr Kamil Karaban
- 4 października, godz. 12:00-13:00, p. 414, b. 24
- 6 października, godz. 14:00-15:00, p. 414, b.

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii.

W dniach 19-23 września odbyła się wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii. Projekt Wyzwania zrównoważonego rozwoju (FRSE, nr EOG/21/K4/W/0028) realizowany jest  realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii.
 
W wizycie wzięli udział:
dr hab. Maciej Bała - Dziekan Wydziału;
dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. - Kierownik projektu;
dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. - Kierownik Komitetu Sterującego projektu;
dr. hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz.;
dr Anna Augustyniuk-Kram;
dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek.
 
Raport z wizyty można przeczytać tutaj: http://ceie.edu.pl/wyzwania-zrownowazonego-rozwoju.html
 
 
A study visit to Iceland by staff of the Center for Ecology and Ecophilosophy's employees took place from September 19-23. The project Challenges of Sustainable Development (FRSE, No. EOG/21/K4/W/0028) is implemented in cooperation with the Agricultural University of Iceland.
 
Participants of the visit were:
- prof. Maciej Bała - Dean of the Faculty;
- prof. Dominika Dzwonkowska - Project Manager;
- prof. Krassimira Ilieva-Makulec - Head of the Steering Committee of the project;
- prof.

Dziekanat psychologii niestacjonarnej nieczynny

W dniu 29.09.2022 r. dziekanat psychologii niestacjonarnej będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH studia stacjonarne

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH studia stacjonarne
 
29 września 2022 czwartek
 
1. Filozofia i ochrona środowiska (sala 105/106 budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
 
g. 09.00
- powitanie studentów przez Dziekana prof. ucz. dr hab. Macieja Bałę 
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr Grzegorz Embros
- informacje dyrektora instytutu - ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski                                                   -- informacje dyrektora CEiE - prof. dr hab. Jacek Tomczyk
- informacje Kierowników Studiów -  (prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska - Ochrona Środowiska, prof. ucz. dr hab. Michał Piekarski – Filozofia)
g. 10:00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
 
g. 11:00
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
 
2. Psychologia (sala 108/budynek 23) Campus Wóycickiego 1/3
g. 09.00
- powitanie studentów przez Dziekana prof. ucz. dr hab. Macieja Bałę 
- informacje dotyczące Wydziału i studiów - Prodziekan dr hab. Włodzimierz Strus
- informacje Dyrektora instytutu - prof. dr hab. Jan Cieciuch
- informacje Kierownika Studiów - dr Jarosław Jastrzębski
g. 10.00
- szkolenie z praw i obowiązków studenta (Samorząd Studentów UKSW) oraz wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WFCH.
 
g. 11.00
- szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 

Konkurs na stanowisko doktorant / stypendysta w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko doktorant / stypendysta dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Informacja dla studentów I roku -psychologia niestacjonarna

Studenci I roku od 26.09 do 10.10.2022 w systemie usos muszą zaakceptować umowę oraz deklarację płatności. Student ma do wyboru płatności :  jednorazową, w dwóch ratach  lub w czterech. W przypadku płatności  jednorazowej lub w czterech należy zaakceptować jedną z deklaracji w usosie.  Deklaracji w dwóch ratach nie ma usosie i nie trzeba jej akceptować.

Legitymacje studenckie będą do odbioru od 30.09 w godzinach 11.00 – 14.30. W pozostałych dniach zgodnie z informacją o przyjęciach interesantów w zakładce Dziekanat i Sekretariaty

Kwalifikacje na specjalności - studia stacjonarne

Rejestracja na zajęcia rok akademicki 2022/23 - psychologia niestacjonarna

I, II  rok nie rejestruje się.

IV rok  rejestracja  na seminarium od 30.09. od godz. 20.00 do 7.10. godz. 20.00.

III, V rok rejestracja rozpoczyna się  26.09  od godz. 20.00  do 30.09.2022 godz. 20.00

Konkurs na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11

Zawiadamiamy o otwarciu konkursu na stanowisko post-doc dla 1 osoby w ramach projektu badawczego SONATA BIS 11. Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje. W razie pytań, prosimy kontaktować się z drem hab. Witoldem Płotką, prof.

Rejestracja na semestr zimowy 2022/23 studia stacjonarne

  • I tura - 23-26.09.2022 
  • Przeliczenie tury 27.09
  • II tura - 28-30.09.2022

Rejestracja nie dotyczy studentów I roku. 

Zmarł prof. Mieczysław Gogacz

Z przykrością informujemy o śmierci wieloletniego profesora ATK i UKSW prof. Mieczysława Gogacza. Czytaj więcej

Konkurs - adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne) - psychologia kliniczna, psychologia sądowa

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia kliniczna, psychologia sądowa
DATA OTWARCIA KONKURSU: 12 września 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 października 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii sądowej, psychologii klinicznej lub neuropsychologii. Prowadzenie badań w tym zakresie, publikacja wyników na forum międzynarodowym oraz pozyskiwanie grantów na badania.
 
Szczegóły - plik do pobrania

Nowy numer SPCh (1/202

 
Najnowszy numer SPCh: 1(2022) został opublikowany na stronie naszego czasopisma. Znajduje się w nim 7 artykułów naukowych oraz 3 recenzje naukowe książek i 2 sprawozdania naukowe. Wśród autorów opublikowanych tekstów znaleźli się: Tomasz Femiak, Waldemar Filipek, Adam Grzegorzyca, Adam Janas, Andrzej Kobyliński, Arian Kowalski, Marek Łagosz, Marek Maciejczak, Krzysztof Małek, Tomasz Perz, Hovav Rashelbach, Julia Rejewska, Michał Sawicki.
Zapraszamy do lektury!

