Przejdź do treści

Do pobrania tabele do sprawozdania z działalności naukowej/dydaktycznej/organizacyjnej
 

W obu terminach przekazania danych:

Tabela A (awanse naukowe)

Tabela CZ 1-3 (publikacje w czasopismach)

Tabela D (osiagnięcia dydaktyczne)

Tabela K 1-4 (konferencje – organizacja, uczestnictwo)

Tabela M 1-3  (monografie, art. w monografiach)

Tabela N-W (nagrody i wyróżnienia)

Tabela O 1-3 (członkostwo w organizacjach)

Tabela ORG (działalność organizacyjna)

Tabela PR-ST (projekty badawcze, granty, stypednia)

Tabela R 1-6 (recenzje dr., hab., prof., eksperckie)

Tabela W 1-5 (współpraca naukowa)

Tabela Z 1-3 (zastosowania praktyczne wyników badań)

Karta aplikacji produktu

Karta wdrożenia produktu

Tabela X (inne)

Dodatkowo w drugim terminie przekazania danych:

Tabela PN  (sprawozdanie z badań w ramach dotacji na „Potencjał Naukowy”)

Sposób przekazania danych

Po odpowiednim wypełnieniu oryginalnych tabel odsyłamy tylko te tabele, które wypełniliśmy, na adres: a.waleszczynski@uksw.edu.pl

Jeśli nie ma żadnych danych do umieszczenia, prosimy także o informację zwrotną na ten temat (e-mail).

Prosimy o staranne wypełnienie tabel, aby nie było potrzeby ponownego zwracania się o te same dane.

Prosimy nie umieszczać zbędnych danych, niewymaganych w tabelach.

Prosimy także nie zmieniać formatowania tabel, nie dzielić ich, nie rozłączać itp., bo to niezwykle utrudnia potem obróbkę danych.

W razie potrzeby można powielić tabelę w celu wstawienia większej ilości informacji (np. gdy jest kilka publikacji z danej grupy).

Terminy nadsyłania informacji w roku 2022

12 lipca 2022
dane za okres: styczeń – czerwiec 2022 + ewentualne uzupełnienia za 2019 i 2021-22

13 grudnia 2020
dane za okres: lipiec – grudzień 2022 + ewentualne uzupełnienia za I okres 2022 i za 2021

Uprzejmie prosimy o terminowe przekazanie danych.

Materiały pomocnicze

Wykaz czasopism i ich punktacja (od 2019)

Wykaz wydawnictw punktowanych (od 2019)

Zasady ewaluacji i parametryzacji za lata 2017-2020