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego-studia niestacjonarne

Egzamin z psychologii emocji i motywacji dla studentow II roiku psychologii niestacjonarnej został przeniesiony na 4 września godz.11.00 sala 1421

29.08.2022 r. dziekanat studiów stacjonarnych nieczynny

Informujemy, że w dniu 29.08.2022 r. dziekanat studiów stacjonarnych będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

EZRA UKSW poszukuje specjalistów

EZRA UKSW prowadzi Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz 17 poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. W związku z rozwojem placówek medycznych EZRA UKSW poszukuje specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, psychologów diagnostów, terapeutów środowiskowych i lekarzy psychiatrów.
 
"W ramach modelu EZRA kluczowe jest uwzględnienie całej gamy zasobów w sieci relacji małego pacjenta. To jest dla nas kluczowa zasada – angażowanie sieci oparcia społecznego oraz wykorzystanie zasobów istniejących w środowisku dziecka" – dr Tomasz Rowiński, Prezes EZRA UKSW.
 
EZRA UKSW sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który od kilku lat z sukcesem wdraża autorski model opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Misją organizacji jest budowanie sieci i relacji współpracy w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, które doświadczają kryzysu psychicznego. Model EZRA UKSW wyróżnia się podejściem teoretyczno-praktycznym oraz uwzględnieniem sieci wsparcia społecznego oraz środowiska dzieci i młodzieży w procesie leczenia. Model został doceniony przez decydentów w Polsce, jak i z Komisji Europejskiej. Obecnie jest skalowany w innych regionach, do których poszukujemy specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego, którzy wspólnie z EZRA UKSW staną się częścią innowacyjnego podejścia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
 
Szczegółowe informacje rekrutacyjne: www.ezrauksw.pl/rekrutacja/

Konkurs na stanowisko referenta administracyjno-technicznego Instytutu Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej poszukuje pracownika na stanowisko referenta administracyjno-technicznego Instytutu Nauk Biologicznych
 
INSTYTUCJA: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Nauk Biologicznych
STANOWISKO: referent administracyjno-technicznego
DYSCYPLINA NAUKOWA:  biologia
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Główne zadania związane są z pracą w Laboratorium Toksykologii i Technik Środowiskowych przygotowującego się do uzyskania certyfikatu  akredytacji zgodnego z normą PN-EN ISO/ISC 17025, obejmują: 
- opiekę nad aparaturą pomiarową i pomocnicza w określonym zakresie, 
- monitorowanie warunków środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych i monitorowanie warunków pracy aparatury pomiarowej i pomocniczej,
- wykonywanie zleconych pomiarów i analiz, 
- opiekę (inwentaryzację, naprawy – współpracę z serwisem, sprawdzanie) nad drobnym sprzętem laboratoryjnym i naczyniach laboratoryjnych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla ww. sprzętu, 
- opiekę nad magazynem chemicznym i odczynnikami chemicznymi, w tym prowadzenie dokumentacji i niezbędnych zapisów, 
- współudział w przygotowywaniu specyfikacji do zakupów aparatury, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz prowadzenie zapisów laboratoryjnych w tym zakresie.
 
Szczegóły w pliku

Wizyta studyjna pracowników Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Islandii

Projekt Formy ochrony przyrody w Islandii na Uniwersytecie Rolniczym Islandii o numerze EOG/21/K1/D1/W/0005 korzysta z dofinansowania o wartości  8 780,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Na łączną kwotę dofinansowania składają się środki z:

1) Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 w wysokości 7 463,00 EUR,
2) Budżetu państwa w wysokości 1 317,00 EUR. 

 

Główne cele wizyty to:

1. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia UKSW;

2. Podniesienie jakości kształcenia w zakresie studiów zrównoważonego rozwoju poprzez zdobycie nowej wiedzy przez wykładowców; szczególnie w zakresie form ochrony przyrody na Islandii;

3. Wzmocnienie i utrzymanie dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym Islandii oraz poszukiwanie nowych obszarów dla potencjalnych przyszłych projektów edukacyjnych i naukowych;

4. Podniesienie kompetencji językowych uczestników wizyty;

5. Stworzenie możliwości podniesienia kompetencji zawodowych (poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i badań naukowych);

6. Zdobycie nowej wiedzy na temat praktyk dobrego zarządzania w sektorze edukacji;

7. Wzmocnienie kompetencji w zakresie tworzenia programów edukacyjnych promujących włączenie społeczne.

 

Konkurs - asystent (badawczo-dydaktyczny) Katedra Logiki

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Filozofii, Katedra Logiki
STANOWISKO: asystent 
DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia (logika)
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
 
Spełnienie warunków określonych w Ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizacja w logice filozoficznej. Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu stosowania metod formalnych do języka naturalnego i języka filozoficznego, wyniki dotyczące zagadnień z zakresu filozoficznie motywowanych logik modalnych. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych, dorobek naukowy rokujący szybkie wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego, udokumentowana współpraca międzynarodowa. Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki logicznej. Oczekuje się także, aby kandydat miał kompetencje do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim.
 

Konkurs - asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia sądowa i penitencjarna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 5 sierpnia 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 września 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
Szczegóły - plik

Konkurs asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: metodologia badań psychologicznych
DATA OTWARCIA KONKURSU: 5 sierpnia 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 września 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
Szczegóły - plik

Konkurs - adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne) Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
specjalność: psychologia kliniczna
DATA OTWARCIA KONKURSU: 5 sierpnia 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 września 2022 r. 
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy
 
Szczegóły - plik

Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na WFCH

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki dyscypliny naukowe na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej otrzymały następujące kategorie:

  • filozofia - kategoria B+
  • psychologia - kategoria A

Obie dyscypliny, dzięki uzyskanym kategoriom, zachowały uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

   

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